Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Afzet, invoer en verbruik Producten (PRODCOM) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 augustus 140,8 0,3 22,2
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 september 141,0 0,1 21,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 oktober 142,9 1,4 22,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 november 143,0 0,1 21,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 december 143,2 0,1 20,5
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 137,2 19,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 januari 147,2 2,8 18,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 februari 146,9 -0,2 16,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 maart 147,0 0,1 12,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 april* 147,0 0,0 6,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 mei* 145,9 -0,7 5,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 juni* 145,3 -0,4 5,0
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 juli* 144,2 -0,8 2,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 augustus* 144,4 0,1 2,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 augustus 215,0 -7,1 73,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 september 207,3 -3,6 56,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 oktober 219,0 5,7 44,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 november 195,9 -10,6 32,7
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 december 172,9 -11,8 21,7
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 207,3 70,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 januari 180,9 4,7 16,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 februari 174,5 -3,6 2,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 maart 169,2 -3,0 -23,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 april* 171,0 1,0 -22,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 mei* 157,9 -7,6 -30,9
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 juni* 161,1 2,0 -35,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 juli* 166,6 3,4 -28,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 augustus* 185,4 11,3 -13,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 augustus 160,6 -3,6 29,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 september 158,9 -1,1 28,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 oktober 157,6 -0,8 23,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 november 154,2 -2,2 15,8
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 december 149,5 -3,0 10,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 156,0 32,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 januari 147,9 -1,1 4,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 februari 147,5 -0,3 1,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 maart 143,3 -2,8 -3,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 april* 140,6 -1,9 -13,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 mei* 136,5 -2,9 -16,3
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 juni* 132,9 -2,6 -18,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 juli* 128,9 -3,0 -22,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 augustus* 128,7 -0,2 -19,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 29 september 2023
Cijfers over de maand augustus 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabricaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexen zijn exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.