Producentenprijzen; ProdCom afzet en verbruik, index 2015=100 2012-2023

Producentenprijzen; ProdCom afzet en verbruik, index 2015=100 2012-2023

Afzet, invoer en verbruik Producten (PRODCOM) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 december 143,2 0,1 20,5
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2022 137,2 19,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 januari 147,2 2,8 18,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 februari 146,9 -0,2 16,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 maart 147,0 0,1 12,9
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 april 147,0 -0,1 6,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 mei 145,9 -0,7 5,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 juni 145,4 -0,3 5,0
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 juli 144,3 -0,8 2,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 augustus* 144,3 0,0 2,5
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 september* 144,1 -0,1 2,2
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 oktober* 144,6 0,3 1,2
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 november* 144,7 0,1 1,2
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 december* 144,7 0,0 1,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023* 145,5 6,1
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 december 172,9 -11,8 21,7
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2022 207,3 70,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 januari 180,9 4,7 16,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 februari 174,5 -3,6 2,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 maart 169,2 -3,0 -23,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 april 171,0 1,0 -22,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 mei 157,9 -7,6 -30,9
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 juni 161,1 2,0 -35,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 juli 166,5 3,4 -28,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 augustus* 185,8 11,5 -13,6
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 september* 202,4 9,0 -2,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 oktober* 183,9 -9,1 -16,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 november* 171,7 -6,6 -12,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023 december* 161,6 -5,9 -6,5
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardo... 2023* 173,9 -16,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 december 149,5 -3,0 10,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2022 156,0 32,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 januari 147,9 -1,1 4,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 februari 147,5 -0,3 1,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 maart 143,3 -2,8 -3,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 april 140,5 -1,9 -13,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 mei 136,6 -2,8 -16,3
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 juni 132,9 -2,7 -18,6
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 juli 128,4 -3,4 -23,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 augustus* 128,5 0,1 -20,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 september* 129,7 1,0 -18,4
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 oktober* 132,5 2,1 -15,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 november* 131,2 -1,0 -14,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 december* 127,9 -2,5 -14,4
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023* 135,6 -13,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).


Gegevens beschikbaar van januari 2012 tot en met december 2023

Status van de cijfers:
De cijfers over augustus 2023 tot en met december 2023 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 6 maart 2024
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 6 maart 2024 in verband met basisverlegging van 2015=100 naar 2021=100.
De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2021=100 in de tabel Producentenprijzen (PPI), afzet, invoer- en verbruiksprijzen, index 2021=100.
Voor meer informatie, zie Basisverlegging producentenprijsindex (PPI) naar 2021=100 in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabricaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexen zijn exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.