Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Landbouwactiviteit Landbouwmethode Regio's Perioden Aantal bedrijven (aantal) Oppervlakte van gewassen (are) Dieraantallen (aantal)
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2017 54.849
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2017 4.866
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2017 53.607
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2017 4.789
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2017 1.450
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2017 80
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2017 451
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2017 24
Aardappelen (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2017 9.746 16.267.142
Aardappelen (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2017 612 1.044.869
Aardappelen (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2017 9.552 16.105.716
Aardappelen (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2017 601 1.034.458
Aardappelen (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2017 201 159.304
Aardappelen (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2017 11 10.411
Aardappelen (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2017 4 2.122
Aardappelen (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2017 . .
Akkerbouwgroenten (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2017 5.503 6.046.784
Akkerbouwgroenten (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2017 471 549.477
Akkerbouwgroenten (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2017 5.247 5.559.293
Akkerbouwgroenten (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2017 457 532.658
Akkerbouwgroenten (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2017 268 483.600
Akkerbouwgroenten (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2017 14 16.819
Akkerbouwgroenten (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2017 7 3.891
Akkerbouwgroenten (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2017 . .
Tuinbouw open grond (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2017 9.874 9.352.441
Tuinbouw open grond (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2017 1.165 752.458
Tuinbouw open grond (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2017 9.478 9.056.834
Tuinbouw open grond (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2017 1.136 739.556
Tuinbouw open grond (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2017 429 283.055
Tuinbouw open grond (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2017 29 11.037
Tuinbouw open grond (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2017 33 12.552
Tuinbouw open grond (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2017 2 1.865
Tuinbouw onder glas (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2017 3.476 907.949
Tuinbouw onder glas (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2017 1.531 453.470
Tuinbouw onder glas (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2017 3.389 895.477
Tuinbouw onder glas (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2017 1.522 450.263
Tuinbouw onder glas (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2017 99 11.978
Tuinbouw onder glas (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2017 13 3.207
Tuinbouw onder glas (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2017 2 495
Tuinbouw onder glas (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2017 . .
Grasland (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2017 41.650 99.155.103
Grasland (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2017 2.682 7.154.589
Grasland (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2017 40.699 94.844.019
Grasland (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2017 2.634 6.860.649
Grasland (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2017 1.124 3.807.021
Grasland (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2017 53 231.678
Grasland (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2017 273 504.063
Grasland (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2017 17 62.262
Rundvee (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2017 26.261 4.096.115
Rundvee (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2017 1.734 186.843
Rundvee (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2017 25.634 4.017.963
Rundvee (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2017 1.691 181.550
Rundvee (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2017 526 65.189
Rundvee (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2017 37 4.115
Rundvee (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2017 125 12.963
Rundvee (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2017 8 1.178
Rundvee melkveehouderij (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2017 20.246 2.893.514
Rundvee melkveehouderij (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2017 1.413 169.718
Rundvee melkveehouderij (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2017 19.743 2.827.227
Rundvee melkveehouderij (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2017 1.374 164.764
Rundvee melkveehouderij (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2017 415 53.810
Rundvee melkveehouderij (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2017 33 3.778
Rundvee melkveehouderij (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2017 110 12.477
Rundvee melkveehouderij (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2017 8 1.176
Rundvee vleesproductie (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2017 6.598 1.127.911
Rundvee vleesproductie (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2017 332 12.029
Rundvee vleesproductie (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2017 6.442 1.120.196
Rundvee vleesproductie (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2017 324 11.786
Rundvee vleesproductie (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2017 144 7.443
Rundvee vleesproductie (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2017 8 243
Rundvee vleesproductie (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2017 16 272
Rundvee vleesproductie (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2017 . .
Varkens (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2017 4.301 12.400.699
Varkens (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2017 98 126.619
Varkens (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2017 4.151 12.309.359
Varkens (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2017 94 126.192
Varkens (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2017 142 87.542
Varkens (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2017 3 425
Varkens (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2017 12 3.798
Varkens (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2017 1 2
Kippen (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2017 1.920 105.184.440
Kippen (totaal) Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2017 26 655.008
Kippen (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2017 1.687 101.873.568
Kippen (totaal) Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2017 25 654.912
Kippen (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2017 235 3.306.422
Kippen (totaal) Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2017 1 96
Kippen (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2017 2 4.450
Kippen (totaal) Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2017 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren bij biologische landbouwbedrijven. Uitsluitend bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen. Ter vergelijking zijn in de tabel dezelfde gegevens opgenomen van de totale landbouw.

Voor alle landbouwactiviteiten worden zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. Het aantal biologische landbouwbedrijven is afkomstig uit de Landbouwtelling. De aantallen verschillen van de aantallen die SKAL biocontrole hanteert. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door definitieverschillen en door het verschil in peildatum.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 maart 2023: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december verschijnen de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).

Dit geldt ook voor het totaal aantal bedrijven en het totaal aantal biologische bedrijven, omdat een bedrijf zowel gewassen of dieren kan hebben die gangbaar, biologisch gecertificeerd of in omschakeling zijn.
Oppervlakte van gewassen
Dieraantallen