Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Perioden Prijsindex verkoopprijzen Prijsindex bestaande koopwoningen (2015=100) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Aantal verkochte woningen Aantal verkochte woningen (aantal) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Gemiddelde verkoopprijs (euro) Totale waarde verkoopprijzen (mln euro)
1995 42,5 154.568 93.750 14.491
2000 80,3 18,2 18,2 189.358 -7,4 -7,4 172.050 32.579
2005 106,6 3,9 3,9 206.629 7,7 7,7 222.706 46.017
2010 113,0 -2,2 -2,2 126.127 -1,1 -1,1 239.530 30.211
2011 110,3 -2,4 -2,4 120.739 -4,3 -4,3 240.059 28.984
2012 103,1 -6,5 -6,5 117.261 -2,9 -2,9 226.661 26.578
2013 96,4 -6,6 -6,6 110.094 -6,1 -6,1 213.353 23.489
2014 97,2 0,9 0,9 153.511 39,4 39,4 222.218 34.113
2015 100,0 2,8 2,8 178.293 16,1 16,1 230.194 41.042
2016 105,0 5,0 5,0 214.793 20,5 20,5 243.837 52.374
2017 januari 108,9 1,0 6,4 16.555 -34,5 39,0 258.467 4.279
2017 februari 109,3 0,3 6,7 17.708 7,0 19,1 253.388 4.487
2017 maart 110,5 1,1 7,3 21.648 22,3 34,3 258.838 5.603
2017 april 110,9 0,3 7,4 16.694 -22,9 1,9 256.800 4.287
2017 mei 111,7 0,8 7,8 19.990 19,7 24,4 259.615 5.190
2017 juni 112,5 0,7 8,0 21.686 8,5 21,4 264.362 5.733
2017 juli 113,5 0,9 7,6 19.979 -7,9 1,3 264.007 5.275
2017 augustus 114,6 1,0 7,8 20.780 4,0 4,0 268.452 5.578
2017 september 115,0 0,3 7,3 20.632 -0,7 -1,8 269.817 5.567
2017 oktober 115,8 0,7 8,2 20.143 -2,4 16,2 269.083 5.420
2017 november 116,4 0,5 8,2 19.647 -2,5 7,6 267.868 5.263
2017 december 116,8 0,4 8,2 26.398 34,4 4,4 265.122 6.999
2017 113,0 7,6 7,6 241.860 12,6 12,6 263.295 63.680
2018 januari 118,6 1,5 8,8 16.035 -39,3 -3,1 276.906 4.440
2018 februari 119,7 1,0 9,5 16.094 0,4 -9,1 275.201 4.429
2018 maart 120,1 0,3 8,6 19.976 24,1 -7,7 281.548 5.624
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief. De berekening van deze cijfers is gebaseerd op het aantal notaristransacties dat iedere maand door het Kadaster wordt vastgesteld. Een revisie van de cijfers vindt alleen bij uitzondering plaats, namelijk alleen indien er sprake is van een noemenswaardige fout buiten de gebruikelijke statistische marges. De aantallen verkochte bestaande koopwoningen kunnen op latere momenten nogmaals door het Kadaster berekend worden. Doorgaans zijn deze cijfers gelijk aan de publicatie op Statline, maar in enkele perioden verschillen ze van elkaar. Het Kadaster hanteert in deze gevallen meest actuele cijfers. Deze kunnen sinds de eerste publicatie gewijzigd zijn. Het CBS hanteert cijfers van de eerste publicatie conform bovenstaand revisiebeleid.

Wijzigingen per 22 juli 2022:
Cijfers over de maand juni en het tweede kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen op 22 augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex verkoopprijzen
Prijsindex bestaande koopwoningen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Aantal verkochte woningen
Aantal verkochte woningen
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.

Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Gemiddelde verkoopprijs
De gemiddelde verkoopprijs geeft de gemiddelde waarde weer die betaald is in een verslagperiode voor bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier. Deze cijfers tonen niet het verloop van de prijsontwikkeling van alle bestaande koopwoningen. Daarvoor dient u gebruik te maken van de prijsindexcijfers.

Totale waarde verkoopprijzen
De totale waarde van de verkoopprijzen heeft betrekking op bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier.