Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2015=100

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet Waarde (2015 = 100) Indexcijfers omzet Volume (2015 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%) Seizoencorrectie Indexcijfers omzet Waarde (2015 = 100) Seizoencorrectie Indexcijfers omzet Volume (2015 = 100) Seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder Waarde (%) Seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder Volume (%)
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2015 1e kwartaal 92,9 93,3 2,4 -0,7 97,8 98,6 0,9 0,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2015 2e kwartaal 101,1 101,3 4,4 2,0 99,1 99,6 1,3 1,0
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2015 3e kwartaal 98,4 98,6 4,0 1,5 100,1 100,1 1,0 0,5
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2015 4e kwartaal 107,5 106,8 5,9 3,8 102,7 101,6 2,6 1,5
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2015 100,0 100,0 4,2 1,7 99,9 100,0 4,2 1,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 1e kwartaal 98,0 95,9 5,4 2,9 103,2 101,5 0,4 -0,1
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 2e kwartaal 107,0 104,2 5,8 2,8 104,9 102,4 1,7 0,9
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 3e kwartaal 104,3 101,8 6,0 3,2 106,0 103,3 1,0 0,9
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 4e kwartaal 113,0 110,0 5,1 3,0 108,0 104,8 1,9 1,4
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2016 105,6 103,0 5,6 3,0 105,5 103,0 5,6 3,0
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 1e kwartaal 103,2 99,5 5,4 3,7 108,7 105,3 0,6 0,5
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 2e kwartaal 112,2 107,8 4,9 3,5 110,1 106,0 1,3 0,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 3e kwartaal 111,1 105,8 6,5 3,9 112,7 107,2 2,3 1,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 4e kwartaal 118,2 112,0 4,7 1,8 113,3 106,8 0,5 -0,4
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2017 111,2 106,3 5,3 3,2 111,2 106,3 5,4 3,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 1e kwartaal 110,0 104,1 6,5 4,7 115,8 109,7 2,2 2,7
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 2e kwartaal 118,6 111,9 5,7 3,7 116,5 110,0 0,7 0,2
9602 Kappers en schoonheidsverzorging 2018 3e kwartaal 115,5 108,8 4,0 2,8 117,9 111,1 1,1 1,0
96021 Kappers 2015 1e kwartaal 93,1 93,3 1,2 -1,6 98,3 98,8 0,9 0,6
96021 Kappers 2015 2e kwartaal 100,8 101,2 3,2 1,3 99,3 99,8 1,0 0,9
96021 Kappers 2015 3e kwartaal 99,1 99,1 2,7 0,7 100,1 100,2 0,8 0,5
96021 Kappers 2015 4e kwartaal 106,9 106,4 4,8 3,1 102,1 101,2 1,9 1,0
96021 Kappers 2015 100,0 100,0 3,0 0,9 99,9 100,0 3,0 0,8
96021 Kappers 2016 1e kwartaal 96,7 95,2 3,8 2,1 102,2 101,0 0,1 -0,2
96021 Kappers 2016 2e kwartaal 105,2 103,2 4,4 2,0 103,7 101,7 1,5 0,7
96021 Kappers 2016 3e kwartaal 103,5 101,4 4,5 2,4 104,4 102,5 0,7 0,8
96021 Kappers 2016 4e kwartaal 111,1 109,1 3,9 2,5 106,1 103,7 1,6 1,2
96021 Kappers 2016 104,1 102,2 4,1 2,2 104,1 102,2 4,1 2,2
96021 Kappers 2017 1e kwartaal 100,4 97,9 3,9 2,8 106,1 103,9 0,0 0,2
96021 Kappers 2017 2e kwartaal 108,6 105,8 3,2 2,6 107,0 104,3 0,8 0,4
96021 Kappers 2017 3e kwartaal 108,5 104,3 4,8 2,8 109,2 105,3 2,1 0,9
96021 Kappers 2017 4e kwartaal 113,9 109,6 2,5 0,5 109,0 104,4 -0,2 -0,8
96021 Kappers 2017 107,8 104,4 3,6 2,1 107,8 104,5 3,6 2,2
96021 Kappers 2018 1e kwartaal 105,4 99,7 4,9 1,8 111,3 105,3 2,1 0,9
96021 Kappers 2018 2e kwartaal 112,7 106,2 3,8 0,4 111,3 104,9 0,0 -0,4
96021 Kappers 2018 3e kwartaal 110,3 103,7 1,6 -0,6 111,8 105,2 0,4 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en volumeontwikkeling van de Kappers en schoonheidsverzorging. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De omzet- en volumeontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 augustus 2021:
De cijfers van het 2de kwartaal 2021 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2021 kunnen zijn bijgesteld.

Door de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus waren sommige diensten niet of beperkt beschikbaar in het eerste kwartaal van 2021. Hierdoor zijn er voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. Het ontbreken van voldoende transacties is de reden waarom er voor sommige branches geen volumecijfers gegeven worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Seizoencorrectie
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.
Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder
De seizoengecorrigeerde procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande kwartaal. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waarde
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Volume
De seizoengecorrigeerde ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.