Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
H Vervoer en opslag 2017 4,6
H Vervoer en opslag 2018 1e kwartaal 3,5
H Vervoer en opslag 2018 2e kwartaal 4,7
H Vervoer en opslag 2018 3e kwartaal 6,0
H Vervoer en opslag 2018 4e kwartaal 6,3
H Vervoer en opslag 2018 5,2
H Vervoer en opslag 2019 1e kwartaal 4,5
H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal 3,5
H Vervoer en opslag 2019 3e kwartaal 1,7
H Vervoer en opslag 2019 4e kwartaal -0,1
H Vervoer en opslag 2019 2,3
49 Vervoer over land 2017 5,1
49 Vervoer over land 2018 1e kwartaal 4,4
49 Vervoer over land 2018 2e kwartaal 5,9
49 Vervoer over land 2018 3e kwartaal 6,0
49 Vervoer over land 2018 4e kwartaal 5,7
49 Vervoer over land 2018 5,5
49 Vervoer over land 2019 1e kwartaal 5,4
49 Vervoer over land 2019 2e kwartaal 5,7
49 Vervoer over land 2019 3e kwartaal 4,8
49 Vervoer over land 2019 4e kwartaal 3,2
49 Vervoer over land 2019 4,7
50 Vervoer over water 2017 4,2
50 Vervoer over water 2018 1e kwartaal -4,3
50 Vervoer over water 2018 2e kwartaal 0,9
50 Vervoer over water 2018 3e kwartaal 7,8
50 Vervoer over water 2018 4e kwartaal 13,9
50 Vervoer over water 2018 4,7
50 Vervoer over water 2019 1e kwartaal 6,5
50 Vervoer over water 2019 2e kwartaal 0,8
50 Vervoer over water 2019 3e kwartaal -5,6
50 Vervoer over water 2019 4e kwartaal -10,9
50 Vervoer over water 2019 -2,8
51 Vervoer door de lucht 2017 3,8
51 Vervoer door de lucht 2018 1e kwartaal 5,3
51 Vervoer door de lucht 2018 2e kwartaal 4,4
51 Vervoer door de lucht 2018 3e kwartaal 4,5
51 Vervoer door de lucht 2018 4e kwartaal 6,1
51 Vervoer door de lucht 2018 5,0
51 Vervoer door de lucht 2019 1e kwartaal 0,3
51 Vervoer door de lucht 2019 2e kwartaal 1,6
51 Vervoer door de lucht 2019 3e kwartaal 2,6
51 Vervoer door de lucht 2019 4e kwartaal 0,7
51 Vervoer door de lucht 2019 1,4
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2017 4,7
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018 1e kwartaal 4,5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018 2e kwartaal 4,5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018 3e kwartaal 5,4
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018 4e kwartaal 4,5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018 4,7
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2019 1e kwartaal 3,8
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2019 2e kwartaal 2,4
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2019 3e kwartaal 0,7
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2019 4e kwartaal -0,4
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2019 1,6
53 Post en koeriers 2017 4,3
53 Post en koeriers 2018 1e kwartaal 3,3
53 Post en koeriers 2018 2e kwartaal 6,5
53 Post en koeriers 2018 3e kwartaal 9,3
53 Post en koeriers 2018 4e kwartaal 8,2
53 Post en koeriers 2018 6,9
53 Post en koeriers 2019 1e kwartaal 8,0
53 Post en koeriers 2019 2e kwartaal 5,8
53 Post en koeriers 2019 3e kwartaal 1,3
53 Post en koeriers 2019 4e kwartaal -0,6
53 Post en koeriers 2019 3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de transportbedrijven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van 'voorlopig' aangehouden.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 1 maart 2024:
Cijfers over het vierde kwartaal van het jaar 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.