Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
383100 2017 4,6
383100 2018 1e kwartaal 3,5
383100 2018 2e kwartaal 4,7
383100 2018 3e kwartaal 6,0
383100 2018 4e kwartaal 6,3
383100 2018 5,2
383100 2019 1e kwartaal 4,5
383100 2019 2e kwartaal 3,5
383100 2019 3e kwartaal 1,7
383100 2019 4e kwartaal -0,1
383100 2019 2,3
383200 2017 5,1
383200 2018 1e kwartaal 4,4
383200 2018 2e kwartaal 5,9
383200 2018 3e kwartaal 6,0
383200 2018 4e kwartaal 5,7
383200 2018 5,5
383200 2019 1e kwartaal 5,4
383200 2019 2e kwartaal 5,7
383200 2019 3e kwartaal 4,8
383200 2019 4e kwartaal 3,2
383200 2019 4,7
384900 2017 4,2
384900 2018 1e kwartaal -4,3
384900 2018 2e kwartaal 0,9
384900 2018 3e kwartaal 7,8
384900 2018 4e kwartaal 13,9
384900 2018 4,7
384900 2019 1e kwartaal 6,5
384900 2019 2e kwartaal 0,8
384900 2019 3e kwartaal -5,6
384900 2019 4e kwartaal -10,9
384900 2019 -2,8
386300 2017 3,8
386300 2018 1e kwartaal 5,3
386300 2018 2e kwartaal 4,4
386300 2018 3e kwartaal 4,5
386300 2018 4e kwartaal 6,1
386300 2018 5,0
386300 2019 1e kwartaal 0,3
386300 2019 2e kwartaal 1,6
386300 2019 3e kwartaal 2,6
386300 2019 4e kwartaal 0,7
386300 2019 1,4
386800 2017 4,7
386800 2018 1e kwartaal 4,5
386800 2018 2e kwartaal 4,5
386800 2018 3e kwartaal 5,4
386800 2018 4e kwartaal 4,5
386800 2018 4,7
386800 2019 1e kwartaal 3,8
386800 2019 2e kwartaal 2,4
386800 2019 3e kwartaal 0,7
386800 2019 4e kwartaal -0,4
386800 2019 1,6
388400 2017 4,3
388400 2018 1e kwartaal 3,3
388400 2018 2e kwartaal 6,5
388400 2018 3e kwartaal 9,3
388400 2018 4e kwartaal 8,2
388400 2018 6,9
388400 2019 1e kwartaal 8,0
388400 2019 2e kwartaal 5,8
388400 2019 3e kwartaal 1,3
388400 2019 4e kwartaal -0,6
388400 2019 3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de transportbedrijven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van 'voorlopig' aangehouden.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 28 februari 2023:
Cijfers over het vierde kwartaal van het jaar 2022 en het jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.