Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Geslacht Kenmerken van personen Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Personen (x 1 000) Personen, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2011 269,4 8,0
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2012 306,3 9,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2013 331,0 9,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2014 320,8 9,7
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 303,4 9,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 278,1 8,5
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 263,9 8,1
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 258,0 7,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2019 238,2 7,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2020* 221,4 6,9
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2011 . .
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2012 . .
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2013 . .
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2014 111,8 3,5
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 117,2 3,7
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 114,6 3,6
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 107,8 3,4
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 102,0 3,3
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2019 97,8 3,2
Totaal mannen en vrouwen Positie hh: kind < 18 jaar Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2020* 95,2 3,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over personen in huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal personen in huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 december 2021:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2019 en voorlopige cijfers voor 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Personen, relatief
Het % personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.