Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Kenmerken van huishoudens Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Kinderen (x 1 000) Kinderen, relatief (%)
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2014 320,8 9,7
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 303,4 9,2
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 278,1 8,5
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 263,9 8,1
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 258,0 7,9
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2014 111,8 3,5
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 117,2 3,7
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 114,6 3,6
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 107,8 3,4
Particuliere huishoudens Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 102,0 3,3
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2014 142,2 30,9
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 127,2 27,3
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 121,3 25,3
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 115,5 24,0
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 110,0 22,5
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2014 44,6 10,5
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 45,7 10,6
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 46,0 10,5
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 44,1 10,1
Type: Eenoudergezin Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 41,6 9,3
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2014 173,8 6,2
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 171,7 6,2
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 152,6 5,6
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 144,3 5,3
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 144,3 5,4
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2014 65,8 2,4
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 70,1 2,6
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 67,3 2,5
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 62,4 2,4
Type: Paar, met kind(eren) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 59,3 2,3
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2014 127,1 4,3
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 115,6 3,9
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 94,1 3,2
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 85,2 2,9
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 84,6 2,9
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2014 30,0 1,0
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 29,8 1,0
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 27,0 0,9
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 25,6 0,9
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 24,5 0,9
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2014 193,7 52,3
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2015 187,8 53,0
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2016 184,1 52,3
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2017 178,6 51,4
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2018 173,3 52,5
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2014 81,8 24,6
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2015 87,4 27,7
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2016 87,6 28,8
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2017 82,2 28,0
Bron: Overdrachtsinkomen Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2018 77,5 28,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over alle personen en over minderjarige kinderen in huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als geslacht en leeftijd van de hoofdkostwinner, en de huishoudenssamenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal personen in huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2018 zijn definitief.
De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 december 2020:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2018 en voorlopige cijfers voor 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Kinderen
Het aantal minderjarige kinderen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Kinderen, relatief
Het % minderjarige kinderen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.