Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde dagproductie (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Gemiddelde dagproductie (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Totale omzet (%)
B Delfstoffenwinning 2021 december 43,2 -5,4 263,2
B Delfstoffenwinning 2022 januari* 40,8 -6,9 151,0
B Delfstoffenwinning 2022 februari* 38,6 -14,7 105,3
B Delfstoffenwinning 2022 maart* 38,9 -21,6 180,0
B Delfstoffenwinning 2022 april* 44,1 -6,4 395,2
B Delfstoffenwinning 2022 mei* 39,0 -15,2 240,5
B Delfstoffenwinning 2022 juni* 37,1 -12,2 261,3
B Delfstoffenwinning 2022 juli* 39,7 -11,4 406,2
B Delfstoffenwinning 2022 augustus* 38,7 -11,4 337,7
B Delfstoffenwinning 2022 september* 45,7 9,2 286,3
B Delfstoffenwinning 2022 oktober* 36,5 -2,7 122,1
B Delfstoffenwinning 2022 november* 41,5 6,8 124,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 december 106,1 5,9 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 januari* 104,9 2,1 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 februari* 103,3 2,8 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 maart* 103,8 0,8 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 april* 109,3 7,6 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 mei* 107,4 4,5 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 juni* 106,3 2,1 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 juli* 106,6 1,2 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 augustus* 104,8 1,6 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 september* 106,5 3,3 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 oktober* 104,7 1,4 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 november* 103,5 -1,1 .
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 december 35,5 -17,6 317,9
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 januari* 41,6 -1,8 176,8
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 februari* 35,0 -19,6 121,8
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 maart* 34,6 -23,5 230,2
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 april* 38,9 -13,8 484,5
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 mei* 30,4 -32,7 301,2
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 juni* 27,5 -29,8 362,0
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 juli* 30,8 -26,1 549,8
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 augustus* 30,3 -26,1 426,1
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 september* 40,0 13,8 347,0
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 oktober* 31,4 -5,5 137,2
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 november* 31,4 -8,1 134,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021 december 111,3 12,3 28,8
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 januari* 96,5 -17,8 6,4
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 februari* 98,4 -6,4 16,8
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 maart* 91,6 -22,8 -2,3
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 april* 91,8 -22,1 -3,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 mei* 95,3 -14,0 13,7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 juni* 95,2 -17,3 7,7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 juli* 93,6 -16,6 -0,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 augustus* 94,7 -13,9 13,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 september* 97,4 -8,0 15,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 oktober* 95,7 -3,2 15,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 november* 100,1 -5,4 12,1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021 december 60,5 33,3 39,9
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 januari* 33,2 -25,6 -21,9
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 februari* 44,3 3,6 8,9
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 maart* 47,4 -15,1 -9,7
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 april* 55,6 25,4 34,4
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 mei* 60,5 46,4 56,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 juni* 61,3 22,9 31,7
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 juli* 62,2 18,7 26,6
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 augustus* 59,2 17,4 24,4
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 september* 58,2 5,0 10,6
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 oktober* 47,0 2,2 9,1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 november* 67,2 42,7 51,7
C Industrie 2021 december 120,0 12,9 27,6
C Industrie 2022 januari* 119,0 7,3 26,5
C Industrie 2022 februari* 118,4 10,5 24,1
C Industrie 2022 maart* 118,2 7,6 23,1
C Industrie 2022 april* 124,8 13,9 26,6
C Industrie 2022 mei* 123,1 10,3 34,9
C Industrie 2022 juni* 121,6 5,9 29,4
C Industrie 2022 juli* 122,4 5,5 20,7
C Industrie 2022 augustus* 120,4 5,7 28,0
C Industrie 2022 september* 120,9 5,2 21,1
C Industrie 2022 oktober* 120,6 3,5 16,3
C Industrie 2022 november* 118,1 -0,2 11,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 december 102,6 4,1 19,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 januari* 100,0 -3,0 21,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 februari* 99,9 -1,5 18,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 maart* 99,6 -2,6 20,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 april* 102,4 1,6 27,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 mei* 101,5 -0,5 30,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 juni* 101,8 -1,1 22,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 juli* 101,0 -0,7 21,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 augustus* 97,4 -0,3 29,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 september* 100,6 -0,1 26,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 oktober* 100,8 -1,3 21,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 november* 102,6 0,4 22,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 december 108,3 4,4 20,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 januari* 103,5 -2,2 21,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 februari* 103,7 -0,8 17,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 maart* 104,2 -0,5 20,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 april* 107,7 3,2 27,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 mei* 106,2 1,2 31,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 juni* 106,7 1,5 24,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 juli* 106,0 0,4 22,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 augustus* 105,0 1,3 31,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 september* 107,1 2,2 28,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 oktober* 105,3 -0,2 22,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 november* 106,5 0,7 23,1
Vervaardiging niet-duurzame consumt.art. 2021 december 101,9 1,5 17,1
Vervaardiging niet-duurzame consumt.art. 2022 januari* 101,0 -1,4 21,2
Vervaardiging niet-duurzame consumt.art. 2022 februari* 101,0 1,3 18,8
Vervaardiging niet-duurzame consumt.art. 2022 maart* 100,0 -0,6 19,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Momenteel zijn de omzet- en productiecijfers van het jaar 2020 definitief. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 10 januari 2023:
Cijfers van de nijverheid over de maand november 2022 zijn toegevoegd en de cijfers van augustus t/m oktober 2022 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 10 juni 2022:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2022 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2021 t/m maart 2022 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Alle cijfers van 2021 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Wijzigingen per 10 juni 2021:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2020 tot en met maart 2021 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2020 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Wijzigingen per 9 april 2019:
Cijfers van de nijverheid over de maand februari 2019 zijn toegevoegd en de cijfers van 2018 en januari 2019 zijn bijgesteld. De binnenlandse en buitenlandse omzetcijfers voor de delfstoffenwinning van 2017 zijn tevens aangepast. Deze waren bij de vorige levering nog gepunt.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast:
- Verv. niet-duurzame consumentenartikelen
- Verv. van duurzame consumentenartikelen
- Vervaardiging van consumentenartikelen
- Vervaardiging van intermediaire goederen
- Vervaardiging van investeringsgoederen

Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Seizoengecorrigeerde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.
Seizoencorrectie is het uit de cijfers verwijderen van jaarlijks terugkerende patronen die normaal zijn voor de tijd van het jaar.
Het resultaat is de zogenaamde seizoengecorrigeerde productie.

De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- brugdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet is exclusief productgebonden belastingen (accijnzen en verbruiksbelastingen). De omzet omvat zowel de opbrengsten uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Uitzondering hierop zijn de bedrijfstakken in de industrie, hier omvat de omzet alleen de industriële omzet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale omzet
De totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.