Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Kenmerken van huishoudens Vermogensbestanddelen Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Totaal vermogen (mld euro) Gemiddeld vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens Vermogen 2018 7.760,6 1.551,6 199,9
Particuliere huishoudens 1 Bezittingen 2018 7.760,6 2.383,0 307,1
Particuliere huishoudens 1.1 Financiële bezittingen 2018 7.577,5 446,5 58,9
Particuliere huishoudens 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2018 7.575,7 308,1 40,7
Particuliere huishoudens 1.1.2 Effecten 2018 1.166,8 138,4 118,6
Particuliere huishoudens 1.2 Onroerend goed 2018 4.470,2 1.451,8 324,8
Particuliere huishoudens 1.2.1 Eigen woning 2018 4.415,7 1.313,0 297,3
Particuliere huishoudens 1.2.2 Onroerend goed, overig 2018 517,0 138,9 268,6
Particuliere huishoudens 1.3 Ondernemingsvermogen 2018 894,9 70,2 78,4
Particuliere huishoudens 1.4 Aanmerkelijk belang 2018 421,6 361,8 858,1
Particuliere huishoudens 1.5 Overige bezittingen 2018 400,4 52,7 131,6
Particuliere huishoudens 2 Schulden 2018 5.541,3 831,4 150,0
Particuliere huishoudens 2.1 Hypotheekschuld eigen woning 2018 3.725,2 698,9 187,6
Particuliere huishoudens 2.2 Studieschulden 2018 1.171,0 17,5 14,9
Particuliere huishoudens 2.3 Schulden, overig 2018 2.955,4 115,0 38,9
Vermogen: 1 miljoen euro of meer Vermogen 2018 231,3 668,8 2.891,0
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1 Bezittingen 2018 231,3 767,8 3.318,8
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.1 Financiële bezittingen 2018 231,2 158,8 686,8
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.1.1 Bank- en spaartegoeden 2018 231,1 66,6 288,0
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.1.2 Effecten 2018 145,4 92,2 634,3
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.2 Onroerend goed 2018 223,3 217,7 975,2
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.2.1 Eigen woning 2018 219,3 139,6 636,4
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.2.2 Onroerend goed, overig 2018 116,8 78,2 669,2
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.3 Ondernemingsvermogen 2018 60,5 39,7 656,8
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.4 Aanmerkelijk belang 2018 119,3 318,4 2.669,7
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 1.5 Overige bezittingen 2018 102,9 33,1 322,0
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 2 Schulden 2018 166,5 99,0 594,6
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 2.1 Hypotheekschuld eigen woning 2018 106,6 45,1 423,4
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 2.2 Studieschulden 2018 17,2 0,2 10,6
Vermogen: 1 miljoen euro of meer 2.3 Schulden, overig 2018 130,4 53,7 411,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden en leeftijd van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
De gegevens betreffen de stand van het vermogen per 1 januari.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Het samenstellen van de cijfers is per verslagjaar 2011 in vergelijking met voorgaande jaren op enkele onderdelen gewijzigd:
Vanaf 2011 is er completere informatie van bank- en spaartegoeden en effecten beschikbaar. Alle kleine tegoeden worden vanaf dat moment ook waargenomen. Hierdoor zijn er meer huishoudens met deze vermogensbestanddelen.
Vanaf 2011 is er completere informatie van de schulden beschikbaar. Studieschulden, belasting- en toeslagschulden en leningen bij banken worden vanaf dat moment volledig waargenomen. Vanaf 2014 worden ook zorgschulden waargenomen. Hierdoor zijn er meer huishoudens met overige schulden. Studieschulden behoorden t/m 2010 tot de overige schulden.

Wijzigingen per 31 maart 2023:
De cijfers over 2019 t/m 2021 zijn gewijzigd.
Vanwege een wijziging in de brondata van de studieschulden zijn de vermogenscijfers aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2022 komen in het najaar van 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met vermogen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Totaal vermogen
Totale som van het vermogen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Gemiddeld vermogen
Gemiddeld vermogen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.