Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarktpositie van personen die het hoger onderwijs verlaten. De cijfers geven de arbeidsmarktpositie weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, migratieachtergrond, internationale student, soort diploma en studierichting.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 september 2019:
De cijfers over 2017 (schooljaar 2016/'17) zijn toegevoegd. Hierdoor zijn voor de jaren 2006/'07 en 2011/'12 tot en met 2016/'17 nieuwe peilmomenten beschikbaar.
Voor het ho-cohort 2006/'07 is dit het peilmoment 10 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2011/'12 is dit het peilmoment 5 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2012/'13 is dit 4 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2013/'14 is dit 3 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2014/'15 is dit 2 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2015/'16 is dit 1 jaar na verlaten onderwijs en voor het ho-cohort 2016/'17 is dit direct na verlaten onderwijs.
Daarnaast is het persoonskenmerk internationale student toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2020. Het betreft cijfers over de arbeidsmarktpositie van het ho-cohort 2007/'08 10 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2012/'13 5 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2013/'14 4 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2014/'15 3 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2015/'16 2 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2016/'17 1 jaar na verlaten onderwijs en van het ho-cohort 2017/'18 direct na verlaten onderwijs.

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Geslacht Persoonskenmerken Uitstromers ho met en zonder diploma Arbeidsmarktpositie Studierichting Peilmoment Perioden Uitstromers ho (aantal)
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Totaal Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 23.500
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Totaal Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 23.500
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Totaal Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 23.500
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Totaal Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 23.500
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Totaal Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 23.500
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Totaal Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 23.500
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Totaal Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 23.500
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 16.850
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 13.000
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 11.360
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 10.750
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 10.380
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 9.950
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 9.390
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 500
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 410
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 460
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 440
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 400
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 450
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 390
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 560
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 600
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 890
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 820
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 850
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 910
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 880
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 3.750
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 2.040
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 1.450
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 1.150
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 910
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 820
Totaal Totaal Hbo zonder hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 600
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Totaal Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 40.220
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Totaal Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 40.220
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Totaal Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 40.220
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Totaal Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 40.220
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Totaal Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 40.220
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Totaal Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 40.220
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Totaal Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 40.220
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 32.640
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 32.190
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 30.920
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 30.490
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 30.070
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 29.530
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 28.100
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 700
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 790
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 950
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 800
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 740
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 670
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 750
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 310
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 320
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 630
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 610
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 600
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 740
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 830
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 3.920
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 1.900
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 1.320
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 1.090
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 870
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 810
Totaal Totaal Hbo met hbo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 850
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Totaal Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 9.700
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Totaal Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 9.700
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Totaal Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 9.700
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Totaal Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 9.700
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Totaal Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 9.700
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Totaal Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 9.700
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Totaal Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 9.700
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 6.220
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 4.650
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 4.200
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 4.050
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 3.920
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 3.810
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 3.570
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 150
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 120
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 120
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 100
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 100
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 120
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 120
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 270
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 250
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 310
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 300
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 300
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 320
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 300
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 2.200
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 1.040
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 760
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 580
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 470
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 410
Totaal Totaal Wo zonder wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 310
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Totaal Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 29.280
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Totaal Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 29.280
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Totaal Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 29.280
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Totaal Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 29.280
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Totaal Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 29.280
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Totaal Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 29.280
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Totaal Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 29.280
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 21.830
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 22.550
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 22.140
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 21.650
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 21.120
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 20.580
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, zonder uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 20.010
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 230
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 200
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 280
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 270
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 370
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 400
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Met werk, met uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 450
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 210
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 200
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 350
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 390
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 530
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 560
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, met uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 480
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal Direct na verlaten onderwijs 2006/'07 4.680
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 1 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 1.900
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 2 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 1.360
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 3 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 1.180
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 4 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 1.010
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 5 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 1.010
Totaal Totaal Wo met wo-diploma Zonder werk, zonder uitkering Totaal 10 jaar na verlaten onderwijs 2006/'07 750
Bron: CBS.
Verklaring van tekens