Kerncijfers geboorte; waarneming en prognose, geboortegeneratie


Deze tabel bevat het gemiddeld aantal kinderen per vrouw, het percentage vrouwen naar kindertal en de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind. Alle cijfers zijn naar de geboortegeneratie van de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneratie 1935

Status van de cijfers:
De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2016 waargenomen aantallen geboortes zijn definitief. Dit betekent dat de cijfers tot en met geboortegeneratie 1966 volledig gebaseerd zijn op waarnemingen. Cijfers vanaf geboortegeneratie 1967 zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van vruchtbaarheidscijfers afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2017-2060. De cijfers vanaf geboortegeneratie 2002 zijn volledig gebaseerd op prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2017 tot 2060. In deze nieuwe tabel zijn de cijfers met betrekking tot geboortewaarnemingen tot en met 2016 verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de (prognose van de) kerncijfers geboorte.

Kerncijfers geboorte; waarneming en prognose, geboortegeneratie

Geboortegeneratie vrouw Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal) Kinderloze vrouwen (%) Vrouwen met 1 kind (%) Vrouwen met 2 kinderen (%) Vrouwen met 3 of meer kinderen (%) Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind (jaar)
1935 2,50 11,7 10,2 32,5 45,6 25,5
1945 2,00 11,7 13,6 49,6 25,1 24,5
1955 1,87 17,1 15,2 42,9 24,9 26,3
1965 1,78 18,1 17,0 42,3 22,6 28,4
1975 1,78 16,7 18,9 42,5 22,0 29,2
1985 1,77 17,2 18,4 43,0 21,4 29,1
1995 1,75 18,0 18,0 43,0 21,0 30,1
2005 1,75 18,0 18,0 43,0 21,0 30,2
2015 1,75 18,0 18,0 43,0 21,0 30,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens