Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Huishoudenskenmerken Perioden Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen met koopkrachtstijging (%)
Totaal personen 2012 -1,1 42,2
Totaal personen 2013 -1,1 44,0
Totaal personen 2014 1,9 62,4
Totaal personen 2015 1,3 59,6
Totaal personen 2016 3,0 67,7
Totaal personen 2017 0,7 56,1
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2012 -2,3 45,2
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2013 -2,4 45,1
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2014 3,8 57,9
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2015 3,5 57,4
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2016 5,4 61,5
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2017 3,1 56,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen bij gelijke overgangen. Dit betekent dat de koopkrachtontwikkeling alleen getoond wordt voor een bepaalde categorie personen, waarbij een kenmerk in beide jaren hetzelfde is. Bijvoorbeeld in beide jaren voornaamste inkomen werknemer. Personen worden onderscheiden naar kenmerken van het huishouden als samenstelling huishouden, leeftijd, voornaamste inkomensbron, woningbezit en inkomensgroepen.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2012 - 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 september 2022:
De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in september 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Mediane koopkrachtontwikkeling
Het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen gedefleerd met behulp van de consumentenprijsindex, waardoor inkomens in de tijd vergelijkbaar worden. Indien het gestandaardiseerde inkomen sterker stijgt dan de prijzen, neemt de koopkracht toe. De koopkracht wordt gebruikt om de (reële) ontwikkeling van het inkomen vast te stellen, maar kan ook worden gebruikt voor het vaststellen van (ontwikkelingen in) welvaartsverschillen tussen huishoudens.

De koopkrachtontwikkeling is de verandering in koopkracht in twee opeenvolgende jaren.
De mediane koopkrachtontwikkeling is de middelste van de naar grootte gerangschikte veranderingen in koopkracht van personen. Dit betekent dat precies de helft van de populatie een lagere of even grote verandering in koopkracht ondervindt.
Personen met koopkrachtstijging
Percentage van de geselecteerde (sub)populatie dat er in koopkracht op vooruit gaat.