Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken


De tabel bevat gegevens over de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen bij gelijke overgangen. Dit betekent dat de koopkrachtontwikkeling alleen getoond wordt voor een bepaalde categorie personen, waarbij een kenmerk in beide jaren hetzelfde is. Bijvoorbeeld in beide jaren voornaamste inkomen werknemer. Personen worden onderscheiden naar kenmerken van het huishouden als samenstelling huishouden, leeftijd, voornaamste inkomensbron, woningbezit en inkomensgroepen.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2012 - 2017 zijn definitief.
De cijfers over 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 september 2019:
De cijfers over 2017 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in september 2020 beschikbaar.

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Huishoudenskenmerken Perioden Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen met koopkrachtstijging (%)
Totaal personen 2012 -1,1 42,2
Totaal personen 2013 -1,1 44,0
Totaal personen 2014 1,9 62,4
Totaal personen 2015 1,3 59,6
Totaal personen 2016 3,0 67,7
Totaal personen 2017 0,7 56,1
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2012 -2,3 45,2
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2013 -2,4 45,1
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2014 3,8 57,9
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2015 3,5 57,4
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2016 5,4 61,5
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2017 3,1 56,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens