Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die aangifte doen bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken, naar type zelfstandig ondernemer. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop zelfstandig ondernemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2019:
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Type zelfstandig ondernemer Perioden TevredenheidTevreden met arbeidsomstandigheden (%) TevredenheidTevreden met werk (%) Langer doorwerkenLeeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerkenLeeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan psychische eisen werk (%)
Zelfstandig ondernemer (totaal) 2019 79,0 81,0 66,2 67,1 84,9 87,0
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 2019 79,4 81,2 66,8 67,6 85,5 87,3
Zelfstandig ondernemer z.p.-eigen arbeid 2019 79,8 81,7 66,6 67,5 86,3 87,7
Zelfstandig ondernemer z.p.-producten 2019 78,1 79,6 67,4 68,1 82,5 86,0
Zelfstandig ondernemer met personeel 2019 77,5 80,3 64,1 65,3 83,5 86,1
Bron: © CBS, TNO,
Verklaring van tekens