Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerken Leeftijd in staat doorwerken (jaar)
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2015 67,1 68,4
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2017 67,0 67,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 67,2 68,5
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 67,3 69,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 67,4 69,1
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2015 66,7 67,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2017 66,7 67,5
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 66,8 68,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 67,0 68,7
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 67,1 68,7
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2015 67,6 68,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2017 67,3 68,3
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 67,6 68,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 67,7 69,5
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2023 67,7 69,5
Bron: © CBS, TNO,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die aangifte doen bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken, naar leeftijd en geslacht. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop zelfstandig ondernemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2023:
De jaarcijfers voor 2023 zijn toegevoegd.

Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Toelichting onderwerpen

Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Leeftijd in staat doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd denkt u -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw werk voort te zetten?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.