Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

Uitvoerstromen Landen Perioden Verdiensten (mln euro) Bijdrage aan bruto binnenlands product (%) Bijdrage aan arbeidsvolume (%)
Totaal Frankrijk 2015 16.055 2,3 2,1
Totaal Frankrijk 2016 15.800 2,2 2,0
Totaal Frankrijk 2017 17.493 2,4 2,2
Totaal Frankrijk 2018 17.997 2,3 2,2
Totaal Frankrijk 2019 18.423 2,3 2,1
Totaal Frankrijk 2020* 17.471 2,2 2,1
Uitvoer Nederlands product Frankrijk 2015 7.756 1,1 1,0
Uitvoer Nederlands product Frankrijk 2016 7.909 1,1 1,0
Uitvoer Nederlands product Frankrijk 2017 8.534 1,2 1,0
Uitvoer Nederlands product Frankrijk 2018 8.681 1,1 1,0
Uitvoer Nederlands product Frankrijk 2019 8.527 1,0 1,0
Uitvoer Nederlands product Frankrijk 2020* 8.116 1,0 0,9
Wederuitvoer Frankrijk 2015 2.815 0,4 0,4
Wederuitvoer Frankrijk 2016 2.986 0,4 0,4
Wederuitvoer Frankrijk 2017 3.237 0,4 0,4
Wederuitvoer Frankrijk 2018 3.209 0,4 0,4
Wederuitvoer Frankrijk 2019 3.434 0,4 0,4
Wederuitvoer Frankrijk 2020* 3.326 0,4 0,4
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Frankrijk 2015 5.485 0,8 0,8
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Frankrijk 2016 4.905 0,7 0,7
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Frankrijk 2017 5.722 0,8 0,8
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Frankrijk 2018 6.107 0,8 0,8
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Frankrijk 2019 6.462 0,8 0,8
Uitvoer diensten (incl. reisverkeer) Frankrijk 2020* 6.029 0,8 0,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoeveel Nederland verdient aan de uitvoer van goederen en diensten en welk deel van het arbeidsvolume in Nederland te danken is aan deze uitvoer.
Deze informatie is uitgesplitst naar diverse landen en naar soorten van uitvoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015-2019 zijn definitief Het meest recente verslagjaar 2020 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De cijfers van 2015 tot en met 2018 zijn aangepast naar aanleiding van kleine wijzigingen in de methode, de cijfers van 2019 zijn bijgesteld en zijn nu definitief, tevens zijn de voorlopige cijfers van 2020 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden negen maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd met de status voorlopig.
Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Verdiensten
De waarde die de Nederlandse economie overhoudt aan de uitvoer naar dit land. Dit is de uitvoerwaarde minus de waarde van de invoer die nodig was in de hele Nederlandse productieketen om deze uitvoer te produceren. Zowel de uiteindelijk exporterende bedrijfstak als diens toeleveranciers verdienen aan de uitvoer.
Bijdrage aan bruto binnenlands product
Dat deel van het bruto binnenlands product dat tot stand komt dankzij de uitvoer naar dit land.
Bijdrage aan arbeidsvolume
Dat deel van de werkgelegenheid (in arbeidsjaren) dat tot stand komt dankzij de uitvoer naar dit land.