Verkeersprestaties personenauto's, leeftijd uitgebreid, brandstof

Verkeersprestaties personenauto's, leeftijd uitgebreid, brandstof

Leeftijd voertuig Brandstofsoort voertuig Perioden Kilometers Nederlandse personenauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2020* 100.600,1 10.454 9.623.316
Totaal Benzine/overige 2020* 76.524,8 9.342 8.191.747
Totaal Diesel 2020* 22.635,8 17.350 1.304.679
Totaal LPG 2020* 1.439,4 11.344 126.890
0 jaar Totaal 2020* 2.844,8 7.743 367.424
0 jaar Benzine/overige 2020* 2.594,0 7.377 351.613
0 jaar Diesel 2020* 237,3 17.272 13.740
0 jaar LPG 2020* 13,5 6.512 2.071
1 jaar Totaal 2020* 7.746,0 15.581 497.152
1 jaar Benzine/overige 2020* 6.698,5 14.549 460.419
1 jaar Diesel 2020* 1.035,8 28.636 36.171
1 jaar LPG 2020* 11,7 20.752 562
2 jaar Totaal 2020* 7.623,1 14.997 508.305
2 jaar Benzine/overige 2020* 5.860,5 13.199 444.010
2 jaar Diesel 2020* 1.740,1 27.529 63.208
2 jaar LPG 2020* 22,6 20.766 1.087
3 jaar Totaal 2020* 6.787,1 13.935 487.052
3 jaar Benzine/overige 2020* 4.753,9 11.859 400.857
3 jaar Diesel 2020* 2.007,8 23.670 84.824
3 jaar LPG 2020* 25,4 18.539 1.371
4 jaar Totaal 2020* 5.749,6 12.490 460.315
4 jaar Benzine/overige 2020* 3.997,1 10.745 372.005
4 jaar Diesel 2020* 1.733,3 19.871 87.227
4 jaar LPG 2020* 19,1 17.663 1.083
5 jaar Totaal 2020* 6.527,1 12.661 515.529
5 jaar Benzine/overige 2020* 4.165,9 10.789 386.131
5 jaar Diesel 2020* 2.350,2 18.254 128.749
5 jaar LPG 2020* 11,0 17.018 649
6 jaar Totaal 2020* 5.244,6 11.846 442.742
6 jaar Benzine/overige 2020* 3.380,8 9.864 342.742
6 jaar Diesel 2020* 1.841,5 18.672 98.625
6 jaar LPG 2020* 22,3 16.250 1.375
7 jaar Totaal 2020* 5.412,4 11.709 462.225
7 jaar Benzine/overige 2020* 3.617,5 9.931 364.268
7 jaar Diesel 2020* 1.759,4 18.404 95.599
7 jaar LPG 2020* 35,5 15.071 2.358
8 jaar Totaal 2020* 6.001,7 11.256 533.201
8 jaar Benzine/overige 2020* 3.835,8 9.444 406.146
8 jaar Diesel 2020* 2.043,4 17.314 118.024
8 jaar LPG 2020* 122,5 13.560 9.031
9 jaar Totaal 2020* 6.262,8 10.801 579.815
9 jaar Benzine/overige 2020* 4.080,8 9.109 447.983
9 jaar Diesel 2020* 2.077,1 16.763 123.909
9 jaar LPG 2020* 104,8 13.231 7.923
10 jaar Totaal 2020* 5.114,5 10.116 505.565
10 jaar Benzine/overige 2020* 3.870,7 9.050 427.699
10 jaar Diesel 2020* 1.178,1 16.092 73.210
10 jaar LPG 2020* 65,7 14.106 4.656
11 jaar Totaal 2020* 3.978,0 9.799 405.950
11 jaar Benzine/overige 2020* 3.254,9 9.110 357.290
11 jaar Diesel 2020* 666,0 14.863 44.807
11 jaar LPG 2020* 57,1 14.827 3.853
12 jaar Totaal 2020* 4.260,9 9.623 442.777
12 jaar Benzine/overige 2020* 3.386,7 8.886 381.132
12 jaar Diesel 2020* 759,2 14.116 53.786
12 jaar LPG 2020* 114,9 14.625 7.859
13 jaar Totaal 2020* 4.029,8 9.496 424.350
13 jaar Benzine/overige 2020* 3.265,0 8.868 368.162
13 jaar Diesel 2020* 667,1 13.479 49.493
13 jaar LPG 2020* 97,8 14.602 6.695
14 jaar Totaal 2020* 4.011,1 9.534 420.713
14 jaar Benzine/overige 2020* 3.210,3 8.878 361.611
14 jaar Diesel 2020* 687,7 13.354 51.500
14 jaar LPG 2020* 113,1 14.882 7.602
15 jaar Totaal 2020* 3.454,2 9.228 374.335
15 jaar Benzine/overige 2020* 2.839,9 8.679 327.229
15 jaar Diesel 2020* 524,0 12.845 40.797
15 jaar LPG 2020* 90,3 14.307 6.309
16 jaar Totaal 2020* 3.220,7 8.962 359.365
16 jaar Benzine/overige 2020* 2.748,4 8.535 322.033
16 jaar Diesel 2020* 391,2 12.297 31.812
16 jaar LPG 2020* 81,1 14.692 5.520
17 jaar Totaal 2020* 2.810,6 8.650 324.928
17 jaar Benzine/overige 2020* 2.462,2 8.305 296.475
17 jaar Diesel 2020* 276,1 11.780 23.443
17 jaar LPG 2020* 72,2 14.407 5.010
18 jaar Totaal 2020* 2.420,3 8.328 290.637
18 jaar Benzine/overige 2020* 2.163,4 8.051 268.713
18 jaar Diesel 2020* 192,0 11.244 17.078
18 jaar LPG 2020* 64,8 13.382 4.846
19 jaar Totaal 2020* 1.902,8 7.987 238.235
19 jaar Benzine/overige 2020* 1.715,5 7.766 220.915
19 jaar Diesel 2020* 126,4 9.979 12.669
19 jaar LPG 2020* 60,8 13.079 4.651
20 jaar Totaal 2020* 1.629,3 7.509 216.974
20 jaar Benzine/overige 2020* 1.489,9 7.334 203.143
20 jaar Diesel 2020* 96,2 9.269 10.381
20 jaar LPG 2020* 43,2 12.511 3.450
21 jaar Totaal 2020* 1.171,8 7.095 165.149
21 jaar Benzine/overige 2020* 1.077,3 6.940 155.246
21 jaar Diesel 2020* 64,0 8.765 7.298
21 jaar LPG 2020* 30,5 11.690 2.605
22 jaar Totaal 2020* 689,3 6.741 102.247
22 jaar Benzine/overige 2020* 623,7 6.553 95.182
22 jaar Diesel 2020* 35,4 7.658 4.619
22 jaar LPG 2020* 30,2 12.348 2.446
23 jaar Totaal 2020* 420,9 6.275 67.076
23 jaar Benzine/overige 2020* 376,0 6.052 62.127
23 jaar Diesel 2020* 21,3 7.232 2.947
23 jaar LPG 2020* 23,6 11.781 2.002
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en de leeftijd van het voertuig. De tabel bevat ook het totale aantal afgelegde voertuigkilometers door alle personenauto’s en een gemiddelde per voertuig.
De tabel bevat ook het aantal personenauto’s in gebruik, dit is geen stand cijfer maar het aantal voertuigen die gedurende het verslagjaar op de weg gereden kunnen hebben. Het betreft actieve voertuigen, voertuigen die zijn uitgevallen (door o.a. export of sloop) en voertuigen die in de bedrijfsvoorraad hebben gestaan.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door het smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt en dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis. Informatie over het smoothing effect is te vinden in de korte onderzoeksbeschrijving.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over 2015 tot en met 2019 zijn definitief en die over 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2021:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse personenauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse personenauto's in gebruik
Alle personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.