Verkeersprestaties personenauto's, leeftijd uitgebreid, brandstof 2015-2020

Verkeersprestaties personenauto's, leeftijd uitgebreid, brandstof 2015-2020

Leeftijd voertuig Brandstofsoort voertuig Perioden Kilometers Nederlandse personenauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2016 118.725,4 13.241 8.966.391
0 jaar Totaal 2016 3.996,4 10.240 390.270
1 jaar Totaal 2016 10.659,4 22.088 482.599
2 jaar Totaal 2016 8.705,4 20.494 424.777
3 jaar Totaal 2016 8.595,4 18.766 458.026
4 jaar Totaal 2016 8.851,3 16.331 542.001
5 jaar Totaal 2016 8.555,0 14.874 575.153
6 jaar Totaal 2016 6.774,7 13.744 492.932
7 jaar Totaal 2016 5.164,6 13.306 388.132
8 jaar Totaal 2016 6.079,3 13.236 459.314
9 jaar Totaal 2016 5.926,6 12.985 456.418
10 jaar Totaal 2016 6.364,8 13.224 481.301
11 jaar Totaal 2016 5.705,6 12.797 445.839
12 jaar Totaal 2016 5.377,3 12.249 439.000
13 jaar Totaal 2016 4.906,7 11.732 418.243
14 jaar Totaal 2016 4.562,2 11.286 404.227
15 jaar Totaal 2016 4.067,6 10.963 371.034
16 jaar Totaal 2016 4.022,4 10.499 383.122
17 jaar Totaal 2016 3.382,0 10.061 336.141
18 jaar Totaal 2016 2.237,3 9.556 234.119
19 jaar Totaal 2016 1.430,6 8.963 159.610
20 jaar Totaal 2016 900,3 8.420 106.927
21 jaar Totaal 2016 566,1 7.991 70.834
22 jaar Totaal 2016 350,7 7.336 47.811
23 jaar Totaal 2016 218,8 6.998 31.266
24 jaar Totaal 2016 184,1 6.512 28.274
25 jaar Totaal 2016 134,9 5.926 22.761
26 jaar Totaal 2016 90,2 5.335 16.911
27 jaar Totaal 2016 63,6 5.134 12.396
28 jaar Totaal 2016 49,1 4.757 10.326
29 jaar Totaal 2016 52,5 4.247 12.350
30 jaar Totaal 2016 125,4 5.699 22.011
31 jaar Totaal 2016 76,9 5.027 15.290
32 jaar Totaal 2016 60,8 4.652 13.075
33 jaar Totaal 2016 52,3 3.930 13.310
34 jaar Totaal 2016 39,9 3.791 10.526
35 jaar Totaal 2016 28,1 3.370 8.339
36 jaar Totaal 2016 27,1 3.279 8.269
37 jaar Totaal 2016 30,9 2.905 10.621
38 jaar Totaal 2016 24,1 2.399 10.057
39 jaar Totaal 2016 21,5 2.385 9.006
40 jaar Totaal 2016 16,4 2.111 7.750
41 jaar Totaal 2016 19,4 2.175 8.918
42 jaar Totaal 2016 23,2 2.230 10.405
43 jaar Totaal 2016 29,6 2.125 13.910
44 jaar Totaal 2016 27,4 2.036 13.475
45 jaar Totaal 2016 20,1 1.941 10.364
46 jaar of ouder Totaal 2016 127,3 1.613 78.951
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en de leeftijd van het voertuig. De tabel bevat ook het totale aantal afgelegde voertuigkilometers door alle personenauto’s en een gemiddelde per voertuig.
De tabel bevat ook het aantal personenauto’s in gebruik, dit is geen stand cijfer maar het aantal voertuigen die gedurende het verslagjaar op de weg gereden kunnen hebben. Het betreft actieve voertuigen, voertuigen die zijn uitgevallen (door o.a. export of sloop) en voertuigen die in de bedrijfsvoorraad hebben gestaan.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over 2015 tot en met 2019 zijn definitief en die over 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties personenauto's, leeftijd uitgebreid, brandstof, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse personenauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse personenauto's in gebruik
Alle personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.