Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Wijzigingen per 22 oktober 2020.
De cijfers van oktober 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers voor het CCO verschijnen op 20 november 2020.

Toelichting onderwerpen

Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Financiële situatie eigen huishouden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Welke omschrijving vindt u het beste bij de huidige financiële situatie van uw huishouden passen?
Totaal
Schulden maken
Spaartegoeden aanspreken
Precies rondkomen
Beetje geld overhouden
Veel geld overhouden
Weet niet