Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Perioden Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen)
2017 januari 23
2017 februari 23
2017 maart 24
2017 april 27
2017 mei 21
2017 juni 24
2017 juli 26
2017 augustus 28
2017 september 22
2017 oktober 22
2017 november 20
2017 december 23
2017 24
2018 januari 27
2018 februari 23
2018 maart 24
2018 april 26
2018 mei 22
2018 juni 24
2018 juli 24
2018 augustus 23
2018 september 19
2018 oktober 11
2018 november 11
2018 december 5
2018 20
2019 januari 0
2019 februari 0
2019 maart -2
2019 april 0
2019 mei -1
2019 juni 2
2019 juli 3
2019 augustus 0
2019 september -2
2019 oktober -2
2019 november -5
2019 december -4
2019 -1
2020 januari -1
2020 februari -1
2020 maart -3
2020 april -24
2020 mei -30
2020 juni -25
2020 juli -26
2020 augustus -27
2020 september -27
2020 oktober -33
2020 november -26
2020 december -21
2020 -20
2021 januari -18
2021 februari -20
2021 maart -18
2021 april -11
2021 mei -7
2021 juni 0
2021 juli -7
2021 augustus -6
2021 september -5
2021 oktober -16
2021 november -27
2021 december -28
2021 -14
2022 januari -24
2022 februari -30
2022 maart -40
2022 april -48
2022 mei -45
2022 juni -48
2022 juli -49
2022 augustus -52
2022 september -61
2022 oktober -59
2022 november -56
2022 december -51
2022 -47
2023 januari -46
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Wijzigingen per 20 januari 2023.
De cijfers van januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers verschijnen op 20 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Indicator van het Consumentenvertrouwen. Dit is de oorspronkelijke, niet-gecorrigeerde reeks.

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

De indicator van het consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de saldi van de percentages van positieve en negatieve antwoorden op de vragen over de economische situatie in de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden in de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is om grote aankopen te doen. De indicator kan een waarde aannemen van -100 (iedereen antwoordt negatief) tot +100 (iedereen antwoordt positief). Bij een waarde van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.