Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Wijzigingen per 22 juni 2020.
De cijfers van juni en het 2e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers voor het regulier onderzoek verschijnen op 22 juli 2020. Het CBS voert van april tot en met juni een tussentijds onderzoek naar het consumentenvertrouwen uit. De resultaten hiervan verschijnen in de eerste werkweek van de maanden mei, juni en juli als nieuwsbericht op de website van het CBS.

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Perioden Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen)
2017 januari 23
2017 februari 23
2017 maart 24
2017 april 27
2017 mei 21
2017 juni 24
2017 juli 26
2017 augustus 28
2017 september 22
2017 oktober 22
2017 november 20
2017 december 23
2017 24
2018 januari 27
2018 februari 23
2018 maart 24
2018 april 26
2018 mei 22
2018 juni 24
2018 juli 24
2018 augustus 23
2018 september 19
2018 oktober 11
2018 november 11
2018 december 5
2018 20
2019 januari 0
2019 februari 0
2019 maart -2
2019 april 0
2019 mei -1
2019 juni 2
2019 juli 3
2019 augustus 0
2019 september -2
2019 oktober -2
2019 november -5
2019 december -4
2019 -1
2020 januari -1
2020 februari -1
2020 maart -3
2020 april -24
2020 mei -30
2020 juni -25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens