Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd


Deze tabel bevat de (seizoen)gecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: april 1986

Status van de cijfers
De cijfers tot en met december 2017 zijn definitief. Jaarlijks worden in februari de maanden januari tot en met december van afgelopen twee jaar bijgesteld. Daarmee worden de cijfers van twee jaar eerder definitief. De cijfers van een jaar eerder blijven voorlopig. De bijstellingen van de cijfers zijn doorgaans gering.

Wijzigingen per 22 juli 2020.
De cijfers van juli 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers voor het regulier onderzoek verschijnen op 20 augustus 2020. Het CBS voerde van april tot en met juni een tussentijds onderzoek naar het consumentenvertrouwen uit. De resultaten hiervan zijn in de eerste werkweek van de maanden mei, juni en juli als nieuwsbericht verschenen op de website van het CBS.

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Perioden Consumentenvertrouwen (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economisch klimaat (gemiddelde saldo van de deelvragen) Koopbereidheid (gemiddelde saldo van de deelvragen) Economische situatie laatste 12 maanden (saldo positieve en negatieve antwoorden) Economische situatie komende 12 maanden (saldo positieve en negatieve antwoorden) Financiële situatie laatste 12 maanden (saldo positieve en negatieve antwoorden) Financiële situatie komende 12 maanden (saldo positieve en negatieve antwoorden) Gunstige tijd voor grote aankopen (saldo positieve en negatieve antwoorden)
2019 april -3 -3 -3 8 -13 -9 -3 1
2019 mei -3 -2 -3 7 -12 -10 -2 2
2019 juni 0 2 -2 11 -7 -8 0 4
2019 juli 2 6 -1 13 -2 -7 1 5
2019 augustus 0 -1 0 9 -10 -6 0 6
2019 september -2 -3 -1 8 -14 -7 0 5
2019 oktober -1 -4 1 6 -14 -6 1 7
2019 november -2 -5 1 5 -16 -6 2 6
2019 december -2 -8 1 3 -18 -4 2 5
2020 januari -3 -7 0 3 -17 -6 2 4
2020 februari -2 -5 1 4 -15 -5 3 4
2020 maart -2 -8 2 9 -25 -1 5 3
2020 april -22 -31 -17 8 -69 4 -16 -38
2020 mei -31 -52 -17 -37 -67 5 -17 -39
2020 juni -27 -52 -11 -56 -47 6 -10 -29
2020 juli -26 -51 -10 -68 -35 -2 -6 -22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens