Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie


Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk primair inkomen, persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar arbeidspositie en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, alleen de inkomenscijfers van 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
Voorlopige inkomenscijfers voor 2018 zijn toegevoegd.
De inkomenscijfers voor 2017 waren voorlopig en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012-2017 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen een jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar. Het gaat dan om voorlopige cijfers. Deze worden twee jaar na afloop van het verslagjaar definitief.

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

Geslacht Arbeidspositie Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000 ) Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomenBeroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen (x 1 000) Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomenGemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomenGemiddeld persoonlijk overdrachtsinkomen (x 1 000 euro) Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomenGemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomenGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro) Beroeps- niet-beroepsbev. inkomen onb. (x 1 000 )
Totaal mannen en vrouwen Beroeps- en niet beroepsbevolking Totaal personen 2018* 12.936 12.186 30,5 6,5 32,0 32,3 750
Totaal mannen en vrouwen Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2018* 8.774 8.296 44,0 2,1 38,9 35,0 479
Totaal mannen en vrouwen Werkloze beroepsbevolking Totaal personen 2018* 350 324 6,2 11,7 16,5 25,1 26
Totaal mannen en vrouwen Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2018* 3.812 3.566 1,5 16,4 17,4 26,5 245
Bron: CBS.
Verklaring van tekens