Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Geslacht Arbeidsduur Persoonskenmerken Positie in de werkkring Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Werkzame beroepsbevolking met inkomen (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking ink. onbekend (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Totaal 2017 8.579 8.052 43,3 527
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2017 1.300 1.198 11,9 102
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2017 3.510 3.293 46,8 217
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal 2017 1.783 1.674 40,6 109
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal 2017 1.727 1.620 53,3 108
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal 2017 2.087 1.960 53,9 128
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar Totaal 2017 3.769 3.561 50,6 208
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar Totaal 2017 1.478 1.403 50,2 76
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar Totaal 2017 203 199 22,1 4
Mannen Totaal Totaal personen Totaal 2017 4.597 4.318 52,7 279
Mannen Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2017 647 594 13,2 53
Mannen Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2017 1.854 1.741 54,9 113
Mannen Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal 2017 936 881 45,3 55
Mannen Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal 2017 918 860 64,7 58
Mannen Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal 2017 1.111 1.044 67,5 67
Mannen Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar Totaal 2017 2.097 1.983 62,6 114
Mannen Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar Totaal 2017 838 795 63,1 43
Mannen Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar Totaal 2017 148 145 24,8 3
Vrouwen Totaal Totaal personen Totaal 2017 3.982 3.734 32,5 248
Vrouwen Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2017 654 604 10,7 49
Vrouwen Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2017 1.656 1.552 37,8 104
Vrouwen Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal 2017 847 793 35,4 54
Vrouwen Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar Totaal 2017 809 759 40,4 50
Vrouwen Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar Totaal 2017 977 916 38,3 61
Vrouwen Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar Totaal 2017 1.672 1.578 35,6 94
Vrouwen Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar Totaal 2017 640 608 33,3 32
Vrouwen Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar Totaal 2017 55 54 15,1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar positie in de werkkring en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, alleen de inkomenscijfers van 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
Voorlopige inkomenscijfers voor 2019 zijn toegevoegd.
De inkomenscijfers voor 2018 waren voorlopig en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012-2017 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen een jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar. Het gaat dan om voorlopige cijfers. Deze worden twee jaar na afloop van het verslagjaar definitief.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Gemiddeld persoonlijk primair inkomen
Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden is dit bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten. Inkomen uit arbeid bestaan uit loon, salaris, tantième, spaarloon en uit de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook beloningen in natura (de waarde van het privé gebruik van de auto van de
werkgever) zijn hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid omvat ook loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.
Werkzame beroepsbevolking ink. onbekend
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen van het huishouden onbekend is of waarvoor geen inkomensgegevens gekoppeld konden worden.