Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Bestedingscategorieën Marges Perioden Gemiddeld besteed bedrag (euro) Bestedingsaandeel (%)
021300 Bier Waarde 2020 184 0,5
021300 Bier Ondergrens 95%-interval 2020 176 .
021300 Bier Bovengrens 95%-interval 2020 192 .
021320 Overig alcoholhoudend bier Waarde 2020 40 0,1
021320 Overig alcoholhoudend bier Ondergrens 95%-interval 2020 36 .
021320 Overig alcoholhoudend bier Bovengrens 95%-interval 2020 44 .
021330 Licht alcoholisch en malt bier Waarde 2020 14 0,0
021330 Licht alcoholisch en malt bier Ondergrens 95%-interval 2020 11 .
021330 Licht alcoholisch en malt bier Bovengrens 95%-interval 2020 17 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar bestedingscategorieën.
Daarnaast is per categorie het aandeel binnen de totale bestedingen te vinden.
De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges voor de gemiddeld bestede bedragen, niet voor de bestedingsaandelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 januari 2023:
De definitieve cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld besteed bedrag
Het gemiddelde bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks hebben besteed voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap.
De uitgaven kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan.
Bestedingsaandeel
Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.