Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw: mineralen, mestsoorten

Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw: mineralen, mestsoorten

Mineralen Mestsoorten Perioden Totaal afzet buiten de landbouw (mln kg) Mestexport, netto (mln kg) Hobbybedrijven en particulieren (mln kg) Natuurterreinen (mln kg) Mestverwerking (mln kg)
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2020 72,9 43,2 7,1 4,2 18,4
Stikstof (N) Totaal rundveemest 2020 11,1 1,4 4,3 3,7 1,8
Stikstof (N) Totaal varkensmest 2020 17,5 15,7 1,8 0,0 0,0
Stikstof (N) Totaal pluimveemest 2020 42,9 25,5 0,8 0,0 16,6
Stikstof (N) Totaal overige mestsoorten 2020 1,4 0,6 0,2 0,6 0,0
Stikstof (N) Vaste rundveemest 2020 2,0 0,0 0,9 1,1 0,0
Stikstof (N) Gescheiden rundveemest 2020 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
Stikstof (N) Dunne rundveemest 2020 5,8 0,5 2,8 2,5 0,0
Stikstof (N) Mest van vleeskalveren 2020 2,8 0,4 0,6 0,0 1,8
Stikstof (N) Vaste varkensmest 2020 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
Stikstof (N) Gescheiden varkensmest 2020 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0
Stikstof (N) Dunne vleesvarkensmest 2020 7,4 6,4 1,0 0,0 0,0
Stikstof (N) Dunne fokvarkensmest 2020 3,5 2,7 0,8 0,0 0,0
Stikstof (N) Dunne legpluimveemest 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stikstof (N) Vaste legpluimveemest 2020 21,7 16,1 0,1 0,0 5,6
Stikstof (N) Vleeskuikenmest 2020 13,8 3,3 0,0 0,0 10,5
Stikstof (N) Eendenmest 2020 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Stikstof (N) Kalkoenenmest 2020 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
Stikstof (N) Pluimveemestkorrels 2020 5,7 5,2 0,6 0,0 0,0
Stikstof (N) Overige producten van pluimveemest 2020 1,1 0,9 0,1 0,0 0,0
Stikstof (N) Mest van paarden en pony's 2020 0,4 0,1 0,1 0,2 0,0
Stikstof (N) Schapenmest 2020 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0
Stikstof (N) Geitenmest 2020 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0
Stikstof (N) Konijnenmest 2020 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Stikstof (N) Pelsdierenmest 2020 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2020 40,9 29,4 2,8 1,1 7,6
Fosfaat (P2O5) Totaal rundveemest 2020 2,9 0,6 1,3 1,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Totaal varkensmest 2020 14,2 13,3 0,9 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Totaal pluimveemest 2020 23,2 15,2 0,4 0,0 7,5
Fosfaat (P2O5) Totaal overige mestsoorten 2020 0,6 0,3 0,1 0,2 0,0
Fosfaat (P2O5) Vaste rundveemest 2020 0,6 0,0 0,3 0,3 0,0
Fosfaat (P2O5) Gescheiden rundveemest 2020 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Dunne rundveemest 2020 1,6 0,1 0,8 0,6 0,0
Fosfaat (P2O5) Mest van vleeskalveren 2020 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Vaste varkensmest 2020 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Gescheiden varkensmest 2020 8,4 8,4 0,0 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Dunne vleesvarkensmest 2020 3,7 3,2 0,5 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Dunne fokvarkensmest 2020 1,9 1,5 0,4 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Dunne legpluimveemest 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Vaste legpluimveemest 2020 14,2 10,5 0,0 0,0 3,6
Fosfaat (P2O5) Vleeskuikenmest 2020 4,6 1,1 0,0 0,0 3,5
Fosfaat (P2O5) Eendenmest 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Kalkoenenmest 2020 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
Fosfaat (P2O5) Pluimveemestkorrels 2020 3,5 3,2 0,4 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Overige producten van pluimveemest 2020 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Mest van paarden en pony's 2020 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0
Fosfaat (P2O5) Schapenmest 2020 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Fosfaat (P2O5) Geitenmest 2020 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Konijnenmest 2020 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Fosfaat (P2O5) Pelsdierenmest 2020 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft landelijke cijfers over de afzet van dierlijke mest buiten de Nederlandse landbouw. De afzet buiten de landbouw omvat export, afzet naar hobbybedrijven en particulieren, natuurterreinen en mestverwerking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers zijn bij eerste publicatie definitief maar nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 15 februari 2022:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd. Door nieuwe inzichten in de omvang van gasvormige stikstofverliezen uit stallen kunnen de cijfers over de afzet buiten de landbouw gewijzigd zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 verschijnen in het eerste kwartaal van 2023.

Toelichting onderwerpen

Totaal afzet buiten de landbouw
Mestexport, netto
Export van mest in bewerkte en onbewerkte vorm, verminderd met de import van mest. In vergelijking met de export is de import zeer gering en deze bestaat hoofdzakelijk uit paardenmest die in Nederland wordt verwerkt tot substraat voor de champignonteelt.
Hobbybedrijven en particulieren
De afzet naar hobbybedrijven omvat de afzet van mest naar bedrijven met landbouwkundige activiteiten maar die qua omvang niet gerekend worden tot landbouwbedrijven. De afzet naar particulieren bestaat vooral uit afzet naar tuincentra. Tot en met 2004 zijn er geen cijfers over de afzet naar particulieren.
Natuurterreinen
Afzet van opgeslagen mest naar natuurterreinen plus de weidemest van graasdieren van landbouwbedrijven die grazen in natuurterreinen.
Cijfers over de afzet van opgeslagen mest zijn beschikbaar vanaf 2010 en cijfers over de productie van weidemest van landbouwhuisdieren in natuurterrein zijn beschikbaar vanaf 2006.
Mestverwerking
Tot en met 2005 werd de verwerking van dierlijke mest in producten zoals substraat voor de champignonteelt beschouwd als mestverwerking en daarmee als afzet buiten de landbouw.
Per 1-1-2006 is de definitie van dierlijke mest in de Meststoffenwet gewijzigd waardoor de verwerking van dierlijke mest in producten zoals substraat voor de champignonteelt niet meer gezien wordt als mestverwerking. Alleen export, afzet naar hobbybedrijven, particulieren of natuurterreinen van deze producten gelden dan nog als afzet buiten de landbouw.
Vanaf 2006 bestaat mestverwerking alleen nog uit mestvernietiging (verbranden of vergassen).
De Meststoffenwet rekent export ook tot mestverwerking. Export is in deze tabel echter apart weergegeven.