Vestigingen van bedrijven; oprichtingen, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; oprichtingen, bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Oprichtingen van vestigingen (aantal)
I Horeca 2007 Nederland 5.910
I Horeca 2008 Nederland 5.355
I Horeca 2009 Nederland 5.140
I Horeca 2010 Nederland 4.560
I Horeca 2011 Nederland 5.185
I Horeca 2012 Nederland 4.885
I Horeca 2013 Nederland 4.825
I Horeca 2014 Nederland 5.190
I Horeca 2015 Nederland 5.390
I Horeca 2016 Nederland 5.700
I Horeca 2017 Nederland 5.855
I Horeca 2018 Nederland 6.170
I Horeca 2019 Nederland 8.060
I Horeca 2020* Nederland 7.540
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van vestigingen van bedrijven. Bedrijven die voor het eerst actief worden kunnen meerdere locaties hebben waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoegd. Al deze geopende bedrijfsvestigingen worden hier afzonderlijk geteld.

De gegevens zijn beschikbaar naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens zijn daarnaast beschikbaar naar regio gebaseerd op de regionale indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 april 2021:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd en de cijfers over 2019 bijgesteld en zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Oprichtingen van vestigingen
Een oprichting van een vestiging betreft alle vestigingen die behoren bij de oprichting van een nieuw bedrijf. Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf. Dit betekent dat informatie beschikbaar is over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf nieuw is. De voortzetting van één of meer bestaande bedrijven is geen oprichting.

Niet als oprichting worden beschouwd:
- ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- eigenaarwisseling;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing met behoud van afzetmarkt;
- reactivering.

Wel is er sprake van een oprichting als:
- het productieproces (de activiteit) ingrijpend wordt gewijzigd;
- een verhuizing plaatsvindt met opbouw van een nieuwe afzetmarkt.