Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Totaal onroerendezaakbelasting Nederland 2023* 5.107 287
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Nederland (LD) 2023* 521 296
Totaal onroerendezaakbelasting Oost-Nederland (LD) 2023* 1.068 284
Totaal onroerendezaakbelasting West-Nederland (LD) 2023* 2.491 292
Totaal onroerendezaakbelasting Zuid-Nederland (LD) 2023* 1.027 274
Totaal onroerendezaakbelasting Groningen (PV) 2023* 231 388
Totaal onroerendezaakbelasting Fryslân (PV) 2023* 164 248
Totaal onroerendezaakbelasting Drenthe (PV) 2023* 126 252
Totaal onroerendezaakbelasting Overijssel (PV) 2023* 338 285
Totaal onroerendezaakbelasting Flevoland (PV) 2023* 121 273
Totaal onroerendezaakbelasting Gelderland (PV) 2023* 609 285
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (PV) 2023* 429 309
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Holland (PV) 2023* 840 284
Totaal onroerendezaakbelasting Zuid-Holland (PV) 2023* 1.108 291
Totaal onroerendezaakbelasting Zeeland (PV) 2023* 114 291
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Brabant (PV) 2023* 680 259
Totaal onroerendezaakbelasting Limburg (PV) 2023* 347 307
Totaal onroerendezaakbelasting Oost-Groningen (CR) 2023* 41 301
Totaal onroerendezaakbelasting Delfzijl en omgeving (CR) 2023* 19 426
Totaal onroerendezaakbelasting Overig Groningen (CR) 2023* 170 412
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Friesland (CR) 2023* 84 257
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Friesland (CR) 2023* 36 251
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Friesland (CR) 2023* 44 230
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Drenthe (CR) 2023* 47 238
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Drenthe (CR) 2023* 44 260
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Drenthe (CR) 2023* 35 260
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Overijssel (CR) 2023* 107 278
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Overijssel (CR) 2023* 44 278
Totaal onroerendezaakbelasting Twente (CR) 2023* 186 292
Totaal onroerendezaakbelasting Veluwe (CR) 2023* 193 269
Totaal onroerendezaakbelasting Achterhoek (CR) 2023* 92 227
Totaal onroerendezaakbelasting Arnhem/Nijmegen (CR) 2023* 259 342
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Gelderland (CR) 2023* 65 257
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (CR) 2023* 429 309
Totaal onroerendezaakbelasting Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 94 245
Totaal onroerendezaakbelasting Alkmaar en omgeving (CR) 2023* 62 245
Totaal onroerendezaakbelasting IJmond (CR) 2023* 46 227
Totaal onroerendezaakbelasting Agglomeratie Haarlem (CR) 2023* 71 303
Totaal onroerendezaakbelasting Zaanstreek (CR) 2023* 43 241
Totaal onroerendezaakbelasting Groot-Amsterdam (CR) 2023* 464 318
Totaal onroerendezaakbelasting Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023* 60 248
Totaal onroerendezaakbelasting Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023* 150 341
Totaal onroerendezaakbelasting Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023* 230 253
Totaal onroerendezaakbelasting Delft en Westland (CR) 2023* 70 291
Totaal onroerendezaakbelasting Oost-Zuid-Holland (CR) 2023* 83 240
Totaal onroerendezaakbelasting Groot-Rijnmond (CR) 2023* 486 326
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023* 89 234
Totaal onroerendezaakbelasting Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023* 32 301
Totaal onroerendezaakbelasting Overig Zeeland (CR) 2023* 82 287
Totaal onroerendezaakbelasting West-Noord-Brabant (CR) 2023* 152 235
Totaal onroerendezaakbelasting Midden-Noord-Brabant (CR) 2023* 121 240
Totaal onroerendezaakbelasting Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 178 265
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 229 285
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Limburg (CR) 2023* 91 315
Totaal onroerendezaakbelasting Midden-Limburg (CR) 2023* 57 236
Totaal onroerendezaakbelasting Zuid-Limburg (CR) 2023* 199 332
Totaal onroerendezaakbelasting Flevoland (CR) 2023* 121 273
Totaal onroerendezaakbelasting Minder dan 5 000 inwoners 2023* 6 463
Totaal onroerendezaakbelasting 5 000 tot 10 000 inwoners 2023* 18 317
Totaal onroerendezaakbelasting 10 000 tot 20 000 inwoners 2023* 226 267
Totaal onroerendezaakbelasting 20 000 tot 50 000 inwoners 2023* 1.534 257
Totaal onroerendezaakbelasting 50 000 tot 100 000 inwoners 2023* 1.071 257
Totaal onroerendezaakbelasting 100 000 tot 150 000 inwoners 2023* 495 301
Totaal onroerendezaakbelasting 150 000 tot 250 000 inwoners 2023* 876 337
Totaal onroerendezaakbelasting 250 000 inwoners of meer 2023* 882 350
Onroerendezaakbelasting woningen Nederland 2023* 2.641 148
Onroerendezaakbelasting woningen Noord-Nederland (LD) 2023* 285 162
Onroerendezaakbelasting woningen Oost-Nederland (LD) 2023* 595 158
Onroerendezaakbelasting woningen West-Nederland (LD) 2023* 1.200 141
Onroerendezaakbelasting woningen Zuid-Nederland (LD) 2023* 560 149
Onroerendezaakbelasting woningen Groningen (PV) 2023* 115 193
Onroerendezaakbelasting woningen Fryslân (PV) 2023* 91 138
Onroerendezaakbelasting woningen Drenthe (PV) 2023* 79 157
Onroerendezaakbelasting woningen Overijssel (PV) 2023* 173 146
Onroerendezaakbelasting woningen Flevoland (PV) 2023* 65 146
Onroerendezaakbelasting woningen Gelderland (PV) 2023* 357 167
Onroerendezaakbelasting woningen Utrecht (PV) 2023* 221 160
Onroerendezaakbelasting woningen Noord-Holland (PV) 2023* 411 139
Onroerendezaakbelasting woningen Zuid-Holland (PV) 2023* 507 133
Onroerendezaakbelasting woningen Zeeland (PV) 2023* 61 157
Onroerendezaakbelasting woningen Noord-Brabant (PV) 2023* 374 143
Onroerendezaakbelasting woningen Limburg (PV) 2023* 186 165
Onroerendezaakbelasting woningen Oost-Groningen (CR) 2023* 24 174
Onroerendezaakbelasting woningen Delfzijl en omgeving (CR) 2023* 7 162
Onroerendezaakbelasting woningen Overig Groningen (CR) 2023* 84 203
Onroerendezaakbelasting woningen Noord-Friesland (CR) 2023* 47 143
Onroerendezaakbelasting woningen Zuidwest-Friesland (CR) 2023* 20 143
Onroerendezaakbelasting woningen Zuidoost-Friesland (CR) 2023* 24 125
Onroerendezaakbelasting woningen Noord-Drenthe (CR) 2023* 29 151
Onroerendezaakbelasting woningen Zuidoost-Drenthe (CR) 2023* 28 165
Onroerendezaakbelasting woningen Zuidwest-Drenthe (CR) 2023* 21 155
Onroerendezaakbelasting woningen Noord-Overijssel (CR) 2023* 51 131
Onroerendezaakbelasting woningen Zuidwest-Overijssel (CR) 2023* 26 164
Onroerendezaakbelasting woningen Twente (CR) 2023* 97 151
Onroerendezaakbelasting woningen Veluwe (CR) 2023* 110 153
Onroerendezaakbelasting woningen Achterhoek (CR) 2023* 57 140
Onroerendezaakbelasting woningen Arnhem/Nijmegen (CR) 2023* 153 202
Onroerendezaakbelasting woningen Zuidwest-Gelderland (CR) 2023* 38 151
Onroerendezaakbelasting woningen Utrecht (CR) 2023* 221 160
Onroerendezaakbelasting woningen Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 58 152
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig, bij tweede publicatie in januari/februari volgende op het begrotingsjaar worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Wijzigingen per 26 januari 2023:
De voorlopige cijfers voor 2023 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2022 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst. Cijfers worden definitief in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.