Onderwijsniveau van personen en partner

Onderwijsniveau van personen en partner

Geslacht Onderwijsniveau paar Perioden Personen 25 jaar en ouder met partner (x 1 000)
Mannen Totaal 2003 4.038
Mannen Totaal 2004 4.048
Mannen Totaal 2005 4.038
Mannen Totaal 2006 4.076
Mannen Totaal 2007 4.059
Mannen Totaal 2008 4.119
Mannen Totaal 2009 4.131
Mannen Totaal 2010 4.147
Mannen Totaal 2011 4.143
Mannen Totaal 2012 4.137
Mannen Totaal 2013 4.150
Mannen Totaal 2014 4.159
Mannen Totaal 2015 4.174
Mannen Totaal 2016 4.164
Mannen Totaal 2017 4.198
Mannen Totaal 2018 4.214
Mannen Totaal 2019 4.224
Mannen Totaal 2020 4.274
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2003 858
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2004 873
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2005 869
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2006 878
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2007 888
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2008 927
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2009 955
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2010 975
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2011 1.006
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2012 1.006
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2013 931
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2014 962
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2015 982
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2016 980
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2017 1.021
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2018 1.022
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2019 1.018
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2020 1.028
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2003 1.627
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2004 1.600
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2005 1.603
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2006 1.632
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2007 1.639
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2008 1.630
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2009 1.619
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2010 1.611
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2011 1.615
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2012 1.613
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2013 1.656
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2014 1.692
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2015 1.674
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2016 1.694
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2017 1.708
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2018 1.722
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2019 1.734
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2020 1.760
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2003 1.510
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2004 1.507
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2005 1.499
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2006 1.501
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2007 1.468
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2008 1.515
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2009 1.517
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2010 1.512
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2011 1.467
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2012 1.456
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2013 1.435
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2014 1.408
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2015 1.423
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2016 1.373
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2017 1.346
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2018 1.350
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2019 1.346
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2020 1.352
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2003 44
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2004 68
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2005 67
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2006 64
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2007 64
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2008 46
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2009 40
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2010 50
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2011 54
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2012 63
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2013 129
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2014 96
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2015 95
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2016 116
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2017 124
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2018 120
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2019 126
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2020 134
Vrouwen Totaal 2003 4.017
Vrouwen Totaal 2004 4.032
Vrouwen Totaal 2005 4.026
Vrouwen Totaal 2006 4.057
Vrouwen Totaal 2007 4.044
Vrouwen Totaal 2008 4.112
Vrouwen Totaal 2009 4.128
Vrouwen Totaal 2010 4.128
Vrouwen Totaal 2011 4.138
Vrouwen Totaal 2012 4.121
Vrouwen Totaal 2013 4.130
Vrouwen Totaal 2014 4.133
Vrouwen Totaal 2015 4.154
Vrouwen Totaal 2016 4.158
Vrouwen Totaal 2017 4.186
Vrouwen Totaal 2018 4.198
Vrouwen Totaal 2019 4.211
Vrouwen Totaal 2020 4.248
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2003 1.502
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2004 1.501
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2005 1.495
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2006 1.496
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2007 1.463
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2008 1.512
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2009 1.516
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2010 1.503
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2011 1.465
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2012 1.449
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2013 1.426
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2014 1.400
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2015 1.418
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2016 1.371
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2017 1.341
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2018 1.345
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2019 1.342
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2020 1.345
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2003 1.622
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2004 1.595
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2005 1.599
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2006 1.624
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2007 1.634
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2008 1.630
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2009 1.620
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2010 1.609
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2011 1.615
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2012 1.610
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2013 1.654
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2014 1.685
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2015 1.667
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2016 1.693
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2017 1.706
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2018 1.717
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2019 1.731
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2020 1.751
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2003 851
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2004 868
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2005 865
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2006 874
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2007 883
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2008 924
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2009 954
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2010 966
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2011 1.004
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2012 999
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2013 922
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2014 954
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2015 976
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2016 979
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2017 1.016
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2018 1.016
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2019 1.014
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2020 1.021
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2003 42
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2004 68
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2005 67
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2006 64
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2007 64
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2008 45
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2009 39
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2010 50
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2011 54
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2012 63
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2013 128
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2014 93
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2015 93
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2016 116
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2017 123
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2018 120
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2019 124
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2020 131
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde onderwijsniveau van personen en hun partner. Het betreft personen van 25 jaar of ouder die gehuwd of ongehuwd samenwonen. Voor deze leeftijdsgrens is gekozen omdat de initiële schoolloopbaan dan doorgaans is afgerond en het hoogste onderwijsniveau is bereikt. Ook zijn er onder 25-plussers meer paren met een vaste relatie.
In deze tabel worden onderwijscombinaties gepresenteerd waarbij het onderwijsniveau van de persoon en diens partner bestaat uit 5 niveaus: 1) basisonderwijs, 2) vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1, 3) havo, vwo, mbo2-4, 4) hbo-, wo-bachelor, 5) hbo-, wo-master, doctor. Tevens wordt op basis van de vijfdeling het aantal personen weergegeven waarvan de partner een lager, gelijk of hoger onderwijsniveau heeft.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?:
De nieuwe cijfers komen begin 2022.

Toelichting onderwerpen

Personen 25 jaar en ouder met partner
Het betreft personen van 25 jaar of ouder die gehuwd of ongehuwd samenwonen.
Voor deze leeftijdsgrens is gekozen omdat de initiële schoolloopbaan dan doorgaans is afgerond en het hoogste onderwijsniveau is bereikt.