Onderwijsniveau van personen en partner, 2003-2020

Onderwijsniveau van personen en partner, 2003-2020

Geslacht Onderwijsniveau paar Perioden Personen 25 jaar en ouder met partner (x 1 000)
Mannen Totaal 2020 4.274
Mannen Lager onderwijsniveau dan partner 2020 1.028
Mannen Gelijk onderwijsniveau 2020 1.760
Mannen Hoger onderwijsniveau dan partner 2020 1.352
Mannen Onderwijsniveau onbekend 2020 134
Vrouwen Totaal 2020 4.248
Vrouwen Lager onderwijsniveau dan partner 2020 1.345
Vrouwen Gelijk onderwijsniveau 2020 1.751
Vrouwen Hoger onderwijsniveau dan partner 2020 1.021
Vrouwen Onderwijsniveau onbekend 2020 131
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde onderwijsniveau van personen en hun partner. Het betreft personen van 25 jaar of ouder die gehuwd of ongehuwd samenwonen. Voor deze leeftijdsgrens is gekozen omdat de initiële schoolloopbaan dan doorgaans is afgerond en het hoogste onderwijsniveau is bereikt. Ook zijn er onder 25-plussers meer paren met een vaste relatie.
In deze tabel worden onderwijscombinaties gepresenteerd waarbij het onderwijsniveau van de persoon en diens partner bestaat uit 5 niveaus: 1) basisonderwijs, 2) vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1, 3) havo, vwo, mbo2-4, 4) hbo-, wo-bachelor, 5) hbo-, wo-master, doctor. Tevens wordt op basis van de vijfdeling het aantal personen weergegeven waarvan de partner een lager, gelijk of hoger onderwijsniveau heeft.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 22 februari 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personen 25 jaar en ouder met partner
Het betreft personen van 25 jaar of ouder die gehuwd of ongehuwd samenwonen.
Voor deze leeftijdsgrens is gekozen omdat de initiële schoolloopbaan dan doorgaans is afgerond en het hoogste onderwijsniveau is bereikt.