Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2016-2060

Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2016-2060

Geslacht Leeftijd Perioden Sterftekans (kans) Periode-levensverwachting (jaar)
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2020 0,00257 82,44
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2030 0,00167 84,15
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2040 0,00108 85,77
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2050 0,00070 87,25
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2060 0,00045 88,59
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2020 0,00070 43,68
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2030 0,00058 45,22
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2040 0,00049 46,71
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2050 0,00041 48,10
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2060 0,00035 49,37
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2020 0,00537 25,03
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2030 0,00425 26,36
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2040 0,00341 27,69
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2050 0,00276 28,93
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2060 0,00223 30,07
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2020 0,03986 9,58
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2030 0,03352 10,20
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2040 0,02731 10,92
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2050 0,02224 11,65
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2060 0,01814 12,36
Mannen 0 jaar 2020 0,00289 80,93
Mannen 0 jaar 2030 0,00189 82,63
Mannen 0 jaar 2040 0,00123 84,18
Mannen 0 jaar 2050 0,00080 85,61
Mannen 0 jaar 2060 0,00052 86,94
Mannen 40 jaar 2020 0,00083 42,31
Mannen 40 jaar 2030 0,00070 43,82
Mannen 40 jaar 2040 0,00060 45,22
Mannen 40 jaar 2050 0,00051 46,55
Mannen 40 jaar 2060 0,00043 47,79
Mannen 60 jaar 2020 0,00604 23,78
Mannen 60 jaar 2030 0,00499 25,10
Mannen 60 jaar 2040 0,00414 26,35
Mannen 60 jaar 2050 0,00344 27,53
Mannen 60 jaar 2060 0,00285 28,65
Mannen 80 jaar 2020 0,04827 8,72
Mannen 80 jaar 2030 0,04008 9,44
Mannen 80 jaar 2040 0,03335 10,13
Mannen 80 jaar 2050 0,02770 10,81
Mannen 80 jaar 2060 0,02300 11,48
Vrouwen 0 jaar 2020 0,00224 83,88
Vrouwen 0 jaar 2030 0,00144 85,66
Vrouwen 0 jaar 2040 0,00093 87,36
Vrouwen 0 jaar 2050 0,00060 88,86
Vrouwen 0 jaar 2060 0,00038 90,19
Vrouwen 40 jaar 2020 0,00056 44,97
Vrouwen 40 jaar 2030 0,00046 46,61
Vrouwen 40 jaar 2040 0,00038 48,20
Vrouwen 40 jaar 2050 0,00032 49,62
Vrouwen 40 jaar 2060 0,00026 50,89
Vrouwen 60 jaar 2020 0,00470 26,19
Vrouwen 60 jaar 2030 0,00352 27,59
Vrouwen 60 jaar 2040 0,00270 29,01
Vrouwen 60 jaar 2050 0,00209 30,28
Vrouwen 60 jaar 2060 0,00163 31,44
Vrouwen 80 jaar 2020 0,03276 10,22
Vrouwen 80 jaar 2030 0,02758 10,86
Vrouwen 80 jaar 2040 0,02189 11,64
Vrouwen 80 jaar 2050 0,01737 12,41
Vrouwen 80 jaar 2060 0,01381 13,15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van de periode-overlevingstafels (per periode van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd (op 31 december) voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 enz. jaar op 31 december van het jaar van waarneming zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden als de sterftekansen van het prognosejaar hun hele leven zouden gelden. Deze periode-levensverwachting kan daardoor het beste worden geïnterpreteerd als een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

De tabel kan uitgesplitst worden naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de periode-levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: 2016-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2016:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2017 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.

Leeftijd op 31 december
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.
Periode-levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Leeftijd op 31 december
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming min geboortejaar.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.