ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2016

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2016. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2015. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Cloud-diensten
Het gebruik van cloud computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Cloud-diensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria:
- servers van de aanbieder leveren de diensten;
- de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen);
- de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder;
- de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.


Cloud-diensten gebruikt
Type cloud-diensten
Bedrijven die de volgende cloud-diensten gebruiken:
- e-mail (als cloud-dienst);
- office software, zoals tekstverwerkers, spreadsheetprogramma's (als cloud-dienst);
- opslag (hosting) van databases van het bedrijf (als cloud-dienst);
- bestanden opslaan (als cloud-dienst);
- software voor boekhouding of financieel beheer (als cloud-dienst);
- software om informatie over klanten te beheren: CRM (als cloud-dienst);
- rekenkracht voor software van het bedrijf (als cloud-dienst).

Bedrijven die gratis deze of andere cloud-diensten hebben gebruikt vallen hier niet onder.
E-mail (als cloud-dienst)
E-mail (als cloud-dienst).
Office software
Office software, zoals tekstverwerkers, spreadsheetprogramma's (als cloud-dienst).
Database hosting
Opslag (hosting) van databases van het bedrijf (als cloud-dienst).
Bestanden opslaan (als cloud-dienst)
Bestanden opslaan (als cloud-dienst).

Software voor boekhouding
Software voor boekhouding of financieel beheer (als cloud-dienst).
Software klantinformatiebeheer
Software om informatie over klanten te beheren: CRM (als cloud-dienst).
Rekenkracht voor software bedrijf
Rekenkracht voor software van het bedrijf (als cloud-dienst).