Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Regiokenmerken Perioden Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Totaal gemeentelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Haalmethode Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Brengmethode Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Reinigingsdiensten- en overig afval Totaal reinigingsdiensten en overig afv. (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Totaal gemeentelijk afval (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Afval van huishoudens Totaal huishoudelijk afval (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Reinigingsdiensten- en overig afval Totaal reinigingsdiensten en overig afv. (kg per inwoner) Afval van huishoudens naar soort afval Fijn huishoudelijk afval (%) Afval van huishoudens naar soort afval Grof huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Totaal huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Fijn huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Grof huishoudelijk afval (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Nuttige toepassing (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Composteren (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Scheiden achteraf (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Verbranden (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Storten (%)
Nederland 2022** 9.064 8.073 5.102 2.972 990 516 460 56 72 28 60 54 75 33 27 19 21 1
Noord-Nederland (LD) 2022** 1.095 941 614 328 153 629 540 88 71 29 65 58 81 30 34 23 12 1
Oost-Nederland (LD) 2022** 1.814 1.627 1.025 602 187 488 438 50 75 25 72 70 77 35 34 11 19 1
West-Nederland (LD) 2022** 4.185 3.794 2.457 1.336 391 498 452 47 73 27 50 42 69 30 19 26 24 1
Zuid-Nederland (LD) 2022** 1.970 1.711 1.005 706 259 531 461 70 70 30 71 65 84 36 33 9 20 1
Groningen (PV) 2022** 361 288 190 98 73 611 488 124 72 28 60 53 78 31 30 22 15 2
Fryslân (PV) 2022** 418 381 240 141 37 639 582 57 67 33 64 54 83 31 31 32 5 1
Drenthe (PV) 2022** 316 273 184 89 43 635 547 87 75 25 71 68 80 29 42 11 16 2
Overijssel (PV) 2022** 563 498 289 208 65 480 425 55 78 22 72 71 77 34 35 9 21 0
Flevoland (PV) 2022** 226 207 136 71 20 521 475 46 66 34 61 52 78 36 24 17 22 1
Gelderland (PV) 2022** 1.025 923 600 323 102 486 437 48 76 24 74 72 77 36 36 10 17 1
Utrecht (PV) 2022** 671 606 374 233 65 490 443 47 73 27 58 50 77 36 23 27 12 1
Noord-Holland (PV) 2022** 1.468 1.317 893 424 150 508 456 52 72 28 49 43 64 30 19 29 22 1
Zuid-Holland (PV) 2022** 1.775 1.621 1.056 565 154 473 432 41 75 25 44 38 65 27 17 25 30 1
Zeeland (PV) 2022** 271 249 134 115 22 701 643 58 61 39 68 57 84 39 27 7 26 1
Noord-Brabant (PV) 2022** 1.403 1.190 706 483 213 541 459 82 70 30 70 64 85 36 34 5 25 1
Limburg (PV) 2022** 567 521 299 222 45 507 466 41 69 31 71 66 83 38 31 21 9 1
Minder dan 5 000 inwoners 2022** 14 12 9 3 2 1.081 923 158 76 24 44 40 56 22 23 43 12 0
5 000 tot 10 000 inwoners 2022** 29 26 16 10 3 508 462 46 72 28 67 65 73 31 35 15 17 0
10 000 tot 20 000 inwoners 2022** 503 455 266 189 48 540 489 51 70 30 73 69 80 36 35 12 16 1
20 000 tot 50 000 inwoners 2022** 3.286 2.948 1.774 1.173 338 553 496 57 70 30 70 66 81 35 34 12 17 1
50 000 tot 100 000 inwoners 2022** 2.158 1.906 1.172 733 253 541 478 63 71 29 63 57 80 35 29 14 21 1
Meer dan 100 000 inwoners 2022** 3.074 2.727 1.864 863 347 463 411 52 76 24 45 40 62 28 17 30 25 1
Niet stedelijk 2022** 767 673 407 265 94 631 554 78 68 32 72 68 81 34 37 17 11 1
Weinig stedelijk 2022** 2.071 1.859 1.154 705 212 554 497 57 71 29 74 70 84 35 38 9 17 1
Matig stedelijk 2022** 1.522 1.359 814 545 163 539 481 58 70 30 69 63 82 36 32 12 19 1
Sterk stedelijk 2022** 2.673 2.400 1.446 954 273 511 458 52 72 28 60 54 74 35 25 17 23 1
Zeer sterk stedelijk 2022** 2.030 1.783 1.281 502 247 446 391 54 78 22 35 29 56 24 12 37 26 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid gemeentelijk afval, uitgesplitst naar soort afval en de manier van verwerken. De cijfers worden gegeven voor Nederland totaal, voor landsdelen en provincies, en voor grootteklasse en stedelijkheid van gemeenten. De grootteklasse is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten.

De statistiek heeft alleen betrekking op de afvalstoffen die door of in opdracht van de gemeenten wordt ingezameld. Als uitzondering daarop wordt textiel en oud papier en karton dat door liefdadigheidsorganisaties, scholen en verenigingen wordt ingezameld wel meegeteld.

Gemeenten die gezamenlijk een milieustraat uitbaten, delen de afvalstromen aan de deelnemende gemeenten toe naar rato van het inwonertal. De Zeeuwse Reinigingdienst (ZRD) verdeelde tot nu toe de hoeveelheden voor de Zeeuwse gemeenten toe naar rato van de gewogen kilo’s per milieustraat, maar is nu ook overgestapt naar toebedeling naar rato van het inwonertal. Dit levert in 2021 een breuk op met eerdere jaren, waardoor de cijfers van 2020 en 2021 minder vergelijkbaar zijn voor de provincie Zeeland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020, 2021 en 2022 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Definitieve cijfers over 2019 en nieuwe nader voorlopige cijfers over 2020, 2021 en 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2023 worden in juli 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijk afval (in 1000 ton)
Totaal gemeentelijk afval
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal
Totaal huishoudelijk afval
Haalmethode
Afval dat huis-aan-huis is ingezameld. Hiertoe wordt ook het (grof) huishoudelijk restafval gerekend dat via (ondergrondse) verzamelcontainers bij woningen is ingezameld.
Totaal huishoudelijk afval
Brengmethode
Afval dat naar een straatvoorziening (zoals glasbakken), gemeentewerf of milieustraat is gebracht.
Totaal huishoudelijk afval
Reinigingsdiensten- en overig afval
Reinigingsdienstenafval omvat die afvalstoffen die bij reinigingsactiviteiten van de gemeenten zelf vrijkomen. Hiertoe behoren onder andere veegafval en groenafval uit plantsoenen en parken. Het overig afval is door of in opdracht van de gemeenten, via aparte inzamelroutes, ingezameld bij bedrijven, winkels en dergelijke. Het betreft voornamelijk de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval.
Totaal reinigingsdiensten en overig afv.
Gemeentelijk afval (in kg per inwoner)
Totaal gemeentelijk afval
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal huishoudelijk afval
Reinigingsdiensten- en overig afval
Reinigingsdienstenafval omvat die afvalstoffen die bij reinigingsactiviteiten van de gemeenten zelf vrijkomen. Hiertoe behoren onder andere veegafval en groenafval uit plantsoenen en parken. Het overig afval is door of in opdracht van de gemeenten, via aparte inzamelroutes, ingezameld bij bedrijven, winkels en dergelijke. Het betreft voornamelijk de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval.
Totaal reinigingsdiensten en overig afv.
Afval van huishoudens naar soort afval
Fijn huishoudelijk afval
Fijn huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- huishoudelijk restafval
- GFT-afval
- oud papier en karton
- textiel
- verpakkingsglas
- kunststof verpakkingen
- drankenkartons
- metalen verpakkingen
- PMD-fractie
- klein chemisch afval (KCA)
- luiers
- frituurvet en -olie
- mengfracties.
Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- grof huishoudelijk restafval
- verbouwingsrestafval
- grof tuinafval
- afgedankte elektr(on)ische apparaten
- bruikbare huisraad
- harde plastics
- vloerbedekking
- matrassen
- schoon puin
- houtafval (A- en B-hout)
- houtafval (C-hout)
- metalen
- vlakglas
- bitumenhoudende dakbedekking
- gips
- asbesthoudend afval
- schone grond
- autobanden
- piepschuim
- gasflessen en brandblussers
- overig huishoudelijk afval.
Gescheiden inzameling
Het percentage huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingezameld. Gescheiden ingezameld afval hoeft niet per se te worden hergebruikt.
Totaal huishoudelijk afval
(Grof) huishoudelijk restafval en verbouwingsrestafval worden gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Fijn huishoudelijk afval
Fijn huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- huishoudelijk restafval
- GFT-afval
- oud papier en karton
- textiel
- verpakkingsglas
- kunststof verpakkingen
- drankenkartons
- metalen verpakkingen
- PMD-fractie
- klein chemisch afval (KCA)
- luiers
- frituurvet en -olie
- mengfracties.

Hiervan wordt huishoudelijk restafval gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- grof huishoudelijk restafval
- verbouwingsrestafval
- grof tuinafval
- afgedankte elektr(on)ische apparaten
- bruikbare huisraad
- harde plastics
- vloerbedekking
- matrassen
- schoon puin
- houtafval (A- en B-hout)
- houtafval (C-hout)
- metalen
- vlakglas
- bitumenhoudende dakbedekking
- gips
- asbesthoudend afval
- schone grond
- autobanden
- piepschuim
- gasflessen en brandblussers
- overig huishoudelijk afval.

Hiervan worden grof huishoudelijk restafval en verbouwingsrestafval gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Verwerking
De verwerking heeft betrekking op de eerst toegepaste verwerkingsmethode. De uiteindelijk eindverwerking van het afval kan anders zijn. Zo zal bij de verwerking van bijvoorbeeld verpakkingsglas (hergebruik) een niet herbruikbare fractie overblijven, die vervolgens wordt verbrand of gestort.
Totaal gemeentelijk afval
Nuttige toepassing
Onder nuttige toepassing wordt verstaan recycling, hergebruik, terugwinning dan wel andere handelingen gericht op het verkrijgen van secundaire grondstoffen.
Zowel verbranden met energieterugwinning (R1) als composteren en vergisten vallen onder nuttige toepassing maar zijn niet in deze cijfers inbegrepen. Verbranden met energieterugwinning is opgenomen onder verbranden; composteren en vergisten wordt als apart als composteren gepubliceerd.
Composteren
Inclusief vergisten.
Scheiden achteraf
Bij deze verwerkingsmethode wordt, voordat verdere verwerking plaatsvindt, eerst herbruikbare fracties gescheiden van het afval.
Verbranden
Betreft zowel het verbranden met energieterugwinning (R1-status) als zonder energieterugwinning (D10-status).
Momenteel hebben alle Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties voor huishoudelijk restafval de R1-status.
Storten