Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Perioden Regiokenmerken Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Totaal gemeentelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Matrassen (x 1 000 ton)
1993 Nederland 8.907
1994 Nederland 8.983
1995 Nederland 8.811
1996 Nederland 9.082
1997 Nederland 9.542
1998 Nederland 9.692
1999 Nederland 9.913
2000 Nederland 10.262
2001 Nederland 10.286
2002 Nederland 10.372
2003 Nederland 10.151
2004 Nederland 10.382
2005 Nederland 10.408
2006 Nederland 10.388
2007 Nederland 10.550
2008 Nederland 10.453
2009 Nederland 10.323
2010 Nederland 10.061
2011 Nederland 10.163
2012 Nederland 9.816
2013 Nederland 9.446 1,6
2014 Nederland 9.517 2,9
2015 Nederland 9.513 4,9
2016 Nederland 9.523 5,8
2017 Nederland 9.462 7,5
2018 Nederland 9.521 9,5
2019** Nederland 9.537 12,9
2020** Nederland 10.138 16,4
2021** Nederland 9.811 18,1
2022* Nederland 9.085 18,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid gemeentelijk afval, uitgesplitst naar soort afval en de manier van verwerken. De cijfers worden gegeven voor Nederland totaal, voor landsdelen en provincies, en voor grootteklasse en stedelijkheid van gemeenten. De grootteklasse is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten.

De statistiek heeft alleen betrekking op de afvalstoffen die door of in opdracht van de gemeenten wordt ingezameld. Als uitzondering daarop wordt textiel en oud papier en karton dat door liefdadigheidsorganisaties, scholen en verenigingen wordt ingezameld wel meegeteld.

Gemeenten die gezamenlijk een milieustraat uitbaten, delen de afvalstromen aan de deelnemende gemeenten toe naar rato van het inwonertal. De Zeeuwse Reinigingdienst (ZRD) verdeelde tot nu toe de hoeveelheden voor de Zeeuwse gemeenten toe naar rato van de gewogen kilo’s per milieustraat, maar is nu ook overgestapt naar toebedeling naar rato van het inwonertal. Dit levert in 2021 een breuk op met eerdere jaren, waardoor de cijfers van 2020 en 2021 minder vergelijkbaar zijn voor de provincie Zeeland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De cijfers over 2019, 2020 en 2021 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 juli 2023:
Voorlopige cijfers over 2022 en nieuwe nader voorlopige cijfers over 2019, 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nader voorlopige cijfers over 2022 worden in september 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijk afval (in 1000 ton)
Totaal gemeentelijk afval
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal
Matrassen