Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen


Deze tabel bevat cijfers over de hoeveelheid afval die vrijkomt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming). Op basis hiervan zijn de stromen van verschillende afvalstoffen te volgen. De herkomst van de hoeveelheid afval bij huishoudens, verschillende bedrijfsklassen en import wordt gepresenteerd. Bij de bestemming van afval wordt onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.

De afvalbalans is de uitkomst van de afvalrekeningen opgesteld in het kader van de milieurekeningen van het CBS. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.


Gegevens beschikbaar vanaf 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012, 2014 en 2016 zijn voorlopig. Oudere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 7 december 2018:
De cijfers van "Totaal afval" over het verslagjaar 2014 met als herkomst "A-U Alle economische activiteiten" waren niet juist gesommeerd. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 8 november 2018:
Voorlopige cijfers voor het jaar 2016 zijn toegevoegd. Voor de jaren vanaf 2012 kan er geen onderscheid gemaakt worden naar de verschillende verwerkingsmethoden. Dit heeft te maken met de registratie van de brondata die niet meer aansluit bij de berekeningsmethodiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers worden om de twee jaar gepubliceerd. Volgende publicatie in oktober 2020.

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Herkomst-bestemming Perioden Totaal afval (1000 ton) Chemisch afval (1000 ton) Recyclebaar afvalIJzerafval (1000 ton) Recyclebaar afvalAnder metaalafval (1000 ton) Recyclebaar afvalGemengd metaalafval (1000 ton) Recyclebaar afvalGlasafval (1000 ton) Recyclebaar afvalHoutafval (1000 ton) Recyclebaar afvalPapierafval (1000 ton) Recyclebaar afvalPlasticafval (1000 ton) Recyclebaar afvalRubberafval (1000 ton) Recyclebaar afvalTextielafval (1000 ton) Recyclebaar afvalOverig recyclebaar afval (1000 ton) Afgedankt materiaal (1000 ton) Dierlijk en plantaardig afval (1000 ton) Gemengd afval (1000 ton) Slib (1000 ton) Mineraal afval (1000 ton)
Herkomst: Nederlandse economie 2014* 61.034 2.038 1.224 274 470 588 2.237 2.158 491 97 95 0 529 13.875 8.393 638 27.928
herkomst: buitenland 2014* 21.207 299 2.895 33 0 301 1.206 1.451 519 28 129 7 110 9.465 1.747 6 3.011
Totaal herkomst afval 2014* 82.241 2.337 4.119 307 470 888 3.443 3.609 1.010 124 223 7 639 23.340 10.140 644 30.939
Bestemming: verwerking producenten 2014* 68.638 1.825 1.758 71 469 811 2.634 1.824 653 90 102 7 497 17.850 9.134 607 30.308
Verwerking producenten: hergebruik 2014* . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwerking producenten: verbranding 2014* . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwerking producenten: storten en lozen 2014* . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestemming: buitenland 2014* 13.602 513 2.362 236 1 77 809 1.785 357 35 121 0 142 5.490 1.006 38 631
Totaal bestemming afval 2014* 82.241 2.337 4.119 307 470 888 3.443 3.609 1.010 124 223 7 639 23.340 10.140 644 30.939
Bron: CBS.
Verklaring van tekens