Hoger onderwijs; eerste/ouderejaarsstudenten, richting 2010/'11-2021/'22

Hoger onderwijs; eerste/ouderejaarsstudenten, richting 2010/'11-2021/'22

Geslacht Migratieachtergrond Onderwijssoort Studierichting ISCED 2013 Perioden Eerstejaarsstudenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2010/'11 100.104
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2011/'12 99.019
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2012/'13 97.006
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2013/'14 102.817
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2014/'15 98.505
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2015/'16 90.231
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2016/'17 95.155
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2017/'18 100.463
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19 102.617
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2019/'20 104.927
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2020/'21 115.624
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2021/'22* 103.875
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2010/'11 52.453
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2011/'12 52.825
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2012/'13 52.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2013/'14 55.441
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2014/'15 55.451
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2015/'16 56.587
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2016/'17 61.072
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2017/'18 67.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19 71.791
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2019/'20 73.026
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2020/'21 81.434
Totaal mannen en vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2021/'22* 81.117
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2010/'11 47.089
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2011/'12 47.227
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2012/'13 46.243
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2013/'14 48.310
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2014/'15 46.825
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2015/'16 43.257
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2016/'17 45.297
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2017/'18 47.997
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19 48.272
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2019/'20 48.666
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2020/'21 52.154
Mannen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2021/'22* 47.437
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2010/'11 24.315
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2011/'12 25.028
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2012/'13 24.918
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2013/'14 26.301
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2014/'15 26.407
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2015/'16 27.062
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2016/'17 28.544
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2017/'18 31.310
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19 32.679
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2019/'20 32.817
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2020/'21 36.394
Mannen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2021/'22* 35.826
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2010/'11 53.008
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2011/'12 51.791
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2012/'13 50.763
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2013/'14 54.507
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2014/'15 51.680
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2015/'16 46.974
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2016/'17 49.858
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2017/'18 52.466
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2018/'19 54.345
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2019/'20 56.261
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2020/'21 63.470
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Hoger beroepsonderwijs Totaal 2021/'22* 56.438
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2010/'11 28.129
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2011/'12 27.795
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2012/'13 27.097
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2013/'14 29.140
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2014/'15 29.044
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2015/'16 29.525
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2016/'17 32.528
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2017/'18 35.865
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2018/'19 39.112
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2019/'20 40.209
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2020/'21 45.040
Vrouwen Totaal migratieachtergrond Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2021/'22* 45.291
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat het aantal eerste- en ouderejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, studierichting, migratieachtergrond en studiejaar.

Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen. In deze tabel is gebruik gemaakt van de ISCED-F2013 indeling.

Deze tabel geeft per jaar de verdeling van de studenten over de verschillende studierichtingen weer. Vanwege clusteringen en splitsingen van studies van jaar op jaar is deze tabel minder geschikt voor een vergelijking van studierichtingen door de jaren heen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2010/'11.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2021/'22 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Eerstejaarsstudenten
Bij het hoger onderwijs is een eerstejaarsstudent iemand die voor het eerst ingeschreven is in het hoger onderwijs, waarbij voor de bepaling van de eerste inschrijving in de tijd is teruggekeken tot 1986.
Als peildatum voor de bepaling van het aantal eerstejaars is 1 oktober gekozen. Inschrijvingen na die datum worden pas in het daaropvolgende studiejaar als eerstejaars meegenomen.
Bij meerdere inschrijvingen in een jaar telt alleen de hoofdinschrijving. Een ingeschrevene die de overstap maakt van het hbo naar het wo (of omgekeerd van het wo naar het hbo) is twee maal eerstejaarsstudent: één maal in het hbo en één maal in het wo. Deze persoon is echter maar één maal eerstejaarsstudent hoger onderwijs.