Arbeidsdeelname; provincie, 2003-2022

Arbeidsdeelname; provincie, 2003-2022

Perioden Regio's Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%)
2017 Nederland 4,9
2018 Nederland 3,8
2019 Nederland 3,4
2020 Nederland 3,8
2017 Groningen (PV) 6,2
2018 Groningen (PV) 5,1
2019 Groningen (PV) 4,4
2020 Groningen (PV) 4,5
2017 Friesland (PV) 5,2
2018 Friesland (PV) 4,2
2019 Friesland (PV) 3,4
2020 Friesland (PV) 3,8
2017 Drenthe (PV) 4,9
2018 Drenthe (PV) 3,9
2019 Drenthe (PV) 2,9
2020 Drenthe (PV) 3,7
2017 Overijssel (PV) 4,9
2018 Overijssel (PV) 3,8
2019 Overijssel (PV) 3,2
2020 Overijssel (PV) 3,6
2017 Flevoland (PV) 5,6
2018 Flevoland (PV) 4,2
2019 Flevoland (PV) 3,6
2020 Flevoland (PV) 4,1
2017 Gelderland (PV) 4,5
2018 Gelderland (PV) 3,6
2019 Gelderland (PV) 3,0
2020 Gelderland (PV) 3,5
2017 Utrecht (PV) 4,2
2018 Utrecht (PV) 3,5
2019 Utrecht (PV) 3,0
2020 Utrecht (PV) 3,4
2017 Noord-Holland (PV) 4,8
2018 Noord-Holland (PV) 3,9
2019 Noord-Holland (PV) 3,4
2020 Noord-Holland (PV) 4,1
2017 Zuid-Holland (PV) 5,5
2018 Zuid-Holland (PV) 4,2
2019 Zuid-Holland (PV) 3,9
2020 Zuid-Holland (PV) 4,2
2017 Zeeland (PV) 3,6
2018 Zeeland (PV) 3,0
2019 Zeeland (PV) 2,8
2020 Zeeland (PV) 3,0
2017 Noord-Brabant (PV) 4,4
2018 Noord-Brabant (PV) 3,4
2019 Noord-Brabant (PV) 3,2
2020 Noord-Brabant (PV) 3,5
2017 Limburg (PV) 4,7
2018 Limburg (PV) 3,6
2019 Limburg (PV) 3,2
2020 Limburg (PV) 3,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor landsdelen, provincies en de vier grote steden. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau.

Vanwege gemeentelijke herindelingen per 2019 zijn een aantal gemeenten overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht. De kwartaalcijfers voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht zijn zodoende in 2019 gebaseerd op een andere provinciale indeling dan in de jaren daarvoor. Voor een verdere toelichting zie paragraaf 4. Bronnen en methoden.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juli 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De jaarcijfers over 2021 en de kwartaalcijfers over het derde en vierde kwartaal van 2021 zijn gepubliceerd. De cijfers over de eerste twee kwartalen van 2021 zijn gereviseerd. De cijfers van het 1e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; provincie. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.