Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Geslacht van betrokken partners Perioden Huwen, partnerschap: sluiting Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Huwelijkssluitingen (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Sluitingen van geregistreerde partner... (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na geregistreerd partnerschap (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Overlijden na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Overlijden na geregistreerd partnerschap (aantal)
Totaal 2020 april* 4.115 2.684 1.431 9.797 2.124 224 7.351 98
Totaal 2020 mei* 4.561 2.978 1.583 7.689 2.332 249 5.038 70
Totaal 2020 juni* 6.559 4.441 2.118 7.599 2.611 262 4.645 81
Totaal 2020 juli* 7.692 5.371 2.321 7.728 2.731 297 4.620 80
Totaal 2020 augustus* 8.802 6.500 2.302 7.531 2.357 224 4.868 82
Totaal 2020 september* 9.470 7.292 2.178 7.253 2.217 222 4.727 87
Totaal 2020 oktober* 7.159 4.997 2.162 8.318 2.138 222 5.864 94
Totaal 2020 november* 5.330 3.099 2.231 8.604 2.308 205 6.013 78
Totaal 2020 december* 5.857 3.533 2.324 9.413 2.438 255 6.627 93
Totaal 2021 januari* 4.085 2.102 1.983 9.388 2.363 230 6.696 99
Totaal 2021 februari* 4.536 2.517 2.019 8.019 2.232 220 5.486 81
Totaal 2021 maart* 5.625 3.197 2.428 8.504 2.610 255 5.554 85
Man - man 2020 april* 45 27 18 38 13 3 12 10
Man - man 2020 mei* 61 41 20 28 13 5 6 4
Man - man 2020 juni* 75 40 35 27 11 1 9 6
Man - man 2020 juli* 75 32 43 42 13 9 11 9
Man - man 2020 augustus* 77 48 29 34 11 4 13 6
Man - man 2020 september* 90 60 30 41 11 4 16 10
Man - man 2020 oktober* 62 31 31 35 10 7 10 8
Man - man 2020 november* 62 32 30 38 10 5 13 10
Man - man 2020 december* 70 38 32 55 26 9 11 9
Man - man 2021 januari* 37 19 18 34 10 3 13 8
Man - man 2021 februari* 50 22 28 29 10 4 9 6
Man - man 2021 maart* 75 31 44 29 9 3 9 8
Man - vrouw 2020 april* 4.014 2.624 1.390 9.714 2.079 219 7.333 83
Man - vrouw 2020 mei* 4.409 2.885 1.524 7.620 2.288 239 5.030 63
Man - vrouw 2020 juni* 6.372 4.326 2.046 7.517 2.568 248 4.630 71
Man - vrouw 2020 juli* 7.510 5.275 2.235 7.636 2.687 280 4.601 68
Man - vrouw 2020 augustus* 8.611 6.376 2.235 7.450 2.322 210 4.848 70
Man - vrouw 2020 september* 9.253 7.142 2.111 7.166 2.176 215 4.706 69
Man - vrouw 2020 oktober* 6.995 4.892 2.103 8.238 2.106 203 5.848 81
Man - vrouw 2020 november* 5.190 3.031 2.159 8.517 2.270 194 5.994 59
Man - vrouw 2020 december* 5.692 3.448 2.244 9.315 2.385 237 6.612 81
Man - vrouw 2021 januari* 4.000 2.056 1.944 9.310 2.321 220 6.680 89
Man - vrouw 2021 februari* 4.417 2.463 1.954 7.951 2.198 208 5.473 72
Man - vrouw 2021 maart* 5.470 3.133 2.337 8.421 2.568 244 5.534 75
Vrouw - vrouw 2020 april* 56 33 23 45 32 2 6 5
Vrouw - vrouw 2020 mei* 91 52 39 41 31 5 2 3
Vrouw - vrouw 2020 juni* 112 75 37 55 32 13 6 4
Vrouw - vrouw 2020 juli* 107 64 43 50 31 8 8 3
Vrouw - vrouw 2020 augustus* 114 76 38 47 24 10 7 6
Vrouw - vrouw 2020 september* 127 90 37 46 30 3 5 8
Vrouw - vrouw 2020 oktober* 102 74 28 45 22 12 6 5
Vrouw - vrouw 2020 november* 78 36 42 49 28 6 6 9
Vrouw - vrouw 2020 december* 95 47 48 43 27 9 4 3
Vrouw - vrouw 2021 januari* 48 27 21 44 32 7 3 2
Vrouw - vrouw 2021 februari* 69 32 37 39 24 8 4 3
Vrouw - vrouw 2021 maart* 80 33 47 54 33 8 11 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over sluitingen en ontbindingen (door overlijden of door scheiding) van huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland. De gegevens in de tabel zijn uit te splitsen naar het geslacht van de betrokken partners.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 29 april 2021:
De voorlopige cijfers van maart 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: sluiting
Sluitingen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Geteld worden de huwelijkssluitingen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Sluiting van een geregistreerd partnerschap:
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Geteld worden de gesloten geregistreerde partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het partnerschap is aangegaan.

Totaal
Totaal huwelijkssluitingen plus sluitingen van geregistreerde partnerschappen.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwelijkssluitingen
Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Geteld worden de huwelijkssluitingen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Sluitingen van geregistreerde partner...
Sluitingen van geregistreerde partnerschappen.
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Geteld worden de gesloten geregistreerde partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het partnerschap is aangegaan.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwen, partnerschap: ontbinding
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Scheiding na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter (echtscheiding).
Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen.
Geteld worden de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken.
Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.Scheiding na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter of door met wederzijds goedvinden van de partners zonder een rechterlijke beslissing.
Geteld worden de ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door scheiding waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Overlijden na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door overlijden.
Geteld worden de overleden gehuwden die op het moment van overlijden stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Overlijden na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door overlijden.
Geteld worden de overleden personen met een geregistreerd partnerschap die op het moment van overlijden stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.