Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2018 januari 18.447 13.308
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2018 februari 19.829 10.815
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2018 maart 15.685 11.972
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 januari 21.543 13.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 februari 21.595 11.663
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 maart 18.260 11.696
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal 2018 januari 16.159 10.790
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal 2018 februari 18.256 9.110
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal 2018 maart 13.959 9.837
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal 2019 januari 19.271 11.393
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal 2019 februari 19.951 9.935
Totaal mannen en vrouwen Met migratieachtergrond Totaal 2019 maart 16.593 9.826
Totaal mannen en vrouwen Afrika Totaal 2018 januari 1.707 931
Totaal mannen en vrouwen Afrika Totaal 2018 februari 1.563 622
Totaal mannen en vrouwen Afrika Totaal 2018 maart 1.580 769
Totaal mannen en vrouwen Afrika Totaal 2019 januari 1.814 859
Totaal mannen en vrouwen Afrika Totaal 2019 februari 1.673 691
Totaal mannen en vrouwen Afrika Totaal 2019 maart 1.493 776
Totaal mannen en vrouwen Amerika Totaal 2018 januari 2.260 1.197
Totaal mannen en vrouwen Amerika Totaal 2018 februari 2.505 988
Totaal mannen en vrouwen Amerika Totaal 2018 maart 1.526 1.138
Totaal mannen en vrouwen Amerika Totaal 2019 januari 2.664 1.287
Totaal mannen en vrouwen Amerika Totaal 2019 februari 2.527 1.029
Totaal mannen en vrouwen Amerika Totaal 2019 maart 1.764 990
Totaal mannen en vrouwen Azië Totaal 2018 januari 3.210 2.193
Totaal mannen en vrouwen Azië Totaal 2018 februari 3.846 1.790
Totaal mannen en vrouwen Azië Totaal 2018 maart 3.076 1.975
Totaal mannen en vrouwen Azië Totaal 2019 januari 3.940 2.296
Totaal mannen en vrouwen Azië Totaal 2019 februari 4.181 1.879
Totaal mannen en vrouwen Azië Totaal 2019 maart 3.409 2.003
Totaal mannen en vrouwen Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2018 januari 8.810 6.284
Totaal mannen en vrouwen Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2018 februari 10.118 5.563
Totaal mannen en vrouwen Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2018 maart 7.640 5.818
Totaal mannen en vrouwen Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2019 januari 10.637 6.793
Totaal mannen en vrouwen Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2019 februari 11.323 6.161
Totaal mannen en vrouwen Europa (excl. Nederlandse achtergrond) Totaal 2019 maart 9.804 5.950
Totaal mannen en vrouwen Oceanië Totaal 2018 januari 172 185
Totaal mannen en vrouwen Oceanië Totaal 2018 februari 224 147
Totaal mannen en vrouwen Oceanië Totaal 2018 maart 137 137
Totaal mannen en vrouwen Oceanië Totaal 2019 januari 216 158
Totaal mannen en vrouwen Oceanië Totaal 2019 februari 247 175
Totaal mannen en vrouwen Oceanië Totaal 2019 maart 123 107
Totaal mannen en vrouwen Bulgarije Totaal 2018 januari 481 262
Totaal mannen en vrouwen Bulgarije Totaal 2018 februari 501 245
Totaal mannen en vrouwen Bulgarije Totaal 2018 maart 455 223
Totaal mannen en vrouwen Bulgarije Totaal 2019 januari 641 287
Totaal mannen en vrouwen Bulgarije Totaal 2019 februari 634 308
Totaal mannen en vrouwen Bulgarije Totaal 2019 maart 619 291
Totaal mannen en vrouwen India Totaal 2018 januari 722 415
Totaal mannen en vrouwen India Totaal 2018 februari 775 330
Totaal mannen en vrouwen India Totaal 2018 maart 698 378
Totaal mannen en vrouwen India Totaal 2019 januari 909 414
Totaal mannen en vrouwen India Totaal 2019 februari 874 397
Totaal mannen en vrouwen India Totaal 2019 maart 859 466
Totaal mannen en vrouwen Italië Totaal 2018 januari 547 350
Totaal mannen en vrouwen Italië Totaal 2018 februari 681 335
Totaal mannen en vrouwen Italië Totaal 2018 maart 458 308
Totaal mannen en vrouwen Italië Totaal 2019 januari 650 428
Totaal mannen en vrouwen Italië Totaal 2019 februari 675 381
Totaal mannen en vrouwen Italië Totaal 2019 maart 526 332
Totaal mannen en vrouwen Polen Totaal 2018 januari 2.059 1.391
Totaal mannen en vrouwen Polen Totaal 2018 februari 2.219 1.237
Totaal mannen en vrouwen Polen Totaal 2018 maart 1.987 1.375
Totaal mannen en vrouwen Polen Totaal 2019 januari 2.487 1.359
Totaal mannen en vrouwen Polen Totaal 2019 februari 2.380 1.377
Totaal mannen en vrouwen Polen Totaal 2019 maart 2.365 1.421
Totaal mannen en vrouwen Roemenië Totaal 2018 januari 534 293
Totaal mannen en vrouwen Roemenië Totaal 2018 februari 663 264
Totaal mannen en vrouwen Roemenië Totaal 2018 maart 565 313
Totaal mannen en vrouwen Roemenië Totaal 2019 januari 750 322
Totaal mannen en vrouwen Roemenië Totaal 2019 februari 757 293
Totaal mannen en vrouwen Roemenië Totaal 2019 maart 831 362
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2018 januari 730 362
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2018 februari 744 352
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2018 maart 608 446
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2019 januari 904 415
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2019 februari 848 354
Totaal mannen en vrouwen (voormalige) Sovjet-Unie Totaal 2019 maart 853 406
Totaal mannen en vrouwen Syrië Totaal 2018 januari 411 58
Totaal mannen en vrouwen Syrië Totaal 2018 februari 469 57
Totaal mannen en vrouwen Syrië Totaal 2018 maart 570 58
Totaal mannen en vrouwen Syrië Totaal 2019 januari 449 48
Totaal mannen en vrouwen Syrië Totaal 2019 februari 505 57
Totaal mannen en vrouwen Syrië Totaal 2019 maart 573 58
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal 2018 januari 650 429
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal 2018 februari 732 364
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal 2018 maart 528 417
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal 2019 januari 806 435
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal 2019 februari 787 398
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal 2019 maart 690 435
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk Totaal 2018 januari 538 301
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk Totaal 2018 februari 509 281
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk Totaal 2018 maart 404 332
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk Totaal 2019 januari 702 339
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk Totaal 2019 februari 737 282
Totaal mannen en vrouwen Verenigd Koninkrijk Totaal 2019 maart 803 312
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Staten van Amerika Totaal 2018 januari 624 339
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Staten van Amerika Totaal 2018 februari 700 223
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Staten van Amerika Totaal 2018 maart 285 351
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Staten van Amerika Totaal 2019 januari 741 382
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Staten van Amerika Totaal 2019 februari 753 261
Totaal mannen en vrouwen Verenigde Staten van Amerika Totaal 2019 maart 308 270
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2023 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 31 augustus 2023:
De voorlopige cijfers van juli 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.