Personenmobiliteit; vervoerwijzen en reismotieven, regio's, 2010-2017

Personenmobiliteit; vervoerwijzen en reismotieven, regio's, 2010-2017

Populatie Vervoerwijzen Reismotieven Perioden Regio's Reisgegevens per persoon per dag Verplaatsingen (aantal) Reisgegevens per persoon per jaar Verplaatsingen (aantal)
Totaal Lopen Totaal 2016 Nederland 0,46 162
Totaal Lopen Van en naar werkadres 2016 Nederland 0,02 7
Totaal Lopen Zakelijk bezoek in werksfeer 2016 Nederland . .
Totaal Lopen Diensten/verzorging 2016 Nederland 0,01 3
Totaal Lopen Winkelen, boodschappen doen 2016 Nederland 0,12 42
Totaal Lopen Volgen onderwijs/cursus en kinderopvang 2016 Nederland 0,05 17
Totaal Lopen Visite/logeren 2016 Nederland 0,04 15
Totaal Lopen Sport, hobby, horecabezoek 2016 Nederland 0,08 27
Totaal Lopen Toeren/wandelen 2016 Nederland 0,11 40
Totaal Lopen Overige reismotieven 2016 Nederland 0,03 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Het verplaatsingsgedrag wordt beschreven als het aantal verplaatsingen , de afgelegde afstand en de reisduur per inwoner van Nederland per dag en per jaar. Het gaat om alle verplaatsingen binnen Nederland behalve beroepsmatige verplaatsingen (zoals bijvoorbeeld van een taxichauffeur of pakketbezorger) en behalve dagen op binnenlandse en buitenlandse vakanties. Die zijn niet inbegrepen in deze tabel.
Het reisgedrag is uitgesplitst naar reismotieven, vervoerwijzen en regio's.
Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 21 februari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Mobiliteit; per persoon; vervoerswijzen, motieven en regio's en tabel Mobiliteit; per verplaatsing; vervoerwijzen, motieven en regio's. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Reisgegevens per persoon per dag
Verplaatsingen
Dit betreft het gemiddelde aantal verplaatsingen van een persoon op een dag. De verplaatsingen naar vervoerwijze betreffen de hoofdvervoerwijze van een verplaatsing, het voor- en natransport wordt hierbij genegeerd. Bijvoorbeeld bij een verplaatsing van huis naar het werk met achtereenvolgens de fiets naar het station, de trein en te voet naar kantoor wordt de verplaatsing als treinverplaatsing geteld.
Reisgegevens per persoon per jaar
Verplaatsingen
Dit betreft het gemiddelde aantal verplaatsingen van een persoon per jaar. De verplaatsingen naar vervoerwijze betreffen de hoofdvervoerwijze van een verplaatsing, het voor- en natransport wordt hierbij genegeerd. Bijvoorbeeld bij een verplaatsing van huis naar het werk met achtereenvolgens de fiets naar het station, de trein en te voet naar kantoor wordt de verplaatsing als treinverplaatsing geteld.