Personenmobiliteit; persoonskenmerken en vervoerwijzen, regio, 2010-2017

Personenmobiliteit; persoonskenmerken en vervoerwijzen, regio, 2010-2017

Geslacht Persoonskenmerken Vervoerwijzen Perioden Regio's Per persoon per dag Afstand (km)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Auto (bestuurder) 2013 Nederland 15,63
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Auto (bestuurder) 2014 Nederland 15,57
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Auto (bestuurder) 2015 Nederland 15,30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Auto (bestuurder) 2016 Nederland 15,14
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Fiets 2013 Nederland 2,47
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Fiets 2014 Nederland 2,79
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Fiets 2015 Nederland 2,55
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Fiets 2016 Nederland 2,47
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 12 jaar Auto (bestuurder) 2013 Nederland .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 12 jaar Auto (bestuurder) 2014 Nederland .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 12 jaar Auto (bestuurder) 2015 Nederland .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 12 jaar Auto (bestuurder) 2016 Nederland .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 12 jaar Fiets 2013 Nederland 1,72
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 12 jaar Fiets 2014 Nederland 2,09
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 12 jaar Fiets 2015 Nederland 1,77
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 12 jaar Fiets 2016 Nederland 1,77
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar Auto (bestuurder) 2013 Nederland .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar Auto (bestuurder) 2014 Nederland .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar Auto (bestuurder) 2015 Nederland .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar Auto (bestuurder) 2016 Nederland .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar Fiets 2013 Nederland 5,88
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar Fiets 2014 Nederland 6,50
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar Fiets 2015 Nederland 6,20
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar Fiets 2016 Nederland 6,37
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar Auto (bestuurder) 2013 Nederland 12,45
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar Auto (bestuurder) 2014 Nederland 12,33
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar Auto (bestuurder) 2015 Nederland 12,23
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar Auto (bestuurder) 2016 Nederland 12,04
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar Fiets 2013 Nederland 2,74
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar Fiets 2014 Nederland 3,02
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar Fiets 2015 Nederland 2,66
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar Fiets 2016 Nederland 2,59
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Auto (bestuurder) 2013 Nederland 24,87
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Auto (bestuurder) 2014 Nederland 24,25
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Auto (bestuurder) 2015 Nederland 23,07
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Auto (bestuurder) 2016 Nederland 24,08
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Fiets 2013 Nederland 2,19
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Fiets 2014 Nederland 2,37
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Fiets 2015 Nederland 2,23
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Fiets 2016 Nederland 2,03
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar Auto (bestuurder) 2013 Nederland 26,77
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar Auto (bestuurder) 2014 Nederland 26,12
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar Auto (bestuurder) 2015 Nederland 25,59
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar Auto (bestuurder) 2016 Nederland 25,06
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar Fiets 2013 Nederland 2,03
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar Fiets 2014 Nederland 2,42
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar Fiets 2015 Nederland 2,28
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar Fiets 2016 Nederland 2,01
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar Auto (bestuurder) 2013 Nederland 20,83
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar Auto (bestuurder) 2014 Nederland 20,95
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar Auto (bestuurder) 2015 Nederland 21,51
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar Auto (bestuurder) 2016 Nederland 20,91
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar Fiets 2013 Nederland 2,56
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar Fiets 2014 Nederland 2,94
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar Fiets 2015 Nederland 2,56
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar Fiets 2016 Nederland 2,52
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar Auto (bestuurder) 2013 Nederland 11,87
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar Auto (bestuurder) 2014 Nederland 12,42
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar Auto (bestuurder) 2015 Nederland 12,38
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar Auto (bestuurder) 2016 Nederland 12,31
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar Fiets 2013 Nederland 2,65
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar Fiets 2014 Nederland 2,65
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar Fiets 2015 Nederland 2,58
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar Fiets 2016 Nederland 2,55
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder Auto (bestuurder) 2013 Nederland 4,68
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder Auto (bestuurder) 2014 Nederland 6,31
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder Auto (bestuurder) 2015 Nederland 5,19
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder Auto (bestuurder) 2016 Nederland 5,14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder Fiets 2013 Nederland 1,41
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder Fiets 2014 Nederland 1,50
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder Fiets 2015 Nederland 1,37
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder Fiets 2016 Nederland 1,35
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Het verplaatsingsgedrag wordt beschreven als het aantal verplaatsingen , de afgelegde afstand en de reisduur per inwoner van Nederland per dag en per jaar. Het gaat om alle verplaatsingen binnen Nederland behalve beroepsmatige verplaatsingen (zoals bijvoorbeeld van een taxichauffeur of pakketbezorger) en behalve dagen op binnenlandse en buitenlandse vakanties. Die zijn niet inbegrepen in deze tabel.

Het reisgedrag is uitgesplitst naar persoonskenmerken (zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau), vervoerwijzen en regio's.
Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 11 maart 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, vervoerwijzen en regio's. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Per persoon per dag
Afstand
Dit betreft het gemiddelde aantal kilometers dat een persoon op een dag aflegt. De afstand naar vervoerwijze is op basis van de ritvervoerwijze zodat ook voor- en natransport apart gemeten zijn. Bijvoorbeeld bij een verplaatsing van huis naar het werk met achtereenvolgens de fiets naar het station, de trein en te voet naar kantoor worden de kilometers voor de drie vervoerwijzen apart geteld.