Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Generatie Perioden Bevolking op de eerste van de maand (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2019 januari 17.282.163
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Nederlandse achtergrond 2019 januari 13.196.025
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Met migratieachtergrond 2019 januari 4.086.138
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Totaal 2019 januari 13.196.025
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2019 januari 13.196.025
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2019 januari
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Totaal 2019 januari 4.086.138
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2019 januari
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2019 januari 4.086.138
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Totaal 2019 januari 1.774.271
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2019 januari
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2019 januari 1.774.271
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2019 januari 2.311.867
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2019 januari
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2019 januari 2.311.867
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolking van Nederland op de eerste van de maand. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1 januari 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 en die van 1 januari 2022 zijn definitief.
De overige cijfers van 2022 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 27 oktober 2022:
De voorlopige cijfers van 1 oktober 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van elke maand worden de voorlopige cijfers per de eerste van die maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op de eerste van de maand
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.