Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Generatie Perioden Bevolking op de eerste van de maand (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2020 augustus* 17.427.806
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2020 september* 17.440.679
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal 2020 oktober* 17.461.543
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Nederlandse achtergrond 2020 augustus* 13.176.189
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Nederlandse achtergrond 2020 september* 13.177.449
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Nederlandse achtergrond 2020 oktober* 13.178.514
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Met migratieachtergrond 2020 augustus* 4.251.617
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Met migratieachtergrond 2020 september* 4.263.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Met migratieachtergrond 2020 oktober* 4.283.029
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Totaal 2020 augustus* 13.176.189
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Totaal 2020 september* 13.177.449
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Totaal 2020 oktober* 13.178.514
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2020 augustus* 13.176.189
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2020 september* 13.177.449
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Nederlandse achtergrond 2020 oktober* 13.178.514
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2020 augustus*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2020 september*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Nederlandse achtergrond Met migratieachtergrond 2020 oktober*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Totaal 2020 augustus* 4.251.617
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Totaal 2020 september* 4.263.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Totaal 2020 oktober* 4.283.029
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2020 augustus*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2020 september*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2020 oktober*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2020 augustus* 4.251.617
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2020 september* 4.263.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Met migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2020 oktober* 4.283.029
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Totaal 2020 augustus* 1.834.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Totaal 2020 september* 1.840.553
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Totaal 2020 oktober* 1.852.662
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2020 augustus*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2020 september*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2020 oktober*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2020 augustus* 1.834.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2020 september* 1.840.553
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2020 oktober* 1.852.662
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2020 augustus* 2.417.467
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2020 september* 2.422.677
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Totaal 2020 oktober* 2.430.367
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2020 augustus*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2020 september*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Nederlandse achtergrond 2020 oktober*
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2020 augustus* 2.417.467
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2020 september* 2.422.677
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-westerse migratieachtergrond Met migratieachtergrond 2020 oktober* 2.430.367
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolking van Nederland op de eerste van de maand. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1 januari 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2020 zijn definitief, de cijfers vanaf februari 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 oktober 2020:
De voorlopige cijfers van 1 oktober 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers van 2019 zijn definitief geworden.

Wijzigingen per 28 februari 2020:
Vanaf 1 februari 2020 is de samenstelling van de Europese Unie gewijzigd. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van elke maand worden de voorlopige cijfers per de eerste van die maand gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op de eerste van de maand
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.