Milieukosten van het verkeer, 1980-2013


Deze tabel bevat gegevens over de kosten van maatregelen die milieuverontreiniging door het verkeer bestrijden.

Deze tabel bevat cijfers over de jaarlijkse milieukosten van maatregelen die luchtverontreiniging en geluidhinder door het verkeer voorkomen en bestrijden. Belangrijke maatregelen die de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tegengaan en die een belangrijk deel van de jaarlijkse milieukosten verkeer bepalen, zijn de aanpassingen aan motoren (bv. euro-6), milieuvriendelijkere brandstoffen (met name ontzwavelde brandstoffen) en voertuigkeuringen (APK). Met betrekking tot de vermindering van geluidhinder neemt de overheid diverse maatregelen, zoals het plaatsen van geluidsschermen, stil asfalt en woning isolatie.
Naast de kosten van milieumaatregelen worden ook de betaalde heffingen en de ontvangen subsidies in kaart gebracht.

De milieukosten van energiezuinige auto's worden door het CBS niet tot de milieukosten gerekend. Kopers van energiezuinige auto's krijgen een korting op de BPM. Omdat deze gelden terugvloeien naar de algemene middelen, vallen ze buiten de milieukostendefinitie van het CBS. Als gevolg hiervan worden zij niet in de tabel opgenomen.

Gegevens beschikbaar van: 1980 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Milieukosten van het verkeer, 1980-2013

Perioden Investeringen in milieumaatregelenTotaal milieu-investeringen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenLuchtverontreinigingTotaal luchtverontreiniging (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenLuchtverontreinigingTotaal wegverkeer lucht (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenLuchtverontreinigingTotaal personenauto's (mln euro) LuchtverontreinigingBenzine- en LPG-personenauto'sTotaal benzine- en LPG-auto's (mln euro) LuchtverontreinigingBenzine- en LPG-personenauto'sKatalysator (mln euro) LuchtverontreinigingBenzine- en LPG-personenauto'sKoolstoffilter voor het brandstofsysteem (mln euro) LuchtverontreinigingBenzine- en LPG-personenauto'sAanpassing LPG-installatie (mln euro) LuchtverontreinigingBenzine- en LPG-personenauto'sOverige motoraanpassingen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenLuchtverontreinigingDieselpersonenauto (mln euro) LuchtverontreinigingBedrijfsvoertuigenTotaal bedrijfsvoertuigen (mln euro) BedrijfsvoertuigenLichte bedrijfsvoertuigenTotaal lichte bedrijfsvoertuigen (mln euro) BedrijfsvoertuigenLichte bedrijfsvoertuigenBenzine- en LPG-voertuigen (mln euro) BedrijfsvoertuigenLichte bedrijfsvoertuigenDieselvoertuigen (mln euro) BedrijfsvoertuigenZware bedrijfsvoertuigenTotaal zware bedrijfsvoertuigen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenLuchtverontreinigingTotaal overig verkeer lucht (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenLuchtverontreinigingBinnenvaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenLuchtverontreinigingRailverkeer (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenGeluidshinderTotaal geluidshinder (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenGeluidshinderPersonenauto's (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenGeluidshinderLichte bedrijfsvoertuigen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenGeluidshinderZware bedrijfsvoertuigen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenGeluidshinderMotorfietsen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenGeluidshinderLuchtvaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenGeluidshinderRailverkeer (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenWaterverontreinigingTotaal waterverontreiniging (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenWaterverontreinigingZeevaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenWaterverontreinigingRecreatievaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenBodemverontreiniging (mln euro) Jaarlijkse milieukostenTotaal milieukosten (mln euro) Jaarlijkse milieukostenVerkeersdeelnemersTotaal milieukosten verkeersdeelnemers (mln euro) VerkeersdeelnemersLuchtverontreinigingTotaal luchtverontreiniging (mln euro) VervoermiddelenPersonen- en lichte bedrijfsvoertuigenTot. personen- en lichte bedrijfsvoert. (mln euro) Personen- en lichte bedrijfsvoertuigenAuto's op benzine en LPGTotaal auto's op benzine en LPG (mln euro) Personen- en lichte bedrijfsvoertuigenAuto's op benzine en LPGKatalysator (mln euro) Personen- en lichte bedrijfsvoertuigenAuto's op benzine en LPGKoolstoffilter voor het brandstofsysteem (mln euro) Personen- en lichte bedrijfsvoertuigenAuto's op benzine en LPGAanpassing LPG-installatie (mln euro) Personen- en lichte bedrijfsvoertuigenAuto's op benzine en LPGOverige motoraanpassingen (mln euro) Personen- en lichte bedrijfsvoertuigenAuto's op benzine en LPGExtra brandstofverbruik (mln euro) Personen- en lichte bedrijfsvoertuigenAuto's op benzine en LPGUitlaatgasmeting (mln euro) Personen- en lichte bedrijfsvoertuigenDieselauto'sTotaal dieselauto's (mln euro) Personen- en lichte bedrijfsvoertuigenDieselauto'sMotoraanpassingen (mln euro) Personen- en lichte bedrijfsvoertuigenDieselauto'sRoetmeting (mln euro) VervoermiddelenZware bedrijfsvoertuigenTotaal zware bedrijfsvoertuigen (mln euro) VervoermiddelenZware bedrijfsvoertuigenAanpassing eisen luchtverontr. uitstoot (mln euro) VervoermiddelenZware bedrijfsvoertuigenOntwikkeling nieuwe technieken (mln euro) VervoermiddelenZware bedrijfsvoertuigenRoetmeting (mln euro) LuchtverontreinigingVervoermiddelenOverige vervoermiddelen (mln euro) LuchtverontreinigingBrandstoffenTotaal aanpassing brandstoffen (mln euro) LuchtverontreinigingBrandstoffenLoodvrije en aromaatarme benzine (mln euro) LuchtverontreinigingBrandstoffenZwavelarme diesel (mln euro) VerkeersdeelnemersGeluidshinderTotaal geluidshinder (mln euro) VerkeersdeelnemersGeluidshinderPersonenauto's en lichte bedrijfsvoert. (mln euro) VerkeersdeelnemersGeluidshinderZware bedrijfsvoertuigen (mln euro) VerkeersdeelnemersGeluidshinderMotorfietsen (mln euro) VerkeersdeelnemersGeluidshinderLuchtvaart (mln euro) VerkeersdeelnemersGeluidshinderRailverkeer (mln euro) VerkeersdeelnemersWaterverontreinigingTotaal waterverontreiniging (mln euro) VerkeersdeelnemersWaterverontreinigingZeevaart (mln euro) VerkeersdeelnemersWaterverontreinigingRecreatievaart (mln euro) VerkeersdeelnemersAfvalverwijderingTotaal afvalverwijdering (mln euro) VerkeersdeelnemersAfvalverwijderingAutowrakken (mln euro) VerkeersdeelnemersAfvalverwijderingPersonenautobanden (mln euro) VerkeersdeelnemersAfvalverwijderingAfval openbaar vervoersbedrijven (mln euro) Jaarlijkse milieukostenVerkeersdeelnemersBodemverontreiniging en landschap (mln euro) Jaarlijkse milieukostenOverheidTotaal milieukosten overheid (mln euro) Jaarlijkse milieukostenOverheidLuchtverontreiniging (mln euro) OverheidGeluidshinderTotaal geluidshinder (mln euro) OverheidGeluidshinderWegverkeer (mln euro) OverheidGeluidshinderRailverkeer (mln euro) OverheidGeluidshinderLuchtverkeer (mln euro) Jaarlijkse milieukostenOverheidWaterverontreiniging binnenvaart (mln euro) Jaarlijkse milieukostenOverheidAfvalverwijdering (mln euro) Jaarlijkse milieukostenOverheidBodemverontreiniging (mln euro) Jaarlijkse milieukostenOverheidLandschap (mln euro) Betaalde heffingenTotaal betaalde heffingen (mln euro) Betaalde heffingenAlgemene brandstofheffing e.d. (mln euro) Betaalde heffingenGeluidshinder burgerluchtvaart (mln euro) Betaalde heffingenAfval (mln euro) Ontvangen subsidiesTotaal ontvangen subsidies (mln euro) Ontvangen subsidiesLuchtverontreiniging (mln euro) Ontvangen subsidiesOverige subsidies (mln euro) Netto milieulasten verkeersdeelnemers (mln euro)
1980 26 11 11 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 11 11 0 0 80 71 38 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 19 16 23 0 1 0 22 0 10 10 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 1 0 1 86
1990 369 308 308 308 308 293 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 8 26 0 18 1 7 7 0 0 415 347 236 100 100 74 0 1 18 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 136 98 38 90 12 37 0 40 1 21 21 0 0 0 0 0 0 68 0 60 45 4 11 0 6 0 2 146 137 4 5 18 1 17 476
1995 272 177 177 159 150 131 9 11 0 8 18 8 2 6 10 0 0 0 42 0 1 23 0 17 0 8 8 0 45 696 609 400 276 271 226 6 9 8 17 4 5 5 0 11 4 7 0 0 112 73 39 84 11 32 0 37 3 22 22 0 13 10 3 0 90 87 0 71 45 5 21 4 6 0 6 12 0 6 6 38 26 12 584
2000 299 223 215 155 132 115 10 6 0 23 60 17 1 16 43 8 3 5 42 0 2 21 2 16 2 10 5 5 25 887 702 486 368 319 208 11 12 0 52 36 50 22 28 30 16 6 7 2 86 24 62 76 6 16 1 48 5 31 25 6 35 24 10 0 74 185 0 154 129 5 21 4 7 13 6 41 0 35 6 27 22 5 717
2011 454 349 348 262 144 123 5 2 13 118 86 52 1 52 33 1 1 0 28 0 2 15 1 10 0 77 55 22 0 1.274 1.021 786 509 321 155 7 3 0 102 53 188 143 45 98 90 0 7 8 171 26 145 93 2 21 2 46 21 64 44 19 50 23 12 14 29 253 10 202 163 14 26 5 17 16 3 64 0 35 29 30 25 5 1.056
2012 464 388 385 269 124 107 4 1 12 145 116 56 1 55 60 3 3 0 25 0 2 14 1 8 0 52 34 18 0 1.229 961 738 512 322 150 6 3 0 114 49 190 150 40 92 85 0 7 8 126 25 101 78 2 20 2 48 6 64 43 21 52 28 10 15 29 268 17 210 166 16 28 4 17 16 4 78 0 49 29 10 9 0 1.029
2013 420 344 343 204 99 86 3 1 9 105 139 50 1 49 89 1 1 0 24 0 2 16 1 6 0 52 33 19 0 1.181 952 722 513 313 150 6 2 0 108 47 200 164 36 94 88 0 6 8 107 24 83 80 2 20 2 47 9 67 45 22 58 31 12 15 25 229 6 182 157 14 11 4 18 17 2 69 0 39 30 21 20 1 1.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens