Milieukosten van het verkeer, 1980-2013

Milieukosten van het verkeer, 1980-2013

Perioden Investeringen in milieumaatregelen Totaal milieu-investeringen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Totaal luchtverontreiniging (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Totaal wegverkeer lucht (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Totaal personenauto's (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Benzine- en LPG-personenauto's Totaal benzine- en LPG-auto's (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Benzine- en LPG-personenauto's Katalysator (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Benzine- en LPG-personenauto's Koolstoffilter voor het brandstofsysteem (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Benzine- en LPG-personenauto's Aanpassing LPG-installatie (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Benzine- en LPG-personenauto's Overige motoraanpassingen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Dieselpersonenauto (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Bedrijfsvoertuigen Lichte bedrijfsvoertuigen Totaal lichte bedrijfsvoertuigen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Bedrijfsvoertuigen Lichte bedrijfsvoertuigen Benzine- en LPG-voertuigen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Bedrijfsvoertuigen Lichte bedrijfsvoertuigen Dieselvoertuigen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Bedrijfsvoertuigen Zware bedrijfsvoertuigen Totaal zware bedrijfsvoertuigen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Totaal overig verkeer lucht (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Binnenvaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Luchtverontreiniging Railverkeer (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Geluidshinder Totaal geluidshinder (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Geluidshinder Personenauto's (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Geluidshinder Lichte bedrijfsvoertuigen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Geluidshinder Zware bedrijfsvoertuigen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Geluidshinder Motorfietsen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Geluidshinder Luchtvaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Geluidshinder Railverkeer (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Waterverontreiniging Totaal waterverontreiniging (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Waterverontreiniging Zeevaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Waterverontreiniging Recreatievaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelen Bodemverontreiniging (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Totaal milieukosten (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Totaal milieukosten verkeersdeelnemers (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Totaal luchtverontreiniging (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen Tot. personen- en lichte bedrijfsvoert. (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen Auto's op benzine en LPG Totaal auto's op benzine en LPG (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen Auto's op benzine en LPG Katalysator (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen Auto's op benzine en LPG Koolstoffilter voor het brandstofsysteem (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen Auto's op benzine en LPG Aanpassing LPG-installatie (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen Auto's op benzine en LPG Overige motoraanpassingen (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen Auto's op benzine en LPG Extra brandstofverbruik (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen Auto's op benzine en LPG Uitlaatgasmeting (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen Dieselauto's Totaal dieselauto's (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen Dieselauto's Motoraanpassingen (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen Dieselauto's Roetmeting (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Zware bedrijfsvoertuigen Totaal zware bedrijfsvoertuigen (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Zware bedrijfsvoertuigen Aanpassing eisen luchtverontr. uitstoot (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Zware bedrijfsvoertuigen Ontwikkeling nieuwe technieken (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Zware bedrijfsvoertuigen Roetmeting (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Vervoermiddelen Overige vervoermiddelen (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Brandstoffen Totaal aanpassing brandstoffen (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Brandstoffen Loodvrije en aromaatarme benzine (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Luchtverontreiniging Brandstoffen Zwavelarme diesel (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Geluidshinder Totaal geluidshinder (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Geluidshinder Personenauto's en lichte bedrijfsvoert. (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Geluidshinder Zware bedrijfsvoertuigen (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Geluidshinder Motorfietsen (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Geluidshinder Luchtvaart (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Geluidshinder Railverkeer (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Waterverontreiniging Totaal waterverontreiniging (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Waterverontreiniging Zeevaart (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Waterverontreiniging Recreatievaart (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Afvalverwijdering Totaal afvalverwijdering (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Afvalverwijdering Autowrakken (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Afvalverwijdering Personenautobanden (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Afvalverwijdering Afval openbaar vervoersbedrijven (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Verkeersdeelnemers Bodemverontreiniging en landschap (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Overheid Totaal milieukosten overheid (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Overheid Luchtverontreiniging (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Overheid Geluidshinder Totaal geluidshinder (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Overheid Geluidshinder Wegverkeer (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Overheid Geluidshinder Railverkeer (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Overheid Geluidshinder Luchtverkeer (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Overheid Waterverontreiniging binnenvaart (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Overheid Afvalverwijdering (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Overheid Bodemverontreiniging (mln euro) Jaarlijkse milieukosten Overheid Landschap (mln euro) Betaalde heffingen Totaal betaalde heffingen (mln euro) Betaalde heffingen Algemene brandstofheffing e.d. (mln euro) Betaalde heffingen Geluidshinder burgerluchtvaart (mln euro) Betaalde heffingen Afval (mln euro) Ontvangen subsidies Totaal ontvangen subsidies (mln euro) Ontvangen subsidies Luchtverontreiniging (mln euro) Ontvangen subsidies Overige subsidies (mln euro) Netto milieulasten verkeersdeelnemers (mln euro)
1980 26 11 11 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 11 11 0 0 80 71 38 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 19 16 23 0 1 0 22 0 10 10 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 1 0 1 86
1990 369 308 308 308 308 293 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 8 26 0 18 1 7 7 0 0 415 347 236 100 100 74 0 1 18 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 136 98 38 90 12 37 0 40 1 21 21 0 0 0 0 0 0 68 0 60 45 4 11 0 6 0 2 146 137 4 5 18 1 17 476
1995 272 177 177 159 150 131 9 11 0 8 18 8 2 6 10 0 0 0 42 0 1 23 0 17 0 8 8 0 45 696 609 400 276 271 226 6 9 8 17 4 5 5 0 11 4 7 0 0 112 73 39 84 11 32 0 37 3 22 22 0 13 10 3 0 90 87 0 71 45 5 21 4 6 0 6 12 0 6 6 38 26 12 584
2000 299 223 215 155 132 115 10 6 0 23 60 17 1 16 43 8 3 5 42 0 2 21 2 16 2 10 5 5 25 887 702 486 368 319 208 11 12 0 52 36 50 22 28 30 16 6 7 2 86 24 62 76 6 16 1 48 5 31 25 6 35 24 10 0 74 185 0 154 129 5 21 4 7 13 6 41 0 35 6 27 22 5 717
2011 454 349 348 262 144 123 5 2 13 118 86 52 1 52 33 1 1 0 28 0 2 15 1 10 0 77 55 22 0 1.274 1.021 786 509 321 155 7 3 0 102 53 188 143 45 98 90 0 7 8 171 26 145 93 2 21 2 46 21 64 44 19 50 23 12 14 29 253 10 202 163 14 26 5 17 16 3 64 0 35 29 30 25 5 1.056
2012 464 388 385 269 124 107 4 1 12 145 116 56 1 55 60 3 3 0 25 0 2 14 1 8 0 52 34 18 0 1.229 961 738 512 322 150 6 3 0 114 49 190 150 40 92 85 0 7 8 126 25 101 78 2 20 2 48 6 64 43 21 52 28 10 15 29 268 17 210 166 16 28 4 17 16 4 78 0 49 29 10 9 0 1.029
2013 420 344 343 204 99 86 3 1 9 105 139 50 1 49 89 1 1 0 24 0 2 16 1 6 0 52 33 19 0 1.181 952 722 513 313 150 6 2 0 108 47 200 164 36 94 88 0 6 8 107 24 83 80 2 20 2 47 9 67 45 22 58 31 12 15 25 229 6 182 157 14 11 4 18 17 2 69 0 39 30 21 20 1 1.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kosten van maatregelen die milieuverontreiniging door het verkeer bestrijden.

Deze tabel bevat cijfers over de jaarlijkse milieukosten van maatregelen die luchtverontreiniging en geluidhinder door het verkeer voorkomen en bestrijden. Belangrijke maatregelen die de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tegengaan en die een belangrijk deel van de jaarlijkse milieukosten verkeer bepalen, zijn de aanpassingen aan motoren (bv. euro-6), milieuvriendelijkere brandstoffen (met name ontzwavelde brandstoffen) en voertuigkeuringen (APK). Met betrekking tot de vermindering van geluidhinder neemt de overheid diverse maatregelen, zoals het plaatsen van geluidsschermen, stil asfalt en woning isolatie.
Naast de kosten van milieumaatregelen worden ook de betaalde heffingen en de ontvangen subsidies in kaart gebracht.

De milieukosten van energiezuinige auto's worden door het CBS niet tot de milieukosten gerekend. Kopers van energiezuinige auto's krijgen een korting op de BPM. Omdat deze gelden terugvloeien naar de algemene middelen, vallen ze buiten de milieukostendefinitie van het CBS. Als gevolg hiervan worden zij niet in de tabel opgenomen.

Gegevens beschikbaar van: 1980 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in milieumaatregelen
Extra investeringen (meerkosten) in voorzieningen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem, alsmede de overlast door verkeersgeluid te verminderen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om aanpassingen aan transportmiddelen, maar ook om maatregelen bij tankstations en in havens. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven. De kapitaallasten worden tot de milieukosten gerekend.
Totaal milieu-investeringen
Totaal van de investeringen (meerkosten) in voorzieningen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem, alsmede de overlast door verkeersgeluid te verminderen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om aanpassingen aan transportmiddelen, maar ook om bijvoorbeeld maatregelen bij tankstations en havens. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven. De kapitaallasten worden tot de milieukosten gerekend.
Luchtverontreiniging
Investeringen (meerkosten) in aanpassingen van voertuigen waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, herstellen en/of te verbeteren. Het betreft aanpassingen en maatregelen om de voertuigen te laten voldoen aan de geldende typekeuringsnorm (zoals Euro-4).
Totaal luchtverontreiniging
Totaal van de investeringen (meerkosten) in voorzieningen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen.
Totaal wegverkeer lucht
Totaal van de investeringen (meerkosten) in voorzieningen bij personenauto’s en bedrijfsvoertuigen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen.
Totaal personenauto's
Totaal van de investeringen (meerkosten) in voorzieningen bij personenauto's waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen.
Benzine- en LPG-personenauto's
Personenauto's met een benzine- of LPG (autogas)-motor.
Totaal benzine- en LPG-auto's
Totaal van investeringen (meerkosten) in voorzieningen bij personenauto's op benzine en LPG om luchtverontreinigende uitstoot te verminderen. Vanaf 2004 inclusief diagnostische boordsystemen (OBD = 'on board diagnosis': elektronica die gebruikt wordt als voertuigmanagementsysteem, onder andere ter verbetering van de efficiëntie van de motor). Exclusief investeringen in energiezuinige auto's.
Katalysator
Investeringen (meerkosten) met betrekking tot de katalysator in personenauto's met een benzine- of LPG (autogas)-motor.
Koolstoffilter voor het brandstofsysteem
Investeringen (meerkosten) als gevolg van het inbouwen van een koolstoffilter in het brandstofsysteem van personenauto's met een benzine- of LPG (autogas)-motor. Vanaf 1993 verplicht in verband met strengere eisen ten aanzien van de verdamping van luchtverontreinigende stoffen.
Aanpassing LPG-installatie
Investeringen (meerkosten) in aanpassingen van de LPG-installatie bij personenauto's. Om te voorkomen dat door het extra brandstofverbruik als gevolg van de katalysator de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen toeneemt, zijn aanpassingen aan de LPG-installatie noodzakelijk. Het doel hiervan is dat de auto blijft voldoen aan de typekeuringsnorm (zoals Euro-4).
Overige motoraanpassingen
Investeringen (meerkosten) in motoraanpassingen bij personenauto's met een benzine- of LPG (autogas)-motor die nog niet eerder genoemd zijn, en met name gericht zijn op het verminderen van het brandstofverbruik. Vanaf 2004 inclusief diagnostische boordsystemen (OBD = 'on board diagnosis': elektronica die gebruikt wordt als voertuigmanagementsysteem, onder andere ter verbetering van de efficiëntie van de motor). Exclusief investeringen in energiezuinige auto's.
Dieselpersonenauto
Investeringen (meerkosten) in personenauto's met een dieselmotor als gevolg van de toepassing van uitlaatgasrecirculatie (het terugvoeren van een deel van de uitlaatgassen naar de verbrandingskamer met als doel de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen) en oxidatiekatalysatoren (katalysatoren die de uitstoot van schadelijke koolwaterstoffen en koolmonoxide met meer dan 90 procent verminderen). Met ingang van 2005 zijn ook de investeringen in roetfilters meegenomen. Vanaf 2005 nemen de investeringen sterk toe, met name door de invoering van euro-4 en doordat er in die jaren grote aantallen roetfilters zijn geplaatst.
Bedrijfsvoertuigen
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen bij lichte en zware bedrijfsvoertuigen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Totaal van investeringen (meerkosten) in voorzieningen bij lichte en zware bedrijfsvoertuigen om luchtverontreinigende uitstoot te verminderen.
Lichte bedrijfsvoertuigen
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen bij lichte bedrijfsvoertuigen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen.
Totaal lichte bedrijfsvoertuigen
Totaal van de investeringen (meerkosten) in voorzieningen bij lichte bedrijfsvoertuigen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen. Vanaf 1993 gelden voor lichte bedrijfsvoertuigen dezelfde Euro-normen voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als voor personenauto's. De maatregelen en de meerkosten per voertuig zijn hierdoor vergelijkbaar met personenauto's.
Benzine- en LPG-voertuigen
Investeringen (meerkosten) bij lichte bedrijfsvoertuigen met een benzine- of LPG (autogas)-motor, waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen. Vanaf 1993 gelden voor lichte bedrijfsvoertuigen dezelfde Euro-normen voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als voor personenauto's. De maatregelen en de meerkosten per voertuig zijn hierdoor vergelijkbaar met personenauto's.
Dieselvoertuigen
Investeringen (meerkosten) bij lichte bedrijfsvoertuigen met een dieselmotor, waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen. Vanaf 1993 gelden voor bestelauto's dezelfde Euro-normen voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als voor personenauto's. De maatregelen en de meerkosten per voertuig zijn hierdoor vergelijkbaar met personenauto's.
Zware bedrijfsvoertuigen
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen bij zware bedrijfsvoertuigen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen.
Totaal zware bedrijfsvoertuigen
Investeringen (meerkosten) in motoraanpassingen bij zware bedrijfsvoertuigen waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen. Het betreft zowel motoraanpassingen volgens euro-1, euro-2, etc. als ook plaatsing van roetfilters.
Totaal overig verkeer lucht
Totaal van investeringen (meerkosten) in voorzieningen voor de binnenvaart en het railverkeer waarmee men beoogt de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen.
Binnenvaart
Investeringen (meerkosten) in schone motoren voor binnenvaartschepen, die voldoen aan de normen Centrale Commissie voor de Rijnvaart: CCR-1 norm (verplicht vanaf 1-1-2003), respectievelijk de strengere CCR-2 norm (verplicht vanaf 1-7-2007). In deze normering wordt onder andere gelet op de uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijn stof.
Railverkeer
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen bij treinen waarmee men beoogt het verbruik van elektriciteit, en daarmee de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht te verminderen. Het gaat hier om bestaand materieel dat uitgerust wordt met energiezuinige aandrijving.
Geluidshinder
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan voertuigen ter vermindering van de geluidsoverlast door het verkeer.
Totaal geluidshinder
Totaal van de investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan voertuigen in het wegverkeer, luchtvaart en railverkeer ter vermindering van de geluidsoverlast.
Personenauto's
Investeringen (meerkosten) in aanpassingen van personenauto's om de geluidsproductie in overeenstemming te brengen met de geldende normen. Het betreft in het bijzonder maatregelen aan de motor, uitlaat en banden. In de praktijk blijken de meerkosten veelal nihil te zijn.
Lichte bedrijfsvoertuigen
Investeringen (meerkosten) in aanpassingen van lichte bedrijfsvoertuigen om de geluidsproductie in overeenstemming te brengen met de geldende normen. Het betreft in het bijzonder maatregelen aan de motor, uitlaat en banden.
Zware bedrijfsvoertuigen
Investeringen (meerkosten) in aanpassingen van zware bedrijfsvoertuigen om de geluidsproductie in overeenstemming te brengen met de geldende normen. Het betreft in het bijzonder maatregelen aan de motor, uitlaat en banden.
Motorfietsen
Investeringen (meerkosten) in aanpassingen van motorfietsen om de geluidsproductie in overeenstemming te brengen met de geldende normen. De aanpassingen betreffen onder andere de uitlaat en versnellingsbak.
Luchtvaart
Investeringen (meerkosten) om de geluidsproductie van vliegtuigen in overeenstemming te brengen met de geldende normen. De getroffen maatregelen hebben onder andere betrekking op bekleding van motorinlaten en het aanbrengen van andere trillingsverminderende voorzieningen aan romp en motoren.
Railverkeer
Investeringen (meerkosten) om de geluidsproductie van treinen in overeenstemming te brengen met de geldende normen. Bijvoorbeeld de meerkosten van stiller materieel.
Waterverontreiniging
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan vaartuigen en in havens waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, herstellen en/of te verbeteren. Voorbeelden: vuilwatertanks waarin men op schepen afvalwater kan opslaan, voorzieningen in havens voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en huisafval.
Totaal waterverontreiniging
Totaal van investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan vaartuigen en in havens waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, herstellen en/of te verbeteren. Voorbeelden: vuilwatertanks waarin men op schepen afvalwater kan opslaan, voorzieningen in havens voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en huisafval.
Zeevaart
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan zeeschepen waarmee men beoogt de waterkwaliteit te beschermen, te herstellen en / of te verbeteren. In dit kader zijn met name de onderdelen van het MARPOL-verdrag van belang, een internationale overeenkomst om verontreiniging van de zee door zeeschepen te voorkomen. De milieuvoorzieningen die genomen worden, hangen af van het scheepstype en de lading die wordt vervoerd. Het betreft onder andere maatregelen om verontreiniging met afval, chemische stoffen en olie te voorkomen. De gegevens zijn berekend op basis van een bepaald percentage van de totale investering in de zeescheepvaart. Dit percentage is m.i.v. 2004 herzien naar aanleiding van onderzoek. De sterke toename van de milieu-investering vanaf 2006 wordt veroorzaakt door het grote aantal nieuwbouwschepen dat in deze jaren in de vaart kwam, die voorzien waren van de modernste milieu- echnologie.
Recreatievaart
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen aan recreatieboten waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, herstellen en/of te verbeteren. Het betreft zowel aanpassingen aan schepen (zoals vuilwatertanks en milieuvriendelijke verven die de aangroei van algen en schelpen op de scheepshuid tegengaan) als maatregelen in jachthavens (zoals voorzieningen voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en huisafval). Tot de recreatievaart worden gerekend open zeilboten, kajuitzeilboten, open motorboten en kajuitmotorboten.
Bodemverontreiniging
Investeringen (meerkosten) in voorzieningen om bodemverontreiniging te voorkomen of te beperken. Hierbij gaat het met name om maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging bij tankstations. De uitgaven voor bodemsanering, controle en inspectie zijn niet als investering maar als milieukosten opgenomen.
Jaarlijkse milieukosten
Tot de milieukosten worden alle kosten gerekend van maatregelen waarmee men beoogt de kwaliteit van water, lucht en bodem te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren, alsmede de overlast door geluid door het verkeer beoogt te verminderen. Milieukosten bestaan uit de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van milieu-investeringen en een aantal andere kosten. Hierbij valt te denken aan de kosten voor handhaving (uitlaatgasmeting, roetmeting), extra brandstofgebruik als gevolg van het inbouwen van katalysatoren, aanpassing van brandstoffen, afvalverwijdering, en sanering van bodemverontreiniging die gerelateerd is aan het verkeer. Ook de milieu-uitgaven (investeringen) van de overheid worden tot de milieukosten gerekend. Het gaat hierbij om overheidsuitgaven voor de aanleg van geluidsschermen en -wallen, de aanleg van stil asfalt, alsmede de uitgaven voor maatregelen door de overheid tegen luchtverkeerslawaai.
Totaal milieukosten
Totaal van de milieukosten van verkeersdeelnemers (eigenaren en gebruikers van voertuigen) en overheid.
Verkeersdeelnemers
Eigenaren en gebruikers van vervoermiddelen. Het gaat daarbij om huishoudens en bedrijven.
Totaal milieukosten verkeersdeelnemers
Totaal van de milieukosten van verkeersdeelnemers (eigenaren en gebruikers van voertuigen). Het gaat hierbij om huishoudens en bedrijven.
Luchtverontreiniging
Milieukosten van huishoudens en bedrijven waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Totaal luchtverontreiniging
Totaal van de milieukosten van huishoudens en bedrijven, waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren. Het gaat om de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van aanpassingen en maatregelen bij voertuigen om deze te laten voldoen aan de geldende typekeuringsnormen (zoals Euro-4). Daarnaast omvatten de milieukosten een aantal andere posten, zoals de kosten voor handhaving (uitlaatgasmeting, roetmeting), extra brandstofgebruik door de katalysator, en de aanpassing van brandstoffen.
Vervoermiddelen
Kosten van huishoudens en bedrijven voor aanpassingen en maatregelen bij vervoermiddelen in het wegverkeer, railverkeer en scheepvaart, waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Personen- en lichte bedrijfsvoertuigen
Kosten van huishoudens en bedrijven voor aanpassingen en maatregelen bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Tot. personen- en lichte bedrijfsvoert.
Totaal van de kosten van huishoudens en bedrijven voor aanpassingen en maatregelen bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Auto's op benzine en LPG
Kosten van huishoudens en bedrijven voor maatregelen bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een benzine- of LPG (autogas)-motor, waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Totaal auto's op benzine en LPG
Totaal van de kosten van huishoudens en bedrijven voor maatregelen bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een benzine- of LPG (autogas)-motor, waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Katalysator
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van de investeringen in katalysatoren bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een benzine- of LPG (autogas)-motor.
Koolstoffilter voor het brandstofsysteem
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) als gevolg van het inbouwen van een koolstoffilter in het brandstofsysteem van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een benzine- of LPG (autogas)-motor.
Aanpassing LPG-installatie
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) als gevolg van de aanpassing van de LPG (autogas)-installatie bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Om te voorkomen dat door het extra brandstofverbruik als gevolg van de katalysator de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen toeneemt, is aanpassing van de LPG-installatie noodzakelijk. Het doel hiervan is dat de auto blijft voldoen aan de typekeuringsnorm (zoals Euro-4).
Overige motoraanpassingen
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van maatregelen die betrekking hebben op motoraanpassingen en het beperken van het brandstofverbruik bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een benzinemotor of een LPG (autogas)-installatie. Exclusief energiezuinige auto's (zoals hybride auto's met zowel een elektromotor als benzinemotor).
Extra brandstofverbruik
Kosten van het extra brandstofgebruik als gevolg van de installatie van de geregelde katalysator bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een benzinemotor of een LPG (autogas)-installatie. Voor een optimale werking van de katalysator wordt de motor minder zuinig afgesteld dan technisch mogelijk zou zijn.
Uitlaatgasmeting
Kosten van de uitlaatgasmeting tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK) voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een benzinemotor of een LPG (autogas)-installatie. Vanaf 1-1-1998 moeten auto's met een benzine- of LPG-motor met een geregelde katalysator en bouwjaar vanaf 1993 voldoen aan de eisen van de zogenaamde viergasmeting (koolmonoxide, kooldioxide, koolwaterstoffen en zuurstof) om te controleren of de katalysator goed werkt. Bij oudere auto's wordt alleen het koolmonoxide gehalte gemeten. Vanaf 1-1-2008 is de frequentie van de uitlaatgasmeting in de APK verlaagd.
Dieselauto's
Kosten van huishoudens en bedrijven voor maatregelen bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een dieselmotor, waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Totaal dieselauto's
Totaal van de kosten van maatregelen bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een dieselmotor, waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Motoraanpassingen
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van investeringen in motoraanpassingen aan personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een dieselmotor. Het gaat om voorzieningen als uitlaatgasrecirculatie (het terugvoeren van een deel van de uitlaatgassen naar de verbrandingskamer met als doel de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen) en oxidatiekatalysatoren (katalysatoren die de uitstoot van schadelijke koolwaterstoffen en koolmonoxide met meer dan 90 procent verminderen). Vanaf 2005 gaat het ook om roetfilters.
Roetmeting
Kosten van de roetmeting tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK) bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met een dieselmotor.
Zware bedrijfsvoertuigen
Kosten van aanpassingen en maatregelen bij zware bedrijfsvoertuigen,waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Totaal zware bedrijfsvoertuigen
Totaal van de kosten van aanpassingen en maatregelen bij zware bedrijfsvoertuigen, waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Aanpassing eisen luchtverontr. uitstoot
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van de voertuigaanpassingen bij zware bedrijfsvoertuigen om te kunnen voldoen aan de normen voor de uitstoot van stikstofoxiden en roetdeeltjes.
Ontwikkeling nieuwe technieken
Uitgaven voor de ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke voertuigtechnieken, waarvoor subsidie is verleend in het kader van het programma Stiller, Schoner en Zuiniger (SSZ-regeling).
Roetmeting
Kosten van de roetmeting bij zware bedrijfsvoertuigen tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK).
Overige vervoermiddelen
Totaal van de kosten van maatregelen in het railvervoer en de binnenvaart waarmee men beoogt de kwaliteit van de lucht te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Brandstoffen
Meerkosten voor de aanpassing van brandstoffen (zoals loodvrije benzine, aromaatarme brandstoffen en zwavelarme diesel) om hiermee te voldoen aan de geldende normen voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.
Totaal aanpassing brandstoffen
Totaal van de meerkosten voor de aanpassing van brandstoffen (zoals loodvrije benzine, aromaatarme brandstoffen en zwavelarme diesel) om hiermee te voldoen aan de geldende normen voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.
Loodvrije en aromaatarme benzine
Meerkosten voor loodvrije en aromaatarme benzine. Vanaf 2000 is het gebruik van loodhoudende benzine binnen de EU niet langer toegestaan. Omdat het gebruik van loodvrije benzine inmiddels de normale gang van zaken is, wordt er voor deze maatregel vanaf 2000 niet meer met meerkosten gerekend. Per 1-1-2000 en 1-1-2005 is het gehalte aan aromatische verbindingen (zoals benzeen) in benzine stapsgewijs teruggebracht van gemiddeld 50% naar 35%. Aromatische verbindingen helpen het octaangetal (die de mate van klopvastheid aanduidt) van de benzine te verhogen. Het op peil houden van het octaangetal door wijziging van de samenstelling van de benzine brengt extra kosten met zich mee. Hoewel er voor de consument geen milieu-onvriendelijk alternatief voor handen is, worden voor de reductie van het gehalte aan aromatische verbindingen in benzine wel meerkosten berekend.
Zwavelarme diesel
Meerkosten van diesel met een verlaagd zwavelgehalte.
Geluidshinder
Kosten van huishoudens en bedrijven waarmee men beoogt de geluidskwaliteit te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Totaal geluidshinder
Totaal van de kosten van huishoudens en bedrijven in het weg-, lucht- en railverkeer waarmee men beoogt de geluidskwaliteit te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Personenauto's en lichte bedrijfsvoert.
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van aanpassingen en maatregelen bij personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen waarmee men beoogt de geluidskwaliteit te beschermen, te herstellen en / of te verbeteren.
Zware bedrijfsvoertuigen
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van aanpassingen en maatregelen bij zware bedrijfsvoertuigen waarmee men beoogt de geluidskwaliteit te beschermen, te herstellen en / of te verbeteren.
Motorfietsen
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van aanpassingen en maatregelen bij motorfietsen waarmee men beoogt de geluidskwaliteit te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Luchtvaart
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van investeringen in stillere vliegtuigen, kosten van extra brandstofverbruik door toegenomen gewicht, andere start- en landingsprocedures, en dergelijke.
Railverkeer
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van investeringen in stiller materieel, kosten van plaatsing van geluidsschermen bij nieuwe railinfrastructuur.
Waterverontreiniging
Kosten van huishoudens en bedrijven waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Totaal waterverontreiniging
Totaal van de kosten in de scheepvaart waarmee men beoogt de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Zeevaart
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van aanpassingen en maatregelen bij zeeschepen, kosten voor opleiding van personeel en kosten voor afgifte van afvalstoffen. Met ingang van het statistiekjaar 2004 zijn de cijfers volgens een nieuwe methode berekend. Vanaf het statistiekjaar 2006 worden de betalingen aan havenontvangstinstallaties (HOI's) niet meer tot de milieukosten gerekend, maar zijn deze betalingen in de tabel opgenomen als overdracht (heffing).
Recreatievaart
Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van investeringen in milieumaatregelen op recreatieboten. Ook jachthavens hebben kapitaallasten voor investeringen in voorzieningen voor de inzameling van vuilwater, afgewerkte olie en huisafval. Ze investeren onder andere in vloeistofdichte vloeren om het water dat gebruikt wordt voor het afspoelen van het onderwaterschip op te vangen. De betalingen aan havenontvangstinstallaties (HOI's) voor de afgifte van oliehoudend afvalwater zijn in de tabel opgenomen als overdracht (heffing).
Afvalverwijdering
Kosten van huishoudens en bedrijven voor de verwijdering van autowrakken en autobanden, alsmede voor het verwijderen van (zwerf)afval op terreinen van openbaar vervoersbedrijven.
Totaal afvalverwijdering
Totaal van de kosten voor de verwijdering van autowrakken en autobanden. Vanaf 2008 inclusief de kosten voor het verwijderen van (zwerf)afval door openbaar vervoersbedrijven.
Autowrakken
Recyclingkosten (milieuvriendelijke demontage) van autowrakken.
Personenautobanden
Verwijderingsbijdrage voor de milieuvriendelijke verwerking van oude personenautobanden.
Afval openbaar vervoersbedrijven
Uitgaven voor de verwijdering van (zwerf)afval door openbaar vervoersbedrijven bij vliegvelden, stations en het spoor.
Bodemverontreiniging en landschap
Totaal van de kosten van huishoudens en bedrijven voor maatregelen bij tankstations en langs spoorwegen waarmee men beoogt de kwaliteit van de bodem te beschermen, te herstellen en / of te verbeteren. Uitgaven van het railverkeer ten behoeve van het landschap.
Overheid
Kosten van de overheid waarmee men beoogt de kwaliteit van het milieu te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren. Inclusief de milieukosten van de overheid voor landschapsbeheer.
Totaal milieukosten overheid
Totaal van de kosten van de overheid waarmee men beoogt de kwaliteit van het milieu te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Luchtverontreiniging
Uitgaven door de overheid voor programma's die energiebesparing in het wegverkeer en de binnenvaart tot doel hebben.
Geluidshinder
Door de overheid gemaakte kosten waarmee men beoogt de geluidskwaliteit te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren.
Totaal geluidshinder
Totaal van door de overheid gemaakte kosten waarmee men beoogt de geluidskwaliteit te beschermen, te herstellen en/of te verbeteren. Het gaat om maatregelen in het wegverkeer, railverkeer en luchtvaart.
Wegverkeer
Uitgaven van de overheid voor geluidsmaatregelen in het wegverkeer. Het gaat onder meer om de plaatsing van geluidsschermen langs autowegen en de toepassing van stil asfalt. Tevens gaat het om bijdragen aan gemeenten voor woningisolatie bij bestaande situaties van geluidhinder.
Railverkeer
Uitgaven van de overheid voor het verminderen van geluidhinder langs spoorwegen. Tussen 2003 en 2005 zijn de vermelde bedragen erg hoog. Dit komt doordat in die jaren veel geluidsmaatregelen genomen zijn langs de Betuweroute en HSL Zuid.
Luchtverkeer
Uitgaven voor woningisolatie rond Schiphol en de regionale luchthavens. In het kader van het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS) zijn drie projecten uitgevoerd. GIS-1 liep tot 1997, GIS-2 van 1997 tot en met 2006 en GIS-3 vanaf 2006. De bedragen wisselen van jaar tot jaar al naar gelang de fasen waarin de projecten zich bevonden. Met name in 2002 en 2003 waren de uitgaven in het kader van GIS-2 hoog.
Waterverontreiniging binnenvaart
Overheidsbijdrage aan de verwerking van oliehoudende afvalstoffen afkomstig van de binnenvaart.
Afvalverwijdering
Totaal door de overheid gemaakte kosten voor de verwijdering van autowrakken en zwerfafval langs rijkswegen en waterwegen.
Bodemverontreiniging
Totaal van de overheidsuitgaven voor het saneren van bodemverontreiniging langs spoorwegen.
Landschap
Vooral uitgaven voor voorzieningen voor de fauna, als wildroosters, ecoducten en dassentunnels. Overige uitgaven voor natuur en landschap, zoals de verdiepte aanleg van een (spoor)weg, zijn meestal niet kwantificeerbaar. Deze kosten zijn vaak geïntegreerd in de totale projectkosten.
Betaalde heffingen
Heffingen van de overheid ten laste van verkeersdeelnemers (huishoudens en bedrijven).
Totaal betaalde heffingen
Totaal van heffingen van de overheid ten laste van verkeersdeelnemers. Inclusief betalingen van binnenvaart en recreatievaart voor de afgifte van oliehoudend afvalwater aan havenontvangstinstallaties (HOI’s). Vanaf 2006 inclusief betalingen van zeeschepen aan havenontvangstinstallaties.
Algemene brandstofheffing e.d.
Voor zover steenkool, gas en olie als brandstoffen worden gebruikt, werden zij tot 1 juli 1992 belast met een algemene brandstofheffing in het kader van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM). De WABM-heffing is per 1 juli 1992 afgeschaft en opgevolgd door een zogeheten belasting (van brandstoffen) op milieugrondslag (BOM). In tegenstelling tot de WABM-heffing op brandstoffen, kennen de belastingen op milieugrondslag geen beperkingen voor het gebruik van de opbrengsten. Dit houdt in dat de opbrengsten toevloeien aan de algemene middelen en dus niet gebruikt hoeven te worden voor de financiering van het milieubeleid. De BOM wordt dus niet beschouwd als 'pure' milieuheffing. Het gevolg hiervan is dat de opbrengsten van de belasting niet worden meegeteld bij het berekenen van de netto milieulasten.
Geluidshinder burgerluchtvaart
Op grond van de Luchtvaartwet is een heffing ingesteld op het gebruik van de vliegvelden door de burgerluchtvaart. De opbrengsten worden door het Rijk gebruikt voor de woningisolatie rond vliegvelden. In 2000 is de geluidsheffing verhoogd om de tweede fase van het geluidsisolatieproject rond Schiphol te kunnen financieren.
Afval
Inclusief betalingen van binnenvaart en recreatievaart voor de afgifte van oliehoudend afvalwater aan havenontvangstinstallaties (HOI’s). Vanaf 2006 inclusief betalingen van zeeschepen aan havenontvangstinstallaties.
Ontvangen subsidies
Door de overheid verstrekte subsidies aan verkeersdeelnemers (huishoudens en bedrijven). Het betreft verstrekte subsidies in landelijke regelingen.
Totaal ontvangen subsidies
Totaal van de door de overheid aan verkeersdeelnemers (huishoudens en bedrijven) verstrekte subsidies ter stimulering van maatregelen ter vermindering van de verontreiniging van lucht, water en bodem, geluidsoverlast, en afval. Het betreft verstrekte subsidies in landelijke regelingen.
Luchtverontreiniging
Subsidies verstrekt in het kader van diverse regelingen die schonere voertuigen (met name bedrijfsvoertuigen) moeten stimuleren. In deze post zijn onder meer een aantal regelingen opgenomen ter stimulering van retrofit roetfilters bij zware en lichte bedrijfsvoertuigen, af-fabriek roetfilters bij taxi's en bestelauto's, euro-5 motoren bij vrachtwagens, en schone motoren bij binnenvaartschepen. In 2009 gaat ook het om subsidies verstrekt in het kader van de Tijdelijke Sloopregeling Personen- en Bestelauto's, welke regeling met name tot doel had oude vervuilende auto's van de weg te halen. De hoogte van het totaal aan verstrekte subsidies wisselt van jaar tot jaar. De extreem hoge waarde in 2007 wordt vooral veroorzaakt door de invoering van een subsidieregeling ter stimulering van het plaatsen van retrofit roetfilters bij zware voertuigen. In het kader van deze regeling is in dat jaar ruim 100 miljoen euro besteed.
Overige subsidies
Tot 2004 gaat het alleen om subsidies die betrekking hebben op voorzieningen aan voertuigen die de geluidsoverlast verminderen. Met ingang van 2004 inclusief subsidies voor voorzieningen ter bescherming van de milieucompartimenten bodem, afval en water.
Netto milieulasten verkeersdeelnemers
Netto milieulasten van eigenaren en gebruikers van vervoermiddelen (de verkeersdeelnemers). De netto lasten worden berekend door de milieukosten van de verkeersdeelnemers te verhogen met de betaalde heffingen en te verminderen met de ontvangen subsidies.