Loonkosten per eenheid product; nr, 1996-2017

Loonkosten per eenheid product; nr, 1996-2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Loonkosten p.e.p. werkzame personen Niet-seizoengecorrigeerd (index 2010=100) Loonkosten p.e.p. werkzame personen Seizoengecorrigeerd (index 2010=100) Loonkosten p.e.p. gewerkte uren Niet-seizoengecorrigeerd (index 2010=100) Loonkosten p.e.p. gewerkte uren Seizoengecorrigeerd (index 2010=100) Loonkosten per werknemer Niet-seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Loonkosten per werknemer Seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Loonkosten per gewerkt uur werknemer Niet-seizoengecorrigeerd (euro) Loonkosten per gewerkt uur werknemer Seizoengecorrigeerd (euro) Toegevoegde waarde per werkzaam persoon Niet-seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Toegevoegde waarde per werkzaam persoon Seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Toegevoegde waarde per gewerkt uur Niet-seizoengecorrigeerd (euro) Toegevoegde waarde per gewerkt uur Seizoengecorrigeerd (euro)
A-U Alle economische activiteiten 2014 4e kwartaal 104,8 105,9 105,1 106,5 11,5 11,4 32,7 33,8 19,1 18,6 51,1 52,0
A-U Alle economische activiteiten 2015 1e kwartaal* 99,7 103,7 97,6 103,5 10,7 11,2 29,7 33,2 18,5 18,7 49,9 52,6
A-U Alle economische activiteiten 2015 2e kwartaal* 115,9 104,1 117,3 104,2 12,5 11,2 38,8 33,2 18,7 18,6 54,2 52,3
A-U Alle economische activiteiten 2015 3e kwartaal* 98,3 104,3 99,8 105,0 10,3 11,3 33,6 33,6 18,2 18,7 55,3 52,6
A-U Alle economische activiteiten 2015 4e kwartaal* 102,8 104,4 102,7 104,7 11,4 11,3 31,8 33,3 19,2 18,7 50,8 52,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 1e kwartaal* 100,4 104,6 99,0 105,1 10,8 11,4 30,3 33,7 18,7 18,8 50,2 52,6
A-U Alle economische activiteiten 2016 2e kwartaal* 115,6 104,4 116,5 104,5 12,7 11,4 38,0 33,3 19,0 18,8 53,5 52,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 3e kwartaal* 98,5 104,5 99,6 104,7 10,5 11,4 33,5 33,5 18,4 18,9 55,3 52,6
A-U Alle economische activiteiten 2016 4e kwartaal* 103,3 104,4 103,5 104,7 11,6 11,4 32,5 33,5 19,4 18,9 51,5 52,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal* 100,0 104,8 97,8 105,0 10,9 11,5 29,5 33,7 18,9 18,9 49,6 52,7
A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal* 115,7 104,0 117,0 104,2 12,8 11,5 39,0 33,7 19,2 19,1 54,7 53,2
A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal* 99,0 104,7 100,1 104,7 10,6 11,6 34,3 33,7 18,5 19,1 56,2 52,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de ontwikkeling van loonkosten per eenheid product (loonkosten bestaan uit de beloning van werknemers plus eindheffingen minus loonkostensubsidie). De loonkosten per eenheid product worden doorgaans berekend op basis van werkzame personen. De gewerkte uren zijn echter een meer betrouwbare maatstaf voor de arbeidsinzet. Daarom wordt in de tabel de loonkosten per eenheid product ook op basis van gewerkte uren weergegeven. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel ook seizoengecorrigeerde cijfers. De loonkosten per eenheid worden weergegeven naar dertien bedrijfstakken die gebaseerd op zijn op Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1996 tot en met het derde kwartaal van 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1996 tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015, 2016 en 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden die voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 2 november 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Loonkosten p.e.p. werkzame personen
De loonkosten per eenheid product o.b.v. de werkzame personen is de ontwikkeling van de verhouding tussen de loonkosten per werknemer en de bruto toegevoegde waarde per werkzaam persoon (werknemers en zelfstandigen). De toegevoegde waarde wordt gegenereerd door zowel werknemers als zelfstandigen terwijl de loonkosten alleen op de werknemers betrekking hebben. De uitkomsten zijn als index weergegeven (2010=100).
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Loonkosten p.e.p. gewerkte uren
De loonkosten per eenheid product o.b.v. gewerkte uren is de ontwikkeling van de verhouding tussen de loonkosten per gewerkt uur van werknemers en de bruto toegevoegde waarde per gewerkt uur van werkzame personen (werknemers en zelfstandigen). De toegevoegde waarde wordt gegenereerd door zowel werknemers als zelfstandigen terwijl de loonkosten alleen op de werknemers betrekking hebben. De uitkomsten zijn als index weergegeven (2010=100).
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Loonkosten per werknemer
De loonkosten van werknemers gedeeld door het aantal werknemers. De loonkosten bestaan uit de beloning van werknemers plus eindheffingen minus loonkostensubsidies.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Loonkosten per gewerkt uur werknemer
De loonkosten van werknemers gedeeld door het aantal gewerkte uren van werknemers. De loonkosten bestaan uit de beloning van werknemers plus eindheffingen minus loonkostensubsidies.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Toegevoegde waarde per werkzaam persoon
Bruto toegevoegde waarde in basisprijzen gedeeld door het aantal werkzame personen (werknemers en zelfstandigen). De bruto toegevoegde waarde is de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De toegevoegde waarde is daarbij uitgedrukt in basisprijzen, de prijzen die door producenten zijn ervaren.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Toegevoegde waarde per gewerkt uur
Bruto toegevoegde waarde in basisprijzen gedeeld door het aantal gewerkte uren van werkzame personen (werknemers en zelfstandigen). De bruto toegevoegde waarde is de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De toegevoegde waarde is daarbij uitgedrukt in basisprijzen, de prijzen die door producenten zijn ervaren. Voor berekeningen voor de totale economie wordt het bruto binnenlands product gebruikt.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd