Loonkosten per eenheid product; nr, 1996-2017


Deze tabel bevat gegevens over de ontwikkeling van loonkosten per eenheid product (loonkosten bestaan uit de beloning van werknemers plus eindheffingen minus loonkostensubsidie). De loonkosten per eenheid product worden doorgaans berekend op basis van werkzame personen. De gewerkte uren zijn echter een meer betrouwbare maatstaf voor de arbeidsinzet. Daarom wordt in de tabel de loonkosten per eenheid product ook op basis van gewerkte uren weergegeven. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel ook seizoengecorrigeerde cijfers. De loonkosten per eenheid worden weergegeven naar dertien bedrijfstakken die gebaseerd op zijn op Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1996 tot en met het derde kwartaal van 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1996 tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015, 2016 en 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden die voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 2 november 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Loonkosten per eenheid product; nr, 1996-2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Loonkosten p.e.p. werkzame personenNiet-seizoengecorrigeerd (index 2010=100) Loonkosten p.e.p. werkzame personenSeizoengecorrigeerd (index 2010=100) Loonkosten p.e.p. gewerkte urenNiet-seizoengecorrigeerd (index 2010=100) Loonkosten p.e.p. gewerkte urenSeizoengecorrigeerd (index 2010=100) Loonkosten per werknemerNiet-seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Loonkosten per werknemerSeizoengecorrigeerd (1 000 euro) Loonkosten per gewerkt uur werknemerNiet-seizoengecorrigeerd (euro) Loonkosten per gewerkt uur werknemerSeizoengecorrigeerd (euro) Toegevoegde waarde per werkzaam persoonNiet-seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Toegevoegde waarde per werkzaam persoonSeizoengecorrigeerd (1 000 euro) Toegevoegde waarde per gewerkt uurNiet-seizoengecorrigeerd (euro) Toegevoegde waarde per gewerkt uurSeizoengecorrigeerd (euro)
A-U Alle economische activiteiten 2014 4e kwartaal 104,8 105,9 105,1 106,5 11,5 11,4 32,7 33,8 19,1 18,6 51,1 52,0
A-U Alle economische activiteiten 2015 1e kwartaal* 99,7 103,7 97,6 103,5 10,7 11,2 29,7 33,2 18,5 18,7 49,9 52,6
A-U Alle economische activiteiten 2015 2e kwartaal* 115,9 104,1 117,3 104,2 12,5 11,2 38,8 33,2 18,7 18,6 54,2 52,3
A-U Alle economische activiteiten 2015 3e kwartaal* 98,3 104,3 99,8 105,0 10,3 11,3 33,6 33,6 18,2 18,7 55,3 52,6
A-U Alle economische activiteiten 2015 4e kwartaal* 102,8 104,4 102,7 104,7 11,4 11,3 31,8 33,3 19,2 18,7 50,8 52,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 1e kwartaal* 100,4 104,6 99,0 105,1 10,8 11,4 30,3 33,7 18,7 18,8 50,2 52,6
A-U Alle economische activiteiten 2016 2e kwartaal* 115,6 104,4 116,5 104,5 12,7 11,4 38,0 33,3 19,0 18,8 53,5 52,4
A-U Alle economische activiteiten 2016 3e kwartaal* 98,5 104,5 99,6 104,7 10,5 11,4 33,5 33,5 18,4 18,9 55,3 52,6
A-U Alle economische activiteiten 2016 4e kwartaal* 103,3 104,4 103,5 104,7 11,6 11,4 32,5 33,5 19,4 18,9 51,5 52,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 1e kwartaal* 100,0 104,8 97,8 105,0 10,9 11,5 29,5 33,7 18,9 18,9 49,6 52,7
A-U Alle economische activiteiten 2017 2e kwartaal* 115,7 104,0 117,0 104,2 12,8 11,5 39,0 33,7 19,2 19,1 54,7 53,2
A-U Alle economische activiteiten 2017 3e kwartaal* 99,0 104,7 100,1 104,7 10,6 11,6 34,3 33,7 18,5 19,1 56,2 52,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens