Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Vormen van jeugdzorg Perioden Regio Begrote kosten (1 000 euro) Gerealiseerde kosten (1 000 euro)
JZ Totaal jeugdzorg 2019* Beek (L.) 3.275 3.122
JZ Totaal jeugdzorg 2019* Beekdaelen 7.509 9.355
JZ Totaal jeugdzorg 2019* Beesel 3.017 3.281
JZ Totaal jeugdzorg 2019* Bergen (L.) . 821
JZ Totaal jeugdzorg 2019* Brunssum 8.576 8.208
JZ Totaal jeugdzorg 2019* Echt-Susteren . 7.698
JZ Totaal jeugdzorg 2019* Eijsden-Margraten 5.595 6.517
JZ Totaal jeugdzorg 2019* Gennep . 774
JZ Totaal jeugdzorg 2019* Gulpen-Wittem 1.866 1.916
JZ Totaal jeugdzorg 2019* Heerlen 34.022 37.761
JH 1 Totaal jeugdhulp 2019* Beek (L.) 3.071 2.909
JH 1 Totaal jeugdhulp 2019* Beekdaelen 6.909 8.882
JH 1 Totaal jeugdhulp 2019* Beesel 2.734 3.010
JH 1 Totaal jeugdhulp 2019* Bergen (L.) . 815
JH 1 Totaal jeugdhulp 2019* Brunssum 7.226 7.101
JH 1 Totaal jeugdhulp 2019* Echt-Susteren . 7.164
JH 1 Totaal jeugdhulp 2019* Eijsden-Margraten . .
JH 1 Totaal jeugdhulp 2019* Gennep . 749
JH 1 Totaal jeugdhulp 2019* Gulpen-Wittem 1.716 1.740
JH 1 Totaal jeugdhulp 2019* Heerlen 34.022 37.761
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2019* Beek (L.) . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2019* Beekdaelen . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2019* Beesel 243 229
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2019* Bergen (L.) . 3
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2019* Brunssum 800 692
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2019* Echt-Susteren . 93
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2019* Eijsden-Margraten . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2019* Gennep . 25
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2019* Gulpen-Wittem . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2019* Heerlen . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2019* Beek (L.) . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2019* Beekdaelen . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2019* Beesel 40 41
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2019* Bergen (L.) . 2
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2019* Brunssum 550 415
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2019* Echt-Susteren . 440
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2019* Eijsden-Margraten . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2019* Gennep . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2019* Gulpen-Wittem . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2019* Heerlen . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de totale kosten voor jeugdzorg door gemeenten getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar soort jeugdzorg.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

In de zomer van 2019 is de aanleveringswijze van deze gegevens aangepast. Vóór dat moment leverden deelnemende gemeenten twee keer per jaar de kosten over een half jaar aan. In de zomer van 2019 is overgegaan naar één aanlevermoment per jaar, waarbij de kosten over het gehele voorgaande jaar kunnen worden aangeleverd. Daarbij konden ook de kosten over 2017 nogmaals worden aangeleverd. Naast deze wijziging in aanlevermoment, zijn de details van de uitvraag aangepast. Bij de uitsplitsing naar hulpvormen van jeugdzorg zijn daarom met ingang van 2017 de categorieën 'totaal jeugdhulp' en 'overig' toegevoegd. De categorie 'Activiteiten in het preventief justitieel kader' wordt niet meer uitgevraagd. Vanaf de uitvraag 2020 hebben gemeenten de mogelijkheid om 'Totaal jeugdbescherming en -reclassering' aan te leveren.
Als een gemeente leveringen over geheel 2017 en geheel 2018 heeft gedaan, vervangen deze de eerdere halfjaarlijkse leveringen. De eerder gepubliceerde halfjaarscijfers over 2017 en 2018 van deze gemeenten zijn in dat geval weggehaald uit deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 november 2020:
- Voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
- Cijfers over 2018 zijn definitief gemaakt.
- Het subtotaal 'Totaal jeugdbescherming en -reclassering' is vanaf zorgjaar 2018 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2020 worden in het vierde kwartaal van 2021 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Begrote kosten
Gerealiseerde kosten