Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Vormen van jeugdzorg Perioden Regio Begrote kosten (1 000 euro) Gerealiseerde kosten (1 000 euro)
JZ Totaal jeugdzorg 2022* Beek (L.) 4.266 3.954
JZ Totaal jeugdzorg 2022* Beekdaelen 10.981 10.263
JZ Totaal jeugdzorg 2022* Beesel 4.438 4.151
JZ Totaal jeugdzorg 2022* Bergen (L.) 2.834 3.208
JZ Totaal jeugdzorg 2022* Brunssum 10.641 12.022
JZ Totaal jeugdzorg 2022* Echt-Susteren . 9.126
JZ Totaal jeugdzorg 2022* Eijsden-Margraten 5.668 4.667
JZ Totaal jeugdzorg 2022* Gennep 3.729 3.721
JZ Totaal jeugdzorg 2022* Gulpen-Wittem 2.190 2.556
JZ Totaal jeugdzorg 2022* Heerlen 42.586 49.019
JH 1 Totaal jeugdhulp 2022* Beek (L.) 4.011 3.734
JH 1 Totaal jeugdhulp 2022* Beekdaelen 10.514 9.786
JH 1 Totaal jeugdhulp 2022* Beesel 3.927 3.710
JH 1 Totaal jeugdhulp 2022* Bergen (L.) 2.547 2.966
JH 1 Totaal jeugdhulp 2022* Brunssum 9.584 11.090
JH 1 Totaal jeugdhulp 2022* Echt-Susteren . 8.541
JH 1 Totaal jeugdhulp 2022* Eijsden-Margraten 5.668 4.667
JH 1 Totaal jeugdhulp 2022* Gennep 3.291 3.449
JH 1 Totaal jeugdhulp 2022* Gulpen-Wittem 2.010 2.445
JH 1 Totaal jeugdhulp 2022* Heerlen 39.773 45.947
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2022* Beek (L.) . 206
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2022* Beekdaelen 417 422
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2022* Beesel 461 392
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2022* Bergen (L.) 250 216
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2022* Brunssum 1.056 931
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2022* Echt-Susteren . 102
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2022* Eijsden-Margraten . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2022* Gennep 370 242
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2022* Gulpen-Wittem . 95
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2022* Heerlen . 2.672
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2022* Beek (L.) . 13
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2022* Beekdaelen 50 54
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2022* Beesel 48 48
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2022* Bergen (L.) 37 24
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2022* Brunssum . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2022* Echt-Susteren . 482
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2022* Eijsden-Margraten . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2022* Gennep 67 29
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2022* Gulpen-Wittem . 15
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2022* Heerlen . 400
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de totale kosten voor jeugdzorg door gemeenten getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar soort jeugdzorg.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Enquête Kosten Wmo en Jeugd.
In de zomer van 2019 is de aanleveringswijze van deze gegevens aangepast. Vóór dat moment leverden deelnemende gemeenten twee keer per jaar de kosten over een half jaar aan. In de zomer van 2019 is overgegaan naar één aanlevermoment per jaar, waarbij de kosten over het gehele voorgaande jaar kunnen worden aangeleverd. Daarbij konden ook de kosten over 2017 nogmaals worden aangeleverd. Naast deze wijziging in aanlevermoment, zijn de details van de uitvraag aangepast. Bij de uitsplitsing naar hulpvormen van jeugdzorg zijn daarom met ingang van 2017 de categorieën 'totaal jeugdhulp' en 'overig' toegevoegd. De categorie 'Activiteiten in het preventief justitieel kader' wordt niet meer uitgevraagd. Vanaf de uitvraag 2020 hebben gemeenten de mogelijkheid om "Totaal jeugdbescherming en -reclassering" aan te leveren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2023:
- De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.
- Cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2023 worden in het vierde kwartaal van 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Begrote kosten
Gerealiseerde kosten