Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Vormen van jeugdzorg Perioden Regio Begrote kosten (1 000 euro) Gerealiseerde kosten (1 000 euro)
JZ Totaal jeugdzorg 2021* Beek (L.) 3.944 4.042
JZ Totaal jeugdzorg 2021* Beekdaelen 10.517 10.460
JZ Totaal jeugdzorg 2021* Beesel 4.044 3.871
JZ Totaal jeugdzorg 2021* Bergen (L.) 3.110 3.374
JZ Totaal jeugdzorg 2021* Brunssum 8.590 9.191
JZ Totaal jeugdzorg 2021* Echt-Susteren . 9.076
JZ Totaal jeugdzorg 2021* Eijsden-Margraten 5.476 6.277
JZ Totaal jeugdzorg 2021* Gennep . 3.964
JZ Totaal jeugdzorg 2021* Gulpen-Wittem 1.880 2.231
JZ Totaal jeugdzorg 2021* Heerlen 40.812 41.276
JH 1 Totaal jeugdhulp 2021* Beek (L.) 3.732 3.830
JH 1 Totaal jeugdhulp 2021* Beekdaelen 10.067 10.004
JH 1 Totaal jeugdhulp 2021* Beesel 3.595 3.448
JH 1 Totaal jeugdhulp 2021* Bergen (L.) 2.782 3.095
JH 1 Totaal jeugdhulp 2021* Brunssum 7.310 8.152
JH 1 Totaal jeugdhulp 2021* Echt-Susteren . 8.596
JH 1 Totaal jeugdhulp 2021* Eijsden-Margraten 5.476 6.277
JH 1 Totaal jeugdhulp 2021* Gennep . 3.636
JH 1 Totaal jeugdhulp 2021* Gulpen-Wittem 1.700 2.076
JH 1 Totaal jeugdhulp 2021* Heerlen 37.999 38.377
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2021* Beek (L.) . 180
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2021* Beekdaelen 400 427
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2021* Beesel 396 369
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2021* Bergen (L.) 277 242
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2021* Brunssum 1.280 1.038
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2021* Echt-Susteren . 84
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2021* Eijsden-Margraten . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2021* Gennep . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2021* Gulpen-Wittem . 140
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2021* Heerlen . 2.495
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2021* Beek (L.) . 31
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2021* Beekdaelen 50 28
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2021* Beesel 53 52
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2021* Bergen (L.) 49 37
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2021* Brunssum . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2021* Echt-Susteren . 396
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2021* Eijsden-Margraten . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2021* Gennep . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2021* Gulpen-Wittem . 14
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2021* Heerlen . 404
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de totale kosten voor jeugdzorg door gemeenten getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar soort jeugdzorg.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Enquête Kosten Wmo en Jeugd.
In de zomer van 2019 is de aanleveringswijze van deze gegevens aangepast. Vóór dat moment leverden deelnemende gemeenten twee keer per jaar de kosten over een half jaar aan. In de zomer van 2019 is overgegaan naar één aanlevermoment per jaar, waarbij de kosten over het gehele voorgaande jaar kunnen worden aangeleverd. Daarbij konden ook de kosten over 2017 nogmaals worden aangeleverd. Naast deze wijziging in aanlevermoment, zijn de details van de uitvraag aangepast. Bij de uitsplitsing naar hulpvormen van jeugdzorg zijn daarom met ingang van 2017 de categorieën 'totaal jeugdhulp' en 'overig' toegevoegd. De categorie 'Activiteiten in het preventief justitieel kader' wordt niet meer uitgevraagd. Vanaf de uitvraag 2020 hebben gemeenten de mogelijkheid om "Totaal jeugdbescherming en -reclassering" aan te leveren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2022:
- Voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
- Cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2022 worden in het vierde kwartaal van 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Begrote kosten
Gerealiseerde kosten