Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Vormen van jeugdzorg Perioden Regio Begrote kosten (1 000 euro) Gerealiseerde kosten (1 000 euro)
JZ Totaal jeugdzorg 2020* Beek (L.) 3.145 3.340
JZ Totaal jeugdzorg 2020* Beekdaelen 10.631 10.083
JZ Totaal jeugdzorg 2020* Beesel 3.568 4.279
JZ Totaal jeugdzorg 2020* Bergen (L.) . .
JZ Totaal jeugdzorg 2020* Brunssum . .
JZ Totaal jeugdzorg 2020* Echt-Susteren . 8.192
JZ Totaal jeugdzorg 2020* Eijsden-Margraten 7.185 7.478
JZ Totaal jeugdzorg 2020* Gennep . 1.090
JZ Totaal jeugdzorg 2020* Gulpen-Wittem 1.756 1.913
JZ Totaal jeugdzorg 2020* Heerlen 35.436 40.858
JH 1 Totaal jeugdhulp 2020* Beek (L.) 2.936 3.093
JH 1 Totaal jeugdhulp 2020* Beekdaelen 10.181 9.583
JH 1 Totaal jeugdhulp 2020* Beesel 3.216 3.944
JH 1 Totaal jeugdhulp 2020* Bergen (L.) . .
JH 1 Totaal jeugdhulp 2020* Brunssum . .
JH 1 Totaal jeugdhulp 2020* Echt-Susteren . 7.755
JH 1 Totaal jeugdhulp 2020* Eijsden-Margraten . .
JH 1 Totaal jeugdhulp 2020* Gennep . 1.071
JH 1 Totaal jeugdhulp 2020* Gulpen-Wittem 1.606 1.731
JH 1 Totaal jeugdhulp 2020* Heerlen 35.436 40.858
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2020* Beek (L.) . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2020* Beekdaelen . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2020* Beesel 298 281
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2020* Bergen (L.) . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2020* Brunssum . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2020* Echt-Susteren . 76
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2020* Eijsden-Margraten . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2020* Gennep . 19
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2020* Gulpen-Wittem . .
JB 1 Totaal jeugdbescherming 2020* Heerlen . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2020* Beek (L.) . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2020* Beekdaelen . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2020* Beesel 53 53
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2020* Bergen (L.) . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2020* Brunssum . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2020* Echt-Susteren . 360
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2020* Eijsden-Margraten . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2020* Gennep . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2020* Gulpen-Wittem . .
JR 1 Totaal jeugdreclassering 2020* Heerlen . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de totale kosten voor jeugdzorg door gemeenten getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar soort jeugdzorg.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Enquête Kosten Wmo en Jeugd.
In de zomer van 2019 is de aanleveringswijze van deze gegevens aangepast. Vóór dat moment leverden deelnemende gemeenten twee keer per jaar de kosten over een half jaar aan. In de zomer van 2019 is overgegaan naar één aanlevermoment per jaar, waarbij de kosten over het gehele voorgaande jaar kunnen worden aangeleverd. Daarbij konden ook de kosten over 2017 nogmaals worden aangeleverd. Naast deze wijziging in aanlevermoment, zijn de details van de uitvraag aangepast. Bij de uitsplitsing naar hulpvormen van jeugdzorg zijn daarom met ingang van 2017 de categorieën 'totaal jeugdhulp' en 'overig' toegevoegd. De categorie 'Activiteiten in het preventief justitieel kader' wordt niet meer uitgevraagd. Vanaf de uitvraag 2020 hebben gemeenten de mogelijkheid om "Totaal jeugdbescherming en -reclassering" aan te leveren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 december 2021:
- Voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
- Cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2021 worden in het vierde kwartaal van 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Begrote kosten
Gerealiseerde kosten