Online winkelen; kenmerken aankoop, persoonskenmerken; 2012-2019

Online winkelen; kenmerken aankoop, persoonskenmerken; 2012-2019

Kenmerken personen Marges Perioden Totaal online aankopen voor privé (% van personen 12 jaar of ouder) Soort aankopen Kleding of sport artikelen (% van personen 12 jaar of ouder) Soort aankopen Film, muziek (% van personen 12 jaar of ouder) Soort aankopen Huishoudelijke goederen en apparaten (% van personen 12 jaar of ouder) Soort aankopen Kaartjes voor evenementen (% van personen 12 jaar of ouder) Soort aankopen Andere aankopen (% van personen 12 jaar of ouder)
Totaal personen Waarde 2012 64,0 31,2 14,6 15,8 25,5 19,0
Totaal personen Waarde 2013 68,0 36,7 17,4 18,2 31,2 26,4
Totaal personen Waarde 2014 69,7 40,5 17,8 23,2 34,6 27,5
Totaal personen Waarde 2015 70,0 42,4 14,9 23,9 45,1 29,4
Totaal personen Waarde 2016 73,3 47,9 14,8 28,6 38,3 30,9
Totaal personen Waarde 2017 76,3 52,0 16,4 34,9 44,9 34,1
Totaal personen Waarde 2018 77,8 55,5 15,6 38,0 45,8 34,5
Totaal personen Waarde 2019 79,4 55,0 17,1 37,5 47,4 36,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het online winkelen, de soort aankopen die worden gedaan en kenmerken van aankopen, zoals frequentie aan bedrag van aankopen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidspositie en inkomensgroep.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal online aankopen voor privé
Gevraagd is of er ooit goederen voor privé gebruik zijn gekocht via internet. Daarna wordt doorgevraagd naar:
- Wanneer er voor het laatst goederen of diensten zijn gekocht of besteld via internet voor privé gebruik;
- Welke soort goederen of diensten zijn gekocht of besteld in de afgelopen 12 maanden;
- Welke soort goederen heeft u besteld via internet, via een website of door middel van downloaden
- Waar de goederen zijn gekocht (website NL, EU of overige landen) in de afgelopen 12 maanden;
- Frequentie van de aankopen in de afgelopen 3 maanden;
- Totaal bedrag van de aankopen in de afgelopen 3 maanden.

Het CBS vraagt kinderen onder de 16 jaar niet deel te nemen aan een onderzoek zonder toestemming van de ouders of verzorgers.
Onder online aankopen vallen alleen aankopen die via een internetbrowser of een app zijn aangeschaft. Goederen die via SMS, MMS of e-mail zijn aangeschaft tellen niet mee als online aankopen.
Soort aankopen
Vraagstelling: Kunt u steeds aangeven of u deze goederen of diensten in de afgelopen 12 maanden via internet heeft besteld of gekocht voor privé gebruik? Meerdere antwoorden mogelijk.
- Levensmiddelen, cosmeticaproducten of schoonmaakmiddelen: In 2018 is de vraagformulering veranderd. Er is gevraagd naar levensmiddelen en andere boodschappen. Hierdoor zijn de uitkomsten voor deze indicator niet goed vergelijkbaar met eerdere jaren.
- Medicijnen
- Kleding of sportartikelen
- Digitaal studie- of leermateriaal
- Films of muziek
- Boeken, elektronische boeken, tijdschriften of kranten
- Telecommunicatiediensten, bijvoorbeeld TV-, telefoon- of internetabonnementen of het opwaarderen van prepaid telefoonkaarten
- Andere computersoftware / software upgrades, hardware voor de computer en computer- of videospelletjes of -upgrades
- Goederen voor het huishouden, bijvoorbeeld meubelen, speelgoed of een wasmachine
- Elektronische benodigdheden, bijvoorbeeld een mobiele telefoon of smartphone, camera of radio
- Vakantieaccommodaties, bijvoorbeeld hotelovernachtingen en vervoersvoorzieningen, bijvoorbeeld vliegtuigtickets of autoverhuur
- Aandelen, financiële diensten of verzekeringen
- Kaartjes voor evenementen
- Andere hier niet genoemde aankopen

Kleding of sport artikelen
Film, muziek
Huishoudelijke goederen en apparaten
Kaartjes voor evenementen
Andere aankopen