Computerkennis en vaardigheid; persoonskenmerken

Computerkennis en vaardigheid; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Totaal kennis/vaardigheden Geen kennis/vaardigheden (% van personen 12 jaar of ouder) Totaal kennis/vaardigheden Geringe kennis/vaardigheden (% van personen 12 jaar of ouder) Totaal kennis/vaardigheden Basis kennis/vaardigheden (% van personen 12 jaar of ouder) Totaal kennis/vaardigheden Meer dan basis kennis/vaardigheden (% van personen 12 jaar of ouder)
Totaal personen Waarde 2015 0,6 20,6 28,8 39,5
Totaal personen Waarde 2016 0,3 17,3 30,9 41,1
Totaal personen Waarde 2017 0,3 17,2 30,7 44,4
Totaal personen Waarde 2018 . . . .
Totaal personen Waarde 2019 0,3 17,8 28,8 46,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het computergebruik en computerkennis- en vaardigheden van personen van 12 jaar of ouder. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidspositie en inkomensgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2020
De cijfers van 2019 voor de variabelen Totaal kennis/vaardigheden en Computer/online diensten waren niet correct.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden jaarlijks in oktober verwacht.

Toelichting onderwerpen

Totaal kennis/vaardigheden
De mate van kennis en vaardigheden op alle gebieden samen (informatie, communicatie, computers/online diensten en software aspecten) wordt weergegeven in vier categorieën:
- Geen kennis/vaardigheden;
- Geringe kennis/vaardigheden;
- Basis kennis/vaardigheden;
- Meer dan basis kennis/vaardigheden.
Geen kennis/vaardigheden
Geen kennis/vaardigheid: Er is sprake van geen kennis op de aspecten bij alle gebieden (informatie, communicatie, computers/online diensten en software aspecten).
Geringe kennis/vaardigheden
Geringe kennis/vaardigheid: Er is sprake van kennis op een of meerdere aspecten van de gebieden informatie, communicatie of computers/online diensten, maar er is geen kennis over software aspecten.
Basis kennis/vaardigheden
Basis kennis/vaardigheid: Op alle vier de gebieden (informatie, communicatie, computers/online diensten en software aspecten) is minstens basiskennis aanwezig.
Meer dan basis kennis/vaardigheden
Meer dan basis kennis/vaardigheid: Op alle vier de gebieden (informatie, communicatie, computers/online diensten en software aspecten) is meer dan basiskennis aanwezig.