Woonplaatsen in Nederland 2016

Woonplaatsen in Nederland 2016

Woonplaatsen Woonplaatscode (Code) Gemeente Naam (Naam) Gemeente Code (Code) Provincie Naam (Naam) Provincie Code (Code) Landsdeel Naam (Naam) Landsdeel Code (Code)
Beets WP1837 Edam-Volendam GM0385 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Bussum WP1331 Gooise Meren GM1942 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Edam WP1747 Edam-Volendam GM0385 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Hobrede WP1838 Edam-Volendam GM0385 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Kwadijk WP1839 Edam-Volendam GM0385 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Middelie WP1840 Edam-Volendam GM0385 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Muiden WP3632 Gooise Meren GM1942 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Muiderberg WP1519 Gooise Meren GM1942 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Naarden WP1052 Gooise Meren GM1942 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Oosthuizen WP1841 Edam-Volendam GM0385 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Purmer WP1749 Edam-Volendam GM0385 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Schardam WP1842 Edam-Volendam GM0385 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Volendam WP1748 Edam-Volendam GM0385 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Warder WP1843 Edam-Volendam GM0385 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari 2016 in Nederland bestonden.
Naast de woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel.

De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG-gegevens zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen maandelijks worden aangepast. In deze publicatie van Woonplaatsen in Nederland zijn de woonplaatsen opgenomen die op 1 januari 2016 bestonden volgens het BAG-extract van 8 februari 2016.

Op 1 januari 2016 waren er in Nederland 2500 woonplaatsen in 390 gemeenten.

Gegevens beschikbaar over: 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig, aangezien de bron (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) aan verandering onderhevig is. Er worden geen definitieve cijfers gepubliceerd.

Wijzigingen per 25 maart 2016
Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk voorjaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente woonplaatsenindeling samengesteld.

Toelichting onderwerpen

Woonplaatscode
Tot de woonplaatsen in Nederland zijn gerekend de zogenaamde BAG-woonplaatsen, die door gemeenten bij introductie van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), of daarna, formeel bij woonplaatsbesluit zijn vastgesteld.
De lijst van BAG-woonplaatsen bevat naast de naam van de woonplaats, de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort en een uniek nummer (de woonplaatscode per 1 januari 2016).
Alleen woonplaatsen die volgens het BAG-extract van 8 februari 2016 bestonden op 1 januari 2016, zijn opgenomen.
Gemeente
De gemeentelijke indeling heeft betrekking op de bestuurlijke indeling op 1 januari 2016. De gemeente is de kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten-Generaal.
De namen van gemeenten zijn dan ook -in tegenstelling tot woonplaatsnamen- formeel bij wet vastgelegd.
Naam
Code
Provincie
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Nederland telt 12 provincies.
Naam
Code
Landsdeel
Regionale groepering van provincies. Nederland telt 4 landsdelen.

Noord-Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Naam
Code