Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Bestemming eindverwerking Indelingen Perioden Nutriënten en zware metalen in slib Fosforverbindingen als P (1 000 kg)
Totaal Nederland 2020 11.170
Totaal Mechanische installaties 2020 0
Totaal Oxidatiebedden 2020 0
Totaal Aeratietanks 2020 4.367
Totaal Oxidatietanks 2020 1.177
Totaal Oxidatiesloten 2020 159
Totaal Carrousels 2020 1.850
Totaal Discontinue systemen 2020 0
Totaal Parallelle installaties 2020 159
Totaal Tweetrapsinstallaties 2020 555
Totaal Membraanbioreactors 2020 0
Totaal Nereda korrelslib reactor 2020 475
Totaal Hybride Nereda - actief slib systeem 2020 416
Totaal Compactinstallaties 2020 0
Totaal Slibverwerkingsinrichtingen 2020 2.011
Totaal Droge stof-klasse: tot 5% 2020 31
Totaal Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2020 1
Totaal Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2020 7.553
Totaal Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2020 2.460
Totaal Droge stof-klasse: 50% en meer 2020 1.124
Bestemming: landbouw/bodem Nederland 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Mechanische installaties 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Oxidatiebedden 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Aeratietanks 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Oxidatietanks 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Oxidatiesloten 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Carrousels 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Discontinue systemen 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Parallelle installaties 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Tweetrapsinstallaties 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Membraanbioreactors 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Nereda korrelslib reactor 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Hybride Nereda - actief slib systeem 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Compactinstallaties 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Slibverwerkingsinrichtingen 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Droge stof-klasse: tot 5% 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Droge stof-klasse: 50% en meer 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Nederland 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Mechanische installaties 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Oxidatiebedden 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Aeratietanks 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Oxidatietanks 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Oxidatiesloten 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Carrousels 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Discontinue systemen 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Parallelle installaties 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Tweetrapsinstallaties 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Membraanbioreactors 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Nereda korrelslib reactor 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Hybride Nereda - actief slib systeem 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Compactinstallaties 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Slibverwerkingsinrichtingen 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Droge stof-klasse: tot 5% 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Droge stof-klasse: 50% en meer 2020 0
Eindverwerking: composteren Nederland 2020 0
Eindverwerking: composteren Mechanische installaties 2020 0
Eindverwerking: composteren Oxidatiebedden 2020 0
Eindverwerking: composteren Aeratietanks 2020 0
Eindverwerking: composteren Oxidatietanks 2020 0
Eindverwerking: composteren Oxidatiesloten 2020 0
Eindverwerking: composteren Carrousels 2020 0
Eindverwerking: composteren Discontinue systemen 2020 0
Eindverwerking: composteren Parallelle installaties 2020 0
Eindverwerking: composteren Tweetrapsinstallaties 2020 0
Eindverwerking: composteren Membraanbioreactors 2020 0
Eindverwerking: composteren Nereda korrelslib reactor 2020 0
Eindverwerking: composteren Hybride Nereda - actief slib systeem 2020 0
Eindverwerking: composteren Compactinstallaties 2020 0
Eindverwerking: composteren Slibverwerkingsinrichtingen 2020 0
Eindverwerking: composteren Droge stof-klasse: tot 5% 2020 0
Eindverwerking: composteren Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2020 0
Eindverwerking: composteren Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2020 0
Eindverwerking: composteren Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2020 0
Eindverwerking: composteren Droge stof-klasse: 50% en meer 2020 0
Eindverwerking: storten Nederland 2020 60
Eindverwerking: storten Mechanische installaties 2020 0
Eindverwerking: storten Oxidatiebedden 2020 0
Eindverwerking: storten Aeratietanks 2020 49
Eindverwerking: storten Oxidatietanks 2020 10
Eindverwerking: storten Oxidatiesloten 2020 0
Eindverwerking: storten Carrousels 2020 0
Eindverwerking: storten Discontinue systemen 2020 0
Eindverwerking: storten Parallelle installaties 2020 0
Eindverwerking: storten Tweetrapsinstallaties 2020 0
Eindverwerking: storten Membraanbioreactors 2020 0
Eindverwerking: storten Nereda korrelslib reactor 2020 0
Eindverwerking: storten Hybride Nereda - actief slib systeem 2020 0
Eindverwerking: storten Compactinstallaties 2020 0
Eindverwerking: storten Slibverwerkingsinrichtingen 2020 0
Eindverwerking: storten Droge stof-klasse: tot 5% 2020 0
Eindverwerking: storten Droge stof-klasse: 5 tot 10% 2020 0
Eindverwerking: storten Droge stof-klasse: 10 tot 25% 2020 10
Eindverwerking: storten Droge stof-klasse: 25 tot 50% 2020 49
Eindverwerking: storten Droge stof-klasse: 50% en meer 2020 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- zuiveringstype;
- klasse van droge stofgehalte van het zuiveringsslib;

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
Deze tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
De selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vanaf statistiekjaar 2016 worden de cijfers in deze tabel slechts eens per 2 jaar samengesteld. De cijfers over 2022 verschijnen in maart 2024.

Toelichting onderwerpen

Nutriënten en zware metalen in slib
De totale hoeveelheden meststoffen en zware metalen die met het zuiveringsslib worden afgevoerd. De meeste zware metalen hechten zich sterk aan het slib.
Fosforverbindingen als P
De hoeveelheid fosfor in zuiveringsslib wordt geanalyseerd als P2O5 (difosforpentoxide) en omgerekend naar P-totaal.