Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Bestemming eindverwerking Indelingen Perioden Afzet van zuiveringsslib Nat slib (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib Droge stof (1 000 kg)
Totaal Nederland 2022 1.299.154 300.041
Totaal Aeratietanks 2022 510.978 112.621
Totaal Oxidatietanks 2022 134.241 30.274
Totaal Oxidatiesloten 2022 11.949 2.632
Totaal Carrousels 2022 316.710 55.202
Totaal Parallelle installaties 2022 47.170 11.315
Totaal Tweetrapsinstallaties 2022 49.289 11.675
Totaal Nereda korrelslib reactor 2022 58.436 12.103
Totaal Hybride Nereda - actief slib systeem 2022 47.572 11.497
Totaal Slibverwerkingsinrichtingen 2022 122.810 52.723
Eindverwerking: storten Nederland 2022 6.521 1.494
Eindverwerking: storten Aeratietanks 2022 1.682 398
Eindverwerking: storten Oxidatietanks 2022 0 0
Eindverwerking: storten Oxidatiesloten 2022 0 0
Eindverwerking: storten Carrousels 2022 0 0
Eindverwerking: storten Parallelle installaties 2022 0 0
Eindverwerking: storten Tweetrapsinstallaties 2022 0 0
Eindverwerking: storten Nereda korrelslib reactor 2022 0 0
Eindverwerking: storten Hybride Nereda - actief slib systeem 2022 0 0
Eindverwerking: storten Slibverwerkingsinrichtingen 2022 4.839 1.096
Eindverwerking: verbranden Nederland 2022 919.802 220.991
Eindverwerking: verbranden Aeratietanks 2022 396.089 92.712
Eindverwerking: verbranden Oxidatietanks 2022 75.141 15.156
Eindverwerking: verbranden Oxidatiesloten 2022 11.949 2.632
Eindverwerking: verbranden Carrousels 2022 190.125 41.612
Eindverwerking: verbranden Parallelle installaties 2022 37.394 8.978
Eindverwerking: verbranden Tweetrapsinstallaties 2022 49.289 11.675
Eindverwerking: verbranden Nereda korrelslib reactor 2022 58.436 12.103
Eindverwerking: verbranden Hybride Nereda - actief slib systeem 2022 0 0
Eindverwerking: verbranden Slibverwerkingsinrichtingen 2022 101.380 36.124
Eindverwerking: cementovens Nederland 2022 16.591 15.503
Eindverwerking: cementovens Aeratietanks 2022 0 0
Eindverwerking: cementovens Oxidatietanks 2022 0 0
Eindverwerking: cementovens Oxidatiesloten 2022 0 0
Eindverwerking: cementovens Carrousels 2022 0 0
Eindverwerking: cementovens Parallelle installaties 2022 0 0
Eindverwerking: cementovens Tweetrapsinstallaties 2022 0 0
Eindverwerking: cementovens Nereda korrelslib reactor 2022 0 0
Eindverwerking: cementovens Hybride Nereda - actief slib systeem 2022 0 0
Eindverwerking: cementovens Slibverwerkingsinrichtingen 2022 16.591 15.503
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Nederland 2022 321.536 53.936
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Aeratietanks 2022 101.226 17.007
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Oxidatietanks 2022 42.025 10.762
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Oxidatiesloten 2022 0 0
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Carrousels 2022 122.628 12.669
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Parallelle installaties 2022 8.086 2.001
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Tweetrapsinstallaties 2022 0 0
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Nereda korrelslib reactor 2022 0 0
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Hybride Nereda - actief slib systeem 2022 47.572 11.497
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Slibverwerkingsinrichtingen 2022 0 0
Eindverwerking: overige bestemmingen Nederland 2022 34.704 8.116
Eindverwerking: overige bestemmingen Aeratietanks 2022 11.982 2.504
Eindverwerking: overige bestemmingen Oxidatietanks 2022 17.075 4.356
Eindverwerking: overige bestemmingen Oxidatiesloten 2022 0 0
Eindverwerking: overige bestemmingen Carrousels 2022 3.957 921
Eindverwerking: overige bestemmingen Parallelle installaties 2022 1.690 336
Eindverwerking: overige bestemmingen Tweetrapsinstallaties 2022 0 0
Eindverwerking: overige bestemmingen Nereda korrelslib reactor 2022 0 0
Eindverwerking: overige bestemmingen Hybride Nereda - actief slib systeem 2022 0 0
Eindverwerking: overige bestemmingen Slibverwerkingsinrichtingen 2022 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- zuiveringstype;
- klasse van droge stofgehalte van het zuiveringsslib;

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2024:
Deze tabel is aangevuld met cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vanaf statistiekjaar 2016 worden de cijfers in deze tabel slechts eens per 2 jaar samengesteld. De cijfers over 2024 verschijnen in maart 2026.

Toelichting onderwerpen

Afzet van zuiveringsslib
Zuiveringsslib: restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater.
---
Zuiveringsslib bestaat voornamelijk uit bezonken gesuspendeerde bestanddelen en uit door groei overbodig geworden actief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (nat slib), of als droge stof.
Nat slib
De hoeveelheid afgevoerd nat zuiveringsslib (inclusief het zich daarin bevindende water).
Droge stof
Afgevoerd zuiveringsslib, uitgedrukt in gewichtshoeveelheid droge stof. De droge stof (afgekort d.s.) is de droogrest van zuiveringsslib na verdamping van het water bij circa 105 graden Celsius.