Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Bestemming eindverwerking Indelingen Perioden Afzet van zuiveringsslib Nat slib (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib Droge stof (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib As (gloeirest) (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib Organische fractie (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slib Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slib Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Nutriënten en zware metalen in slib Koper (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Chroom (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Zink (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Lood (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Cadmium (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Nikkel (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Kwik (kg) Nutriënten en zware metalen in slib Arseen (kg)
Totaal Nederland 2000 1.426.447 336.361 128.336 208.025 15.962 7.258 130.891 17.322 319.070 51.466 544 11.036 404 3.017
Totaal Nederland 2005 1.494.028 347.557 126.997 220.560 18.733 7.771 132.360 13.937 372.960 39.312 453 8.967 329 2.952
Totaal Nederland 2010 1.321.586 332.601 110.086 222.515 18.736 11.101 132.552 13.715 348.041 39.757 468 11.020 265 3.276
Totaal Nederland 2015 1.302.386 325.361 102.290 223.071 18.318 11.086 128.534 16.163 321.593 32.314 344 9.589 201 3.561
Totaal Nederland 2016 1.285.881 325.133 97.076 228.057 18.585 10.833 120.412 16.879 321.154 31.487 319 9.106 180 3.348
Totaal Nederland 2018 1.250.205 303.618 89.104 214.514 17.575 9.768 114.825 11.311 299.297 25.033 301 7.488 159 3.194
Totaal Nederland 2020 1.263.335 308.360 91.789 216.571 19.111 11.170 120.715 12.003 325.845 25.755 311 7.939 143 3.247
Eindverwerking: natte oxidatie Nederland 2000 287.900 14.355 5.861 8.494 631 412 3.432 652 14.838 2.424 27 321 22 63
Eindverwerking: natte oxidatie Nederland 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Nederland 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Nederland 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Nederland 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Nederland 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: natte oxidatie Nederland 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Nederland 2000 161.739 39.452 14.734 24.718 1.759 947 17.632 2.814 36.309 5.617 63 1.154 63 306
Eindverwerking: composteren Nederland 2005 40.293 9.697 3.549 6.148 506 230 4.120 388 8.302 1.000 10 244 9 60
Eindverwerking: composteren Nederland 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Nederland 2015 194 43 16 27 2 2 25 1 47 5 0 1 0 0
Eindverwerking: composteren Nederland 2016 19.878 4.184 1.174 3.010 253 145 819 131 2.181 138 3 84 3 247
Eindverwerking: composteren Nederland 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: composteren Nederland 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Nederland 2000 155.255 64.147 24.520 39.627 2.939 1.090 24.050 2.378 60.267 9.512 87 1.548 64 571
Eindverwerking: storten Nederland 2005 60.098 14.283 5.936 8.347 569 258 5.760 519 11.095 1.290 8 386 7 123
Eindverwerking: storten Nederland 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: storten Nederland 2015 9.178 2.056 775 1.281 108 71 1.163 69 2.222 214 2 45 1 17
Eindverwerking: storten Nederland 2016 4.984 1.103 336 767 60 39 585 37 1.209 108 0 24 1 11
Eindverwerking: storten Nederland 2018 132.909 31.908 9.792 22.116 1.847 971 10.976 1.270 33.615 2.471 31 776 17 349
Eindverwerking: storten Nederland 2020 5.613 1.480 537 943 90 60 735 90 2.389 142 2 62 1 10
Eindverwerking: verbranden Nederland 2000 778.051 180.493 68.272 112.221 8.748 4.204 72.870 8.934 170.857 27.968 311 5.732 212 1.766
Eindverwerking: verbranden Nederland 2005 835.453 232.746 81.911 150.835 12.676 5.182 93.350 9.680 262.724 27.076 345 5.985 231 2.302
Eindverwerking: verbranden Nederland 2010 874.505 199.674 66.067 133.607 11.127 6.662 87.786 7.899 212.671 26.357 308 5.765 167 2.010
Eindverwerking: verbranden Nederland 2015 1.034.423 246.663 76.591 170.072 14.196 8.489 99.823 13.045 246.001 25.106 276 7.385 151 2.713
Eindverwerking: verbranden Nederland 2016 1.014.827 238.127 72.730 165.397 13.989 8.077 89.394 13.194 240.111 24.219 243 6.918 129 2.409
Eindverwerking: verbranden Nederland 2018 880.373 197.799 57.265 140.534 11.645 6.588 76.418 7.228 184.671 16.687 201 4.733 103 2.168
Eindverwerking: verbranden Nederland 2020 1.063.157 250.382 73.450 176.932 15.682 9.191 99.998 9.757 259.484 21.285 243 6.444 116 2.885
Eindverwerking: cementovens Nederland 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: cementovens Nederland 2005 44.715 31.097 12.436 18.661 1.668 750 8.498 1.263 31.866 3.015 23 894 22 115
Eindverwerking: cementovens Nederland 2010 155.551 64.758 21.485 43.273 3.855 2.141 20.952 2.352 66.177 6.576 84 1.760 48 602
Eindverwerking: cementovens Nederland 2015 135.616 46.231 15.111 31.120 2.290 1.311 15.779 1.682 44.427 4.120 38 1.363 26 413
Eindverwerking: cementovens Nederland 2016 136.569 42.202 12.041 30.161 2.142 1.105 13.741 1.514 38.193 3.727 34 1.067 25 308
Eindverwerking: cementovens Nederland 2018 6.533 6.009 1.767 4.242 324 161 1.275 213 5.711 389 4 196 3 30
Eindverwerking: cementovens Nederland 2020 14.514 13.614 4.602 9.012 730 457 2.988 487 13.587 919 23 394 5 65
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Nederland 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Nederland 2005 137.530 33.113 12.118 20.995 1.726 785 14.078 1.324 28.354 3.414 36 833 30 205
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Nederland 2010 265.488 65.717 21.880 43.837 3.594 2.248 22.866 2.961 66.723 6.673 75 3.419 49 647
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Nederland 2015 119.286 29.520 9.510 20.010 1.678 1.183 11.279 1.343 27.645 2.739 28 779 22 408
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Nederland 2016 109.623 39.517 10.794 28.723 2.141 1.468 15.873 2.002 39.460 3.295 38 1.013 22 374
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Nederland 2018 227.003 67.174 20.057 47.117 3.720 2.024 25.764 2.577 74.480 5.427 65 1.770 36 640
Eindverwerking: elektriciteitscentrale Nederland 2020 126.468 30.765 9.448 21.317 1.870 1.018 11.804 1.208 35.588 2.401 33 790 15 204
Eindverwerking: overige bestemmingen Nederland 2000 43.501 37.913 14.950 22.963 1.884 605 12.907 2.544 36.799 5.944 57 2.281 43 311
Eindverwerking: overige bestemmingen Nederland 2005 375.940 26.620 11.047 15.573 1.589 566 6.553 762 30.619 3.518 31 624 31 146
Eindverwerking: overige bestemmingen Nederland 2010 26.042 2.452 652 1.800 160 50 949 504 2.469 152 2 77 1 17
Eindverwerking: overige bestemmingen Nederland 2015 3.689 846 286 560 44 29 465 22 1.250 130 1 17 1 9
Eindverwerking: overige bestemmingen Nederland 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindverwerking: overige bestemmingen Nederland 2018 3.388 728 222 506 38 24 392 22 820 60 1 14 0 7
Eindverwerking: overige bestemmingen Nederland 2020 53.582 12.119 3.752 8.367 739 444 5.190 460 14.798 1.009 11 250 6 84
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- zuiveringstype;
- klasse van droge stofgehalte van het zuiveringsslib;

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
Deze tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
De selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vanaf statistiekjaar 2016 worden de cijfers in deze tabel slechts eens per 2 jaar samengesteld. De cijfers over 2022 verschijnen in maart 2024.

Toelichting onderwerpen

Afzet van zuiveringsslib
Zuiveringsslib: restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater.
---
Zuiveringsslib bestaat voornamelijk uit bezonken gesuspendeerde bestanddelen en uit door groei overbodig geworden actief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (nat slib), of als droge stof.
Nat slib
De hoeveelheid afgevoerd nat zuiveringsslib (inclusief het zich daarin bevindende water).
Droge stof
Afgevoerd zuiveringsslib, uitgedrukt in gewichtshoeveelheid droge stof. De droge stof (afgekort d.s.) is de droogrest van zuiveringsslib na verdamping van het water bij circa 105 graden Celsius.
As (gloeirest)
De hoeveelheid niet brandbare, anorganische stof die resteert na eventuele verbranding van het slib. Deze parameter is berekend op basis van de bepaling van de zogenaamde gloeirest.
Organische fractie
De hoeveelheid organische stof in het slib, berekend als droge stof minus de as (gloeirest).
Nutriënten en zware metalen in slib
De totale hoeveelheden meststoffen en zware metalen die met het zuiveringsslib worden afgevoerd. De meeste zware metalen hechten zich sterk aan het slib.
Stikstofverbindingen als N
De hoeveelheid stikstof in zuiveringsslib. Stikstof is aanwezig in zowel organische verbindingen (zoals eiwitten) als anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
De hoeveelheid fosfor in zuiveringsslib wordt geanalyseerd als P2O5 (difosforpentoxide) en omgerekend naar P-totaal.
Koper
Chroom
Zink
Lood
Cadmium
Nikkel
Kwik
Arseen