Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Indelingen Stroomgebieddistricten Perioden Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Concentraties Fosforverbindingen als P (mg/l) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Concentraties Fosforverbindingen als P (mg/l) Rendement zuiveringsproces Gemiddelde zuiveringsrendement Fosforverbindingen als P (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Fosforverbindingen als P (%)
Totaal alle installaties Nederland 2020 13.297 7 1.644 1 86 88
Totaal alle installaties Eems 2020 440 6 62 1 86 86
Totaal alle installaties Rijn-Noord 2020 639 7 81 1 85 87
Totaal alle installaties Rijn-Oost 2020 2.974 8 299 1 89 90
Totaal alle installaties Rijn-Midden 2020
Totaal alle installaties Rijn-West 2020 5.684 7 733 1 85 87
Totaal alle installaties Schelde 2020 583 6 127 1 83 78
Totaal alle installaties Maas 2020 2.976 7 342 1 85 89
Mechanische installaties Nederland 2020 0 0 0 0
Mechanische installaties Eems 2020 0 0 0 0
Mechanische installaties Rijn-Noord 2020 0 0 0 0
Mechanische installaties Rijn-Oost 2020 0 0 0 0
Mechanische installaties Rijn-Midden 2020
Mechanische installaties Rijn-West 2020 0 0 0 0
Mechanische installaties Schelde 2020 0 0 0 0
Mechanische installaties Maas 2020 0 0 0 0
Oxidatiebedden Nederland 2020 42 6 10 1 76 76
Oxidatiebedden Eems 2020 0 0 0 0
Oxidatiebedden Rijn-Noord 2020 23 6 6 1 75 75
Oxidatiebedden Rijn-Oost 2020 0 0 0 0
Oxidatiebedden Rijn-Midden 2020
Oxidatiebedden Rijn-West 2020 19 5 4 1 77 77
Oxidatiebedden Schelde 2020 0 0 0 0
Oxidatiebedden Maas 2020 0 0 0 0
Aeratietanks Nederland 2020 4.873 7 630 1 87 87
Aeratietanks Eems 2020 127 6 13 1 91 90
Aeratietanks Rijn-Noord 2020 0 0 0 0
Aeratietanks Rijn-Oost 2020 714 8 60 1 91 92
Aeratietanks Rijn-Midden 2020
Aeratietanks Rijn-West 2020 2.126 7 290 1 85 86
Aeratietanks Schelde 2020 470 6 110 1 81 77
Aeratietanks Maas 2020 1.435 6 157 1 87 89
Oxidatietanks Nederland 2020 1.767 7 223 1 86 87
Oxidatietanks Eems 2020 31 7 3 1 91 92
Oxidatietanks Rijn-Noord 2020 74 8 8 1 88 89
Oxidatietanks Rijn-Oost 2020 694 9 103 1 88 85
Oxidatietanks Rijn-Midden 2020
Oxidatietanks Rijn-West 2020 789 6 88 1 85 89
Oxidatietanks Schelde 2020 47 6 7 1 84 85
Oxidatietanks Maas 2020 132 7 14 1 88 89
Oxidatiesloten Nederland 2020 732 7 68 1 85 91
Oxidatiesloten Eems 2020 0 0 0 0
Oxidatiesloten Rijn-Noord 2020 20 7 5 1 81 76
Oxidatiesloten Rijn-Oost 2020 136 8 14 1 90 90
Oxidatiesloten Rijn-Midden 2020
Oxidatiesloten Rijn-West 2020 87 8 18 1 80 80
Oxidatiesloten Schelde 2020 9 7 1 1 92 91
Oxidatiesloten Maas 2020 478 7 31 1 86 93
Carrousels Nederland 2020 4.255 7 462 1 87 89
Carrousels Eems 2020 95 5 30 2 72 68
Carrousels Rijn-Noord 2020 432 7 56 1 84 87
Carrousels Rijn-Oost 2020 1.236 9 97 1 91 92
Carrousels Rijn-Midden 2020
Carrousels Rijn-West 2020 1.802 7 202 1 87 89
Carrousels Schelde 2020 14 6 1 1 91 92
Carrousels Maas 2020 676 6 75 1 87 89
Discontinue systemen Nederland 2020 15 7 2 1 88 88
Discontinue systemen Eems 2020 0 0 0 0
Discontinue systemen Rijn-Noord 2020 15 7 2 1 88 88
Discontinue systemen Rijn-Oost 2020 0 0 0 0
Discontinue systemen Rijn-Midden 2020
Discontinue systemen Rijn-West 2020 0 0 0 0
Discontinue systemen Schelde 2020 0 0 0 0
Discontinue systemen Maas 2020 0 0 0 0
Parallelle installaties Nederland 2020 436 7 50 1 87 88
Parallelle installaties Eems 2020 0 0 0 0
Parallelle installaties Rijn-Noord 2020 10 9 1 1 90 90
Parallelle installaties Rijn-Oost 2020 91 7 10 1 87 89
Parallelle installaties Rijn-Midden 2020
Parallelle installaties Rijn-West 2020 301 7 34 1 87 89
Parallelle installaties Schelde 2020 35 5 5 1 85 85
Parallelle installaties Maas 2020 0 0 0 0
Tweetrapsinstallaties Nederland 2020 653 7 132 1 83 80
Tweetrapsinstallaties Eems 2020 16 5 1 0 91 91
Tweetrapsinstallaties Rijn-Noord 2020 21 7 1 0 93 93
Tweetrapsinstallaties Rijn-Oost 2020 70 7 11 1 79 84
Tweetrapsinstallaties Rijn-Midden 2020
Tweetrapsinstallaties Rijn-West 2020 381 7 81 1 83 79
Tweetrapsinstallaties Schelde 2020 0 0 0 0
Tweetrapsinstallaties Maas 2020 165 6 36 1 78 78
Membraanbioreactors Nederland 2020 0 0 0 0
Membraanbioreactors Eems 2020 0 0 0 0
Membraanbioreactors Rijn-Noord 2020 0 0 0 0
Membraanbioreactors Rijn-Oost 2020 0 0 0 0
Membraanbioreactors Rijn-Midden 2020
Membraanbioreactors Rijn-West 2020 0 0 0 0
Membraanbioreactors Schelde 2020 0 0 0 0
Membraanbioreactors Maas 2020 0 0 0 0
Compactinstallaties Nederland 2020 45 5 2 0 95 95
Compactinstallaties Eems 2020 0 0 0 0
Compactinstallaties Rijn-Noord 2020 45 5 2 0 95 95
Compactinstallaties Rijn-Oost 2020 0 0 0 0
Compactinstallaties Rijn-Midden 2020
Compactinstallaties Rijn-West 2020 0 0 0 0
Compactinstallaties Schelde 2020 0 0 0 0
Compactinstallaties Maas 2020 0 0 0 0
Nereda korrelslib reactor Nederland 2020 297 6 48 1 79 84
Nereda korrelslib reactor Eems 2020 0 0 0 0
Nereda korrelslib reactor Rijn-Noord 2020 0 0 0 0
Nereda korrelslib reactor Rijn-Oost 2020 21 7 2 1 89 92
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het functioneren van het zuiveringsproces van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties: de aan- en afvoer van verontreinigingen, de behaalde zuiveringsrendementen en de gemiddelde waarden van een aantal specifieke procesparameters (=variabele waarmee het zuiveringsproces gecontroleerd en geoptimaliseerd kan worden).
De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:
- type zuiveringsinstallatie
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
Tevens kunnen de gegevens per stroomgebieddistrict worden weergegeven.
Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen en over procesparameters alleen in de even jaren verzameld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2021 verschijnen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer van afvalwater (influent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties (gehaltes) en hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Concentraties
Jaarlijkse gegevens over de concentraties (gehaltes) van een aantal verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Afvoer van afvalwater (effluent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties en hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de resterende hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Concentraties
Jaarlijkse gegevens over de restconcentraties verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Rendement zuiveringsproces
Gegevens over de effectiviteit van het zuiveringsproces voor de parameters CZV, BZV, N-totaal en P-totaal. De zuiveringsrendementen geven weer welk percentage van de inkomende vuilvracht gedurende het zuiveringsproces wordt verwijderd.
Gemiddelde zuiveringsrendement
Het gemiddelde van de afzonderlijke rendementen per zuiveringsinstallatie.
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Totale zuiveringsrendement
Het rendement wordt berekend over het totaal van de aangevoerde en afgevoerde vuilvrachten van alle (of een selectie van) zuiveringsinstallaties.
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).