Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Geslacht Leeftijd Kenmerken personen Marges Perioden Ervaren gezondheid: goed of zeer goed (%) Psychisch ongezond, 12 jaar of ouder (%)
Mannen Totaal Totaal Waarde 2020/2021 82,9 10,6
Mannen Totaal Onderwijsniveau: laag Waarde 2020/2021 65,4 14,9
Mannen Totaal Onderwijsniveau: middelbaar Waarde 2020/2021 79,1 10,1
Mannen Totaal Onderwijsniveau: hoog Waarde 2020/2021 86,7 8,8
Mannen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2020/2021 72,2 20,7
Mannen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2020/2021 74,5 13,5
Mannen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2020/2021 83,5 9,4
Mannen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2020/2021 86,8 8,4
Mannen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2020/2021 90,3 6,1
Mannen 25 tot 45 jaar Totaal Waarde 2020/2021 87,4 12,2
Mannen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: laag Waarde 2020/2021 79,2 21,3
Mannen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: middelbaar Waarde 2020/2021 85,7 11,7
Mannen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: hoog Waarde 2020/2021 91,0 9,9
Mannen 25 tot 45 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2020/2021 79,4 24,2
Mannen 25 tot 45 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2020/2021 81,1 17,1
Mannen 25 tot 45 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2020/2021 88,6 10,6
Mannen 25 tot 45 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2020/2021 90,4 9,1
Mannen 25 tot 45 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2020/2021 92,3 6,5
Mannen 45 tot 65 jaar Totaal Waarde 2020/2021 76,9 11,6
Mannen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: laag Waarde 2020/2021 62,2 17,1
Mannen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: middelbaar Waarde 2020/2021 78,4 10,1
Mannen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: hoog Waarde 2020/2021 85,8 8,4
Mannen 45 tot 65 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2020/2021 46,8 29,4
Mannen 45 tot 65 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2020/2021 62,7 18,9
Mannen 45 tot 65 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2020/2021 77,8 10,8
Mannen 45 tot 65 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2020/2021 83,2 9,0
Mannen 45 tot 65 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2020/2021 87,3 5,3
Mannen 65 jaar of ouder Totaal Waarde 2020/2021 69,4 8,1
Mannen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: laag Waarde 2020/2021 61,6 9,5
Mannen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: middelbaar Waarde 2020/2021 70,4 7,5
Mannen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: hoog Waarde 2020/2021 78,3 7,1
Mannen 65 jaar of ouder Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2020/2021 56,3 13,4
Mannen 65 jaar of ouder Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2020/2021 63,0 9,6
Mannen 65 jaar of ouder Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2020/2021 68,9 8,5
Mannen 65 jaar of ouder Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2020/2021 75,4 5,3
Mannen 65 jaar of ouder Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2020/2021 83,3 4,7
Vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020/2021 79,1 16,2
Vrouwen Totaal Onderwijsniveau: laag Waarde 2020/2021 62,4 17,7
Vrouwen Totaal Onderwijsniveau: middelbaar Waarde 2020/2021 76,1 14,7
Vrouwen Totaal Onderwijsniveau: hoog Waarde 2020/2021 82,7 14,4
Vrouwen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2020/2021 67,3 27,6
Vrouwen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2020/2021 73,5 17,3
Vrouwen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2020/2021 80,5 13,3
Vrouwen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2020/2021 83,1 13,5
Vrouwen Totaal Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2020/2021 87,3 11,5
Vrouwen 25 tot 45 jaar Totaal Waarde 2020/2021 81,2 18,6
Vrouwen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: laag Waarde 2020/2021 65,0 23,2
Vrouwen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: middelbaar Waarde 2020/2021 77,7 20,4
Vrouwen 25 tot 45 jaar Onderwijsniveau: hoog Waarde 2020/2021 87,4 16,2
Vrouwen 25 tot 45 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2020/2021 64,2 30,2
Vrouwen 25 tot 45 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2020/2021 76,6 20,9
Vrouwen 25 tot 45 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2020/2021 81,3 17,7
Vrouwen 25 tot 45 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2020/2021 87,8 14,0
Vrouwen 25 tot 45 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2020/2021 90,6 13,0
Vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal Waarde 2020/2021 74,2 15,0
Vrouwen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: laag Waarde 2020/2021 62,7 19,5
Vrouwen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: middelbaar Waarde 2020/2021 78,4 13,1
Vrouwen 45 tot 65 jaar Onderwijsniveau: hoog Waarde 2020/2021 79,9 13,4
Vrouwen 45 tot 65 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2020/2021 52,9 31,5
Vrouwen 45 tot 65 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2020/2021 67,0 20,2
Vrouwen 45 tot 65 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2020/2021 72,6 11,1
Vrouwen 45 tot 65 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2020/2021 80,3 11,0
Vrouwen 45 tot 65 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2020/2021 83,8 9,7
Vrouwen 65 jaar of ouder Totaal Waarde 2020/2021 65,0 12,6
Vrouwen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: laag Waarde 2020/2021 61,3 14,8
Vrouwen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: middelbaar Waarde 2020/2021 68,9 9,3
Vrouwen 65 jaar of ouder Onderwijsniveau: hoog Waarde 2020/2021 72,8 10,2
Vrouwen 65 jaar of ouder Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2020/2021 55,5 21,4
Vrouwen 65 jaar of ouder Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2020/2021 62,1 12,4
Vrouwen 65 jaar of ouder Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2020/2021 71,7 9,1
Vrouwen 65 jaar of ouder Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2020/2021 64,4 11,8
Vrouwen 65 jaar of ouder Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2020/2021 72,9 9,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de (ervaren) gezondheid en de medische contacten van de Nederlandse bevolking. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status (migratieachtergrond, onderwijs- en inkomensniveau). Daarbij kunnen geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status met elkaar gekruist worden.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld. De cijfers in de tabel zijn een gemiddelde over twee onderzoeksjaren. De cijfers in zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishoudens. Alle cijfers zijn gebaseerd op tenminste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014/2015

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 oktober 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over de periode 2020/2021.
Met ingang van verslagjaar 2020/2021 zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:
-Mondgezondheid, 15 jaar of ouder;
-SF-12 gezondheidsmaat, 12 jaar of ouder.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel zal worden stopgezet. Er komt in het eerste kwartaal van 2023 een nieuwe tabel over deze onderwerpen.
In de nieuwe tabel zal de huidige herkomstindeling worden vervangen door
geboorteland (1. Geboren in Nederland en twee ouders geboren in Nederland, 2. Geboren in Nederland en minstens een ouder geboren in buitenland en 3. Geboren in buitenland) en herkomst (1. Herkomst Nederland, 2. Herkomst Europa (exclusief Nederland en 3. Herkomst rest van de wereld).
Cijfers over 2022/2023 zullen in het derde kwartaal van 2024 worden gepubliceerd in de nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Ervaren gezondheid: goed of zeer goed
Percentage personen met antwoordcategorie 'goed' of 'zeer goed' op de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheid / de gezondheid van uw kind?' Voor kinderen tot 12 jaar wordt deze vraag beantwoord door een van de ouders of verzorgers.
Psychisch ongezond, 12 jaar of ouder
Percentage personen van 12 jaar of ouder dat minder dan 60 scoort op de Mental Health Inventory (MHI) voor adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen. De cijfers hebben betrekking op de 'Mental Health Inventory 5' ofwel 'MHI-5'. Dit is een internationale standaard voor een specifieke meting van de psychische gezondheid, bestaande uit 5 vragen. De MHI-5 is feitelijk een deelschaal van de Short Format 36 ofwel SF-36, een uitvoerige internationale standaard voor de meting van gezondheid. De MHI-5 betreft vragen die steeds betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde. Gevraagd is:
1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3. Voelde u zich kalm en rustig?
4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
5. Voelde u zich gelukkig?
Iedere vraag heeft de volgende 6 antwoordcategorieën: voortdurend-meestal-vaak-soms-zelden-nooit. Bij de positief geformuleerde vragen van de MHI vragenlijst (vraag 3 en 5) zijn voor de antwoordcategorieën in volgorde de waarden 5, 4, 3, 2, 1, en 0 toegekend. Bij de negatief geformuleerde vragen (vraag 1, 2 en 4) zijn precies de omgekeerde waarden toegekend. Vervolgens zijn per persoon de somscores berekend en zijn deze vermenigvuldigd met 4, zodat de minimale somscore van een persoon 0 (zeer ongezond)en de maximale score 100 (perfect gezond) kan bedragen. Bij een score van 60 of meer is een respondent gekwalificeerd als psychisch gezond en bij een score van minder dan 60 als psychisch ongezond.