Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Geslacht Leeftijd Kenmerken personen Marges Perioden Ervaren gezondheid: goed of zeer goed (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2014/2015 80,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2016/2017 79,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de (ervaren) gezondheid en de medische contacten van de Nederlandse bevolking. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status (migratieachtergrond, onderwijs- en inkomensniveau). Daarbij kunnen geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status met elkaar gekruist worden.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld. De cijfers in de tabel zijn een gemiddelde over twee onderzoeksjaren. De cijfers in zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishoudens. Alle cijfers zijn gebaseerd op tenminste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014/2015

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzingen per 31 mei 2018.
Cijfers over 2016/2017 zijn toegevoegd.

Er zijn cijfers over hulpmiddelen voor bewegen, anatomie en incontinentie toegevoegd. Daarnaast zijn er cijfers over personen met zorg in het buitenland en over ontvangen mantelzorg (16 jaar en ouder) toegevoegd.

Voor de berekening voor het aandeel mensen met een GALI-beperking geldt een leeftijdsafbakening van 4 jaar en ouder. Voor de jaren 2014/2015 waren de cijfers berekend voor de totale bevolking. Deze zijn nu gecorrigeerd aan de hand van de leeftijdsafbakening van 4 jaar en ouder. De gecorrigeerde cijfers wijken hierdoor minimaal af van de eerder gepubliceerde cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018/2019 komen in het tweede kwartaal van 2020.

Toelichting onderwerpen

Ervaren gezondheid: goed of zeer goed
Percentage personen met antwoordcategorie 'goed' of 'zeer goed' op de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheid / de gezondheid van uw kind?' Voor kinderen tot 12 jaar wordt deze vraag beantwoord door een van de ouders of verzorgers.